De Commissie voor de bezwaarschriften adviseert de bestuursorganen van de gemeente Hengelo over te nemen beslissingen op bezwaarschriften. Deze commissie is een onafhankelijke en extern samengestelde commissie. De commissie bestaat uit een kamer Jeugd & Zorg en een Algemene kamer.

De kamer Jeugd & Zorg is belast met de behandeling van bezwaarschriften op het terrein van een gedeelte van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De kamer vergadert driewekelijks op de woensdagochtend.

De Algemene kamer behandelt de overige bezwaarschriften waarop de Verordening op de commissie voor de bezwaarschriften van toepassing is. Dit zijn zaken op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening (Wabo/Wro), subsidies, leerlingenvervoer en planschade. De kamer vergadert tweewekelijks op de woensdagochtend.

Hoorzittingen vinden plaats in aanwezigheid van een voorzitter en twee leden. De commissie vergadert in wisselende samenstellingen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretariaat dat zorg draagt voor een juiste afwikkeling van de bezwaarprocedure, verslaglegging en het opstellen van conceptadviezen. Dit ambtelijk secretariaat is ondergebracht bij het Team Advies & Control.

Voor de kamer Jeugd & Zorg en de Algemene kamer zoeken wij leden en (plaatsvervangend) voorzitters.

Geschikte kandidaten:

  • hebben minimaal HBO werk- en denkniveau;
  • hebben een brede maatschappelijke interesse en affiniteit met het functioneren van het openbaar bestuur;
  • hebben kennis van en inzicht in het functioneren van het (lokaal) openbaar bestuur en de ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen daarin;
  • hebben inzicht in bestuurlijk/juridische vraagstukken;
  • zijn communicatief sterk (mondelinge en schriftelijke vaardigheden) en sociaal betrokken, hebben inlevingsvermogen en een oplossingsgerichte instelling;
  • zijn analytisch en onderzoekend, kunnen tot de kern van de zaak komen door de juiste vragen te stellen en zijn in staat tot zelfstandige en onafhankelijke oordeelsvorming;
  • zijn niet werkzaam voor of betrokken bij organen van de gemeente Hengelo en niet actief in lokale belangenorganisaties;

Van de (plaatsvervangend) voorzitters wordt daarnaast verlangd dat deze het vermogen hebben om bemiddelend op te treden en beschikken over aantoonbare ervaring met het leiden van vergaderingen.

Verder geldt:

  • specifiek voor de Algemene kamer dat kandidaten aantoonbaar kennis hebben van het bestuursrecht;
  • specifiek voor de kamer Jeugd & Zorg dat kandidaten relevante werkervaring en kennis hebben op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Jeugdwet. Kandidaten met een gedragskundige achtergrond, zoals bijvoorbeeld orthopedagogiek, worden nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

Wat bieden wij:
Per bijgewoonde vergadering wordt een vergoeding toegekend van € 188,- voor leden en € 229,- voor de voorzitter. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding verstrekt. Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor eveneens vier jaar.

Interesse?
Voor meer informatie over de kamer Jeugd & Zorg en de Algemene kamer kunt u contact opnemen met mr. M.S. van Dijk, coördinator bezwaarschriften via telefoonnummer 074-2459405.

U kunt uw interesse uiterlijk 2 september 2022 kenbaar maken. We verzoeken u om in uw sollicitatiebrief aan te geven voor welke kamer(s) en voor welke functie u solliciteert. De gesprekken staan gepland op 12 september 2022 van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieprocedure