Uitvoerder

Gildebor is een bedrijfsonderdeel van SWB Groep. Gildebor bestaat uit betrokken mensen die zich dagelijks inzetten voor het beheer en onderhoud van openbare ruimten voor de gemeenten Hengelo, Hof van Twente, Borne en Haaksbergen. Bij Gildebor hebben we veel aandacht voor de ontwikkeling van mensen. De combinatie van vakmanschap en leermeesterschap is wat ons uniek maakt. Vakmanschap door kennis en jarenlange ervaring. Leermeesterschap doordat onze vakmensen er als leermeester voor zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich verder kunnen ontwikkelen tot waardevolle werknemers.

Momenteel zijn wij op zoek naar een resultaatgerichte en proactieve uitvoerder ten behoeve van de dienstverlening en servicetaken voor Hengelo alsmede civiele techniek (1,0 FTE). Binnen dit team van het cluster dienstverlening worden taken en werkzaamheden uitgevoerd met een vaak ad hoc karakter. Het gaat om dienstverlenende en urgente werkzaamheden in de openbare ruimte. De storingsdienst is onderdeel hiervan. De focus van dit cluster ligt met name op de externe klant. Bij het team civiele techniek ligt de focus op het gespecialiseerde beheer en -onderhoud van onder andere riool- en straatwerk en het kleinschalig herstel. Je stuurt ongeveer 30 medewerkers aan en rapporteert aan de Clustermanager.

Hoofdtaken

 • Je geeft op een effectieve en efficiënte wijze leiding aan werknemers en/of cliënten en bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, coachen en begeleiden van deze groep
 • Je draagt zorg voor een gezond, veilig en prettig werkklimaat met inachtneming van de gestelde kwaliteits-, ARBO- en milieueisen en bent verantwoordelijk voor een goede staat en onderhoud van de ter beschikking gestelde gereedschappen en machines.
 • Je voert de eerstelijns personeelstaken uit waaronder ziekteverzuimbegeleiding, het periodiek voeren van kwalitatief goede FIT- en beoordelingsgesprekken en het houden van voortgangsgesprekken en werkoverleg
 • Je onderhoudt contacten met klanten en opdrachtgevers
 • Samen met collega (assistent) uitvoerders ben je verantwoordelijk voor een goed en efficiënt verloop van het productieproces overeenkomstig kwantiteit/kwaliteitseisen


 

Wij vragen

Een energieke persoonlijkheid die het als een uitdaging ziet om als uitvoerder flexibel inzetbaar te zijn. Je bent communicatief vaardig, maatschappelijk betrokken, professioneel gedreven, gezond kritisch en creatief. Je kunt klant- en ketengericht denken en handelen. Daarnaast beschik je over:

 • Motiverend, verbindend en coachend leiderschap
 • Bereidheid tot het meedraaien van storingsdiensten en in voorkomende gevallen onregelmatige uren (waaronder ook weekenden)
 • Afgeronde, relevante opleiding en vaardigheidsbewijzen en werkervaring
 • Gedegen kennis van en/of ervaring met VCA of ISO 45001
 • Opleiding (assistent) praktijkopleider of de bereidheid deze te volgen
 • Bekend zijn met de geldende kwaliteitseisen en veiligheidsvoorschriften

Belangrijke vaardigheden en competenties 

 • Samenwerken
 • Communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk)
 • Klant- en ketengericht denken en handelen
 • Flexibel en veranderingsbereidheid
 • Pro- actief en initiatiefrijk
 • Daadkrachtig

Wij bieden

Een uitdagende functie binnen ons dynamische bedrijf, waarin je vrijheid hebt van handelen maar wel aangesproken wordt op resultaat. Aan deze functie is functieschaal 9 (CAR-UWO) verbonden.

Bij Gildebor hechten wij waarde aan integer personeel.  Wij vragen u daarom een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen voor aanvang van de werkzaamheden.

Inlichtingen en solliciteren

Inlichtingen

Voor nadere informatie over de functie-inhoud kun je terecht bij Martin van ‘t Veen, Clustermanager via telefoonnummer 06 – 224 49 186.

 Solliciteren

Heb je belangstelling voor de functie, stuur dan jouw motivatie en cv vóór 17 mei 2021 naar onze P&O adviseur Sandra Spanjer via solliciteren@swbmiddentwente.nl

Sollicitatieprocedure