GEZOCHT: uitbreiding projectgroep vervolgaanpak zorgfraude (vanuit je huidige werkgever )

Voor het programma ondermijning Twente, pijler zorgfraude, zijn we per direct op zoek naar

- Een projectondersteuner handhaving en toezicht (24 dagen/jaar)
- Een communicatieadviseur (12 dagen/jaar)
- Een adviseur juridische zaken (8 dagen/jaar)

Pijler zorgfraude
In de maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en langdurige zorg werken vele professionals dagelijks met hart voor hun vak en hun cliënten. En toch voldoet het werk van zorgaanbieders soms niet. Dan hebben ze hulp of ondersteuning nodig om te verbeteren. Meestal lukt dat. Helaas komt het soms ook voor dat we ernstige twijfels hebben over de bedoelingen van de aanbieder. Besteden zij het geld dat bestemd is voor de zorg, ook echt aan de hulp en ondersteuning aan de – vaak kwetsbare – cliënten die wij aan hun zorgen hebben toevertrouwd?
Helaas worden we nog steeds geconfronteerd met malafide zorgaanbieders. Bij hen is sprake van fraude, belangenverstrengeling of excessieve winstuitkeringen. Ook zien we banden met ondermijnende criminele netwerken. Cliënten krijgen dan niet de zorg die hen toekomt en soms worden zij zelfs uitgebuit. Deze zeer onwenselijke en schrijnende situaties willen we voorkomen en waar ze nog bestaan, gaan we ze hard aanpakken!

In Twente hebben de 14 gemeenten daarom onlangs ingestemd met een steviger vervolgaanpak van zorgfraude samen met ketenpartners voor de komende 3 jaar. Vanuit het Platform Integrale Veiligheidszorg (onderdeel van de Veiligheidsregio Twente) wordt samen met partners uitvoering gegeven aan deze vervolgaanpak.

Voor de duur van het project (2022 tot en met 2024) zijn wij op zoek naar drie medewerkers die onze vervolgaanpak gaan versterken:

Een projectondersteuner voor het pilot-projectteam waarin we onderzoeken of en hoe regionalisering van de handhaving op zorgfraude kan bijdragen aan een verstevigde aanpak van zorgfraude. Dus, heb je ervaring met toezicht en handhaving in het zorgdomein in Twente of heb je hier affiniteit mee en wil je ons helpen met de opzet en uitvoering van de pilot, dan vragen we je te reageren op deze oproep. We schatten in dat je er gemiddeld een halve dag in de week mee bezig bent. Deze tijd zul je met name besteden aan afstemmen over opzet, opstellen uitwerking en ophalen en interpreteren en verwerken best practices.

Een communicatieadviseur die het een uitdaging vindt om de communicatiestrategie handen en voeten te geven. Heb jij ervaring met communicatieplannen en zin om met onze projectgroepleden aan de slag te gaan om een communicatieplan op te stellen en uit te voeren? Lijkt het je bovendien leuk om ook nieuwe manieren van communiceren uit te proberen voor dit belangrijke onderwerp en daarbij afstemming te zoeken met de communicatie-experts van de partners? Kijk of je ruimte hebt om gemiddeld 2 uur per week vrij te maken voor dit project.

Een adviseur juridische zaken die de hand niet omdraait voor het uitzoeken van handelswijzen en samen met ons wil zoeken naar de mogelijkheden die de wet ons biedt in de aanpak van zorgfraude. Lijkt dat je wat en kun je je acht dagen per jaar beschikbaar maken?


Wij vragen van je dat je:

 • Goed thuis bent in de gemeentelijke organisatie;
 • Affiniteit hebt met het veiligheidsdomein;
 • Affiniteit hebt met het zorgdomein;
 • Innovatief bent en de grijze gebieden durft te verkennen;
 • Een teamspeler bent;
 • Goed en gemakkelijk kunnen schrijven;
 • Resultaatgericht bent;
 • Doorzettingsvermogen hebt;
 • Humor hebt

Wat wordt van je verwacht?

 • Dat je enkele uren per week aan de slag kunt in de aanpak voor een periode van drie jaar.
 • Dat je de werkzaamheden vanuit je bestaande werkgever mag uitvoeren. Je werkgever wordt gecompenseerd voor de uren dat jij je inzet voor dit project.
 • Dat je het belangrijk vindt om een bijdrage te leveren aan de aanpak van zorgfraude.

Wij bieden
Je gaat deel uitmaken van een integraal team dat drie jaar lang de aanpak van zorgfraude gaat verstevigen. Wanneer onze aanvraag voor een landelijke proeftuin gehonoreerd wordt, zullen ook nieuwe werkwijzen ontwikkeld en uitgeprobeerd worden. Daar kun jij ook aan deelnemen.
Denk jij dat je de gevraagde bijdrage kunt leveren aan de aanpak van zorgfraude in Twente, meld je dan snel!

Aanmelden
Ben je geïnteresseerd of weet je een geschikt iemand, neem dan contact op met Sandra van der Steen, projectleider zorgfraude bij Veiligheidsregio Twente, s.vandersteen@vrtwente.nl
06-25741408.

Meer informatie over de vervolgaanpak is ook te vinden op onze infographic aanpak zorgfraude Twente.

Sollicitatieprocedure