Teammanager Advies en Regie

Hengelo is volop in beweging, zowel de organisatie als de stad. Binnen het team Advies & Regie wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de stad. Met vakdisciplines als planologie, wonen, economie en wijkzaken, maar ook door juridische advisering, procesbegeleiding en ondersteuning op kwaliteit voor de stad en de organisatie. Inhoudelijke, bestuurlijke en juridische advisering aan stedelijke ontwikkeling vormt de basis van de inzet van dit team, een team met overwegend zelfstandige vakprofessionals – voornamelijk beleidsadviseurs.  

Hengelo, klaar voor de toekomst!

Hengelo bereidt zich voor op de toekomst. Met Hengelo’s werken heeft de gemeente haar koers bepaald; een koers die past bij de inhoudelijke opgaven waar ze voor staat, bij de veranderende samenleving én bij de groeiambitie van de gemeente. Met als doel: een wendbare, zelfbewuste organisatie, waarin medewerkers in hun kracht staan, persoonlijk leiderschap tonen en samenwerken voor een optimale dienstverlening. Persoonlijk, Respectvol, Duidelijk en Betrouwbaar zijn daarbij leidende motieven.

Per 1 juli 2021 is daarom de organisatiestructuur aangepast. Uitgangspunt van de nieuwe besturingsfilosofie is de ‘omgekeerde piramide’. Hierbij staat de medewerker in zijn kracht en is er volop vrijheid voor de professional. Het is nu vooral de uitdaging om de bedoeling van de nieuwe structuur te realiseren in de praktijk. Voor de komende twee jaar ligt de focus van Hengelo’s werken op drie lijnen: opgavegericht werken, het MD-traject/leiderschapsontwikkeling en de implementatie van de leidende motieven.

Wat ga je doen?

Samen met je collega-teammanagers en afdelingsmanager ben je ambassadeur van de organisatieontwikkeling. Je ondersteunt en coacht medewerkers hierin, toont voorbeeldgedrag, stelt kaders en geeft ruimte. Ook draag je actief bij aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Je zorgt ervoor dat elke medewerker op de juiste plek zit.

Verbinden, dát is de essentie van deze functie. Het team werkt veelal afdeling overstijgend en heeft voortdurend contact met allerlei stakeholders binnen én buiten de organisatie. Medewerkers weten elkaar doorgaans goed te vinden en werken voornamelijk in (project-)teams aan een gezamenlijk doel. Vanuit het organisatiebelang verbind jij mensen, thema’s en domeinen met elkaar om samen tot resultaat te komen. Je zorgt voor het uitdragen van de koers en werkt nauw samen met je collega-teammanagers binnen het domein en de gehele organisatie en met de ontwikkelmanagers.  Samen overzien jullie het brede speelveld en leveren jullie een actieve bijdrage aan integrale samenwerking.

Je weet de juiste balans te vinden tussen ambities en capaciteit en bent scherp op wat er wel en niet kan. Op deze manier weet jij de werkdruk goed te managen. Ondanks de dynamische omgeving houd je oog voor de medewerkers, hun persoonlijke situatie én ontwikkeling.

In de rol van teammanager:

 • zorg je ervoor dat de te bereiken resultaten gerealiseerd worden door je team;
 • ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met als belangrijk onderdeel de HR aspecten en coaching van medewerkers in het team;
 • ben je verantwoordelijk voor de formatie, bezetting en begroting van jouw team;
 • coach je medewerkers in het aanbrengen van focus en in het maken van (vakinhoudelijke) keuzes;
 • weet je mensen te inspireren om buiten hun comfortzone te denken en bewegen.

De organisatie, afdeling en het team

De organisatie (ca. 750 medewerkers) bestaat uit negen afdelingen en 30 teams. Elke afdeling wordt aangestuurd door een afdelingsmanager en elk team door een teammanager. Het Concern Management Team (CMT) stuurt de gehele organisatie aan. De sfeer binnen de organisatie is warm en informeel. Medewerkers zijn enorm betrokken bij hun werk. Met elkaar werken zij aan de uitdagende en complexe opgaven waar de middelgrote gemeente voor staat. Het tonen van initiatief wordt gewaardeerd en gestimuleerd. De lijnen binnen de organisatie en met het bestuur en de samenleving zijn kort.

Het team Advies en Regie is één van de twee teams binnen de afdeling Stedelijke ontwikkeling

Het team (ca. 25 medewerkers) zorgt voor een bijdrage aan de ontwikkeling van de stad, door middel van beleid, en juridisch bestuurlijke advisering en ondersteuning aan deze stadsontwikkelingen zowel intern als extern. Binnen Advies & Regie wordt er continue over teams heen met elkaar samengewerkt, producten worden integraal opgesteld en er wordt ook samengewerkt met externe partners.

Team Advies en Regie bestaat uit medewerkers die zich bezighouden met advisering binnen o.a. de vakgebieden economie, ruimte en wonen. Er wordt gewerkt aan de stedelijke ontwikkeling in nauwe samenwerking met interne collega’s, ondernemers en stakeholders in de stad, regio en op landelijk niveau. Daarnaast zijn er medewerkers die (bestuurlijk) juridisch adviseren binnen het fysieke domein met betrekking tot verschillende projecten of programma’s en bij bestuurlijke besluitvorming. Ook zijn er medewerkers die het domein en de organisatie ondersteunen en daarmee een bijdrage leveren aan (de kwaliteit van) zowel interne als externe processen waar naast interne stakeholders ook andere partners bij betrokken zijn.

Persoonsprofiel

Naast HBO+ werk- en denkniveau heb je ervaring met leidinggeven en affiniteit met het voorbereiden van (bouw)projecten en de realisatie hiervan. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden. Je bent coachend en wanneer nodig sturend.
 • Je stuurt op resultaten én op houding en gedrag. Je weet medewerkers in hun kracht te zetten. Je faciliteert, spiegelt en jaagt vernieuwing aan en bent een fijne sparringpartner.
 • Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en kunt medewerkers hierin ondersteunen en coachen; je begrijpt de bestuurlijke context en bent procesgericht. Je kunt de zelfstandige professional goed ondersteunen in bestuurlijke processen en door je affiniteit met beleidsprocessen kun je de medewerkers hier op coachen.
 • Je bent aanjager van de organisatieontwikkeling die gericht is op wendbaarheid, integrale samenwerking en persoonlijk leiderschap.
 • Je bent een teamspeler met een hands-on mentaliteit en een nuchtere basishouding.
 • Je brengt rust, hebt zelfreflectie en staat open voor persoonlijke groei.
 • Met je humor en relativeringsvermogen breng je een stuk werkplezier.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 6.103,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris). Je uren zijn flexibel in te delen en je bouwt pensioen via het ABP. Als kers op de taart stroom je in het net vormgegeven MD-traject, wat goed is voor de binding met collega’s en wat bijdraagt aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling!

Over ons

Bij de gemeente Hengelo zetten we ons in voor alle Hengelose inwoners en bedrijven. Dit doen we vanuit onze vier leidende motieven: persoonlijk, duidelijk, betrouwbaar en respectvol. Deze zijn de basis voor onze dienstverlening en geven richting aan de manier waarop we met onze inwoners, maar ook met elkaar willen omgaan. Want: prettig contact zorgt voor meer waardering, begrip en een positieve ervaring met onze dienstverlening.

Wil je graag meer weten over Hengelo? Klik dan hier! https://youtu.be/o1vcO4R2n8c

Sollicitatie

Meer informatie over deze functie kun je krijgen bij Kaj Blokhuis, Corporate Recruiter, via k.blokhuis@hengelo.nl. Voor aanvullende informatie over de procedure kun je terecht bij Femke Ezendam, HR-adviseur, f.ezendam@hengelo.nl.

Graag in je sollicitatie een zo goed mogelijk beeld geven van jezelf als persoon, met argumentatie waarom juist deze functie goed aansluit bij jouw persoonlijke eigenschappen!

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Voor indiensttreding moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.

Sollicitatieprocedure