Wij zijn Noaberkracht. De ambtelijke organisatie die werkt voor twee Twentse gemeenten: Dinkelland en Tubbergen. Samen hebben de gemeentes 48.000 inwoners verdeeld over 19 kernen. De totale oppervlakte is 32.000 ha. Met driehonderdvijftig medewerkers helpen wij de beide gemeentebesturen met het waarmaken van hun ambities.

 

Om de gemeentebesturen en ambtenaren te adviseren bij vraagstukken over de passende inzet van participatie, en de nauwe verbinding met de samenleving verder te verstevigen, zijn we op zoek naar:

 

Strategisch adviseur participatie (32-36 uur)

 

 

Er verandert veel in en voor de samenleving. Er zijn grote maatschappelijke vraagstukken, met impact voor inwoners. Onze inwoners willen hun stem niet slechts een keer in de vier jaar laten horen tijdens verkiezingen. Zij willen meedoen, en betrokken worden bij democratische processen. Daarom werken we in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen, vanuit de bestuursstijl Samenlevingsgericht werken. Samen met de samenleving staan voor leefbare kernen. Waarbij we oog hebben voor de wereld om ons heen.

 

De manier waarop we dit in de praktijk brengen? Dat is afhankelijk van de situatie. Dat betekent dat we maatwerk leveren. Bij iedere vraag of nieuwe uitdaging denken we na hoe we omgaan met de inwoners en hoe we de samenleving betrekken. We luisteren oprecht. Niet alles wat de inwoner wil, kan en is mogelijk. “Ja, mits…”. Daarbij past vanzelfsprekend een duidelijke uitleg! Als gemeente doen we de dingen die we moeten doen, wetende wat er speelt. Daar waar het kan werken we samen.

 

 

Wie ben jij?

Als participatie deskundige, ben jij dé expert die begrijpt wat het betekent Samenlevingsgericht te werken. Je hebt actuele kennis over democratische vernieuwing, participatie en polarisatie. Je hebt abstractievermogen om complexe processen te overzien, én het vermogen dit simpel uit te leggen. Jij sluit aan bij mensen. Vanuit de volgende rollen help jij de besturen, collega’s en de samenleving verder.

 

Adviseren

Jij adviseert de colleges van Burgemeester en wethouders van Dinkelland en Tubbergen over een passende participatie aanpak in complexe trajecten. Je adviseert je collega ambtenaren op een goede manier participatie in te passen in hun werk. Zoals het maken van beleid, of het leiden van projecten. Ook adviseer je het management hoe participatie verankerd kan worden in de werkprocessen van de organisatie.

 

Je bent binnen de organisatie dé kennisdrager en vraagbaak op het brede gebied van Samenlevingsgericht werken, participatie, en polarisatie.

Dat betekent dat je blijft leren en ontwikkelen, je scholing volgt, trends bij houdt en die kennis actief deelt met jouw collega’s. Bijvoorbeeld via de Noaberkracht academy.

 

Coördinator & organisator

Jij coördineert het proces Mijn Dorp 2030. Binnen dit proces werken we samen met onze inwoners. We overleggen met hen over wat er zou moeten gebeuren om de gemeente en hun eigen kern leefbaar te houden. Passend bij het DNA van elke kern, wordt er volop nagedacht, gewikt, gewogen en worden concrete plannen gemaakt. Elke kern heeft een eigen buurtman of buurtvrouw, als verbinder tussen de gemeente en de kern. Als procesleider Mijn Dorp 2030 ben jij het eerste aanspreekpunt voor de buurtmannen en –vrouwen. Je bent operationeel en tactisch verantwoordelijk voor het proces Mijn Dorp 2030. Je houdt overzicht op de ontwikkelingen in de kernen, bewaakt de voortgang van het proces en stuurt bij daar waar nodig. Je stemt regelmatig af met de programmaregisseur participatieprocessen die de eindverantwoordelijkheid heeft.

Ook voor het praktisch organiseren en regelen van zaken, draai jij je handen niet om. Voorbeelden zijn bijeenkomsten met de kernen waarin bijvoorbeeld de gemeenteraad met inwoners van een kern spreekt over actuele maatschappelijke thema’s. Of de organisatie van een bijeenkomst van de kinderraad en kinderburgemeester.

 

Projectleider

Je bent projectleider van een aantal projecten rondom participatiebeleid en samenlevingsgericht werken. Je realiseert het projectresultaat zoals afgesproken in de goedgekeurde projectopdracht. Je geeft leiding aan het projectteam en vormt de schakel tussen stakeholders, projectteam, opdrachtgever en lijnorganisatie. Je zoekt de verbinding en ziet de samenhang met andere projecten en activiteiten om met jouw projectresultaten aan de achterliggende doelen bij te dragen.

 

Buurtman/vrouw

Jij bent van 1 dorpskern Buurtman of -vrouw. Je kent de inwoners, bezoekt belangrijke bewonersavonden, je weet wat er speelt. Je haalt en brengt informatie, zodat inwoners ook goed geïnformeerd zijn. Je bent een bekend gezicht in de kern, zodat we als overheid letterlijk dichtbij onze inwoners staan. Als buurtman of –vrouw ben je de verbinder tussen de kern en de gemeente. Dat betekent dat je moet kunnen spiegelen en kritische vragen stellen zowel aan inwoners als aan je collega’s en bestuurders. Je bouwt zorgvuldig aan een uitgebreid netwerk. Dit kunnen inwoners zijn, maar ook de dorpsraad of themagroepen, organisaties en andere betrokkenen.

 

Wat breng je mee?

  • Je hebt HBO+ werk en denkniveau en een relevantie opleiding afgerond.
  • Je hebt actuele kennis over democratische vernieuwing, participatie en polarisatie.
  • Je houdt ervan samen te werken, kennis te delen en verantwoordelijkheid te nemen.
  • Je hebt werkervaring met het adviseren van bestuur en management binnen de overheid.
  • Je hebt een faciliterende en dienstverlenende houding.

 

Wat bieden wij?

Een baan in een organisatie die het echt anders doet. Jij krijgt de ruimte om je eigen baan te maken en je te ontwikkelen. Het gaat om een functie die is ingedeeld in HR21 als medewerker Ontwikkeling II, functieschaal 11 (max. € 5.372,- bruto per maand). Afhankelijk van je opleiding en ervaring wordt je salaris bepaald. Je krijgt in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren wordt deze arbeidsovereenkomst omgezet in een vaste overeenkomst.

Ons arbeidsvoorwaardenpakket is modern. We kunnen maatwerk leveren en rekening houden met jouw persoonlijke omstandigheden. We kennen een individueel keuzebudget waarbij je 17,05% van je salaris kunt inzetten op momenten waarop jij dat wilt. Daarnaast bieden wij veel ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het volgen van (vaktechnische) opleidingen behoort tot één van de mogelijkheden.

Je gaat werken op de Noaberkracht manier. Daarmee bedoelen we dat jij aangeeft hoe jij het beste kunt werken op basis van het principe: “je moet zijn daar waar je nodig bent”. Buiten de dagelijkse overlegmomenten werk je tijd-  en plaatsonafhankelijk. Je maakt afspraken over je aanwezigheid en bereikbaarheid. Uiteraard krijg je van ons de beschikking over moderne communicatiemiddelen.

 

Sollicitatie

Heb je inhoudelijk nog vragen dan kun je je richten tot Esther van Spall, afdelingshoofd Bestuur- en Managementondersteuning. Met vragen over de procedure kun je je richten tot Ralph Muller, HRM-adviseur. Telefoonnummer Noaberkracht Dinkelland Tubbergen: 0541-854100. Je motivatiebrief en CV sturen t/m 8 december via deze link: https://noaberkracht.easycruit.com

 

Sollicitatieprocedure