Wie zijn wij?

De regio Twente bruist van vernieuwing. Kijk alleen al naar onze ambities voor de gezamenlijke woningbouwopgave inclusief de verduurzamingsopgave van de bestaande woningvoorraad. Wij zoeken een public affairs adviseur voor drie thema’s gerelateerd aan dit stedelijke ontwikkelingsvraagstuk: leefbare wijken en warmtetransitie. Tevens is de lobby voor grote gebiedsontwikkelingen (waar dan ook woonopgaven inzitten) onderdeel van het werk.

Je maakt deel uit van het team opdrachtgevers ruimtelijke ontwikkeling en beheer van de gemeente Enschede (standplaats). Je hebt daarnaast een directe adviserende rol naar het college van B&W van de drie gemeenten. De PA adviseur heeft een frequent overleg met de stuurgroep public affairs met vertegenwoordigers uit de verschillende samenwerkende partijen. De samenwerking tussen de organisaties kenmerkt zich als professioneel, informeel met korte onderlinge lijnen vanuit een positieve en constructieve houding.

Wie zoeken we?

Als public affairs adviseur werk je op het grensvlak tussen bestuur, organisatie en de externe omgeving. Je bent een spin in het relatienetwerk in Twente. Je weet wat er landelijk speelt en zorgt voor inbreng vanuit het Twentse belang. Daarbij opereer je vanuit gelijkwaardigheid: collega’s in het land zie je net zo gelijkwaardig als interne collega’s: samen als gemeenten staan we sterker en leren we van elkaar. Je hebt een persoonlijk netwerk lokaal, regionaal en landelijk en investeert daarin met warmte en nieuwsgierigheid. Je zorgt voor versterking van (de inhoud van) het netwerk.

Specifiek

In Twente kennen we maximale focus op talent, treinen en techniek door bijvoorbeeld de inzet van de Twenteboard. Twente is echter niet benoemd als verstedelijkingsregio, wat maakt dat we niet vanzelfsprekend vooraan zitten als het gaat om het onder de aandacht en gefinancierd krijgen van onze plannen. Hiervoor dienen we de kansen die er zijn bij de provincie en in Den Haag, maximaal benutten. Dit betekent meer investeren in onze relaties bij verschillende ministeries en bij de provincie Overijssel en meer pro activiteit om de kansen ook te verzilveren.

De public affairs adviseur is een strategisch belangrijke positie in de verbinding met de buitenwereld. Aan de ene kant gericht op contacten met het Rijk en Provincie en aan de andere kant op in verbinding blijven met de verschillende interne directies en de samenwerking met de woningcorporaties. Voor alle organisaties is een optimale invulling van de rol van public affairs adviseur van groot belang bij het waarmaken van de gemeenschappelijke doelstellingen, stimuleren van samenwerking intern en extern en het onderhouden en stimuleren van een actieve relatie met de politieke besluitvorming.

Jij bent dus onze schakel naar Zwolle en Den Haag en bouwt verder aan de afspraak die wij als organisaties hebben gemaakt om samen de verantwoordelijkheid te nemen voor woon- en ontwikkelvraagstukken. We gaan hier met een gezamenlijke agenda als een front in optrekken en jij bent onze koploper!

Als Strateeg Public affairs adviseur.....

Als strateeg public affairs binnen een gemeente weet je dat je gaat werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. Dat vraagt om een hoge mate van sensitiviteit, oftewel oog voor de verschillende belangen in de organisatie en de omgeving. Daarnaast krijg je te maken met gevoelige en complexe thema’s, dit vraagt om affiniteit en stevigheid op inhoud en op het verbinden en netwerken. Ook ben je communicatief en redactioneel goed onderlegd, kun je goed organiseren en weet je hoe je onderhandelt voor het beste resultaat. Tot slot herken je jezelf in het volgende: analytisch, samenwerkend, proactief, eigen visie en doelgericht. Bovendien ben je niet bang om buiten systemen te denken en functie-overstijgend te handelen.

Het is jouw taak om de realisatiekansen van initiatieven en plannen van de drie gemeenten en corporaties te vergroten. Je doet dat door:

 • Mee te kijken en mee te denken over de aanpak van de opgaven waar gemeenten en corporaties voor staan, wat beide partijen daarbij te bieden hebben en wat zij aan steun nodig hebben om hun doelen dichterbij te kunnen brengen;
 • Gestructureerd overzicht te geven wat er, gelet op de opgaven waar gemeenten en corporaties voor staan de belangrijkste ontwikkelingen zijn in de Kamer, bij de departementen én bij de Provincie;
 • Suggesties te doen voor de mogelijke PA en lobbykansen gelet op deze ontwikkelingen;
 • Beleidsaanbevelingen en opiniering te ontwikkelen en te delen binnen de gemeente en corporaties;
 • Contacten en overleggen mogelijk te maken met Kamerleden en ambtenaren;
 • Contacten en overleggen mogelijk te maken met de Provincie;
 • Voorstellen te doen voor concrete lobbystrategie en daarop aansluitende lobbyacties en -initiatieven, toe te zien op de effectuering en zo nodig bijstelling van de strategie;
 • Adviezen te formuleren voor inrichting van de brede lobbycoalitie en wie wanneer waar een rol dient te spelen;
 • Adviezen te formuleren wanneer ‘hands on’ moet worden geacteerd en wanneer weer kan worden teruggeveerd;
 • Een breed maatschappelijk netwerk bij verscheidene organisaties en instanties op te bouwen en te onderhouden.
 • Daarnaast neem je deel aan diverse werkgroepen en plenaire vergaderingen van aan het onderwerp gerelateerde verbanden (VNG, G40) in afstemming met bestuurders en ambtelijke deelnemers van deze werkgroepen.
 • De rol van public affairs adviseur is een strategische rol in een dynamische omgeving. Het karakter van de rol vraagt om een visiegerichte benadering die waar nodig gekoppeld wordt aan een hands-on houding. Je bent en voelt je verantwoordelijk voor de lobby en het interne samenspel dat hiervoor vereist is.

Wat vragen wij van je?

De ideale kandidaat beschikt over academisch werk- en denkniveau. Zij/Hij heeft uitgebreide relevante ervaring in een rol als lobbyist. Ervaring in de semi-publieke sector is een pré. De ideale kandidaat heeft een breed voor het onderwerp relevant(inter)nationaal netwerk dat relevant en goed onderhouden is. Kennis van en ervaring in de combinatie van een maatschappelijk doel gekoppeld aan een commerciële omgeving (snijvlak publiek domein en bedrijfsleven) zijn gewenst.

We zoeken een professional met een strategische visie op public affairs. Je bent in staat deze visie uit te werken en uit te voeren. Je hebt een authentieke en verbindende persoonlijkheid die extern de handen op elkaar krijgt en intern de belangen bijeen kan brengen om een gedeeld standpunt over de bühne te brengen. Ook kan je omgaan met verschillende strategische snelheden: je bent wendbaar, kan snelheid maken en bent tevens een doener die zelf in beweging komt en anderen in beweging krijgt. Met een natuurlijk oog voor de kwaliteit van de processen en informatievoorziening richting colleges van B&W/ directies en sterk ontwikkelde communicatievaardigheden ben je in staat om in een complex veld van stakeholders met verschillende en soms tegenstrijdige belangen te opereren en het overzicht te houden. Tot slot zoeken we een analytisch sterk onderlegd iemand die overzicht heeft en probleemoplossend is. Je kan in het stakeholdermanagement zowel binnen als buiten de organisatie creatieve oplossingen bedenken die alle belanghebbenden ten goede komen.

Wat bieden we?

 • Een aantrekkelijk salaris in schaal 12 afhankelijk van je opleiding en ervaring tussen € 4.447,- en € 6.103,-  bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek.
 • Een werkweek van 32- 36 uur met flexibele werktijden in een hybride werkomgeving.
 • 22 vakantiedagen (bij een fulltime dienstverband). Ook heb je de mogelijkheid om verlofdagen te (ver)kopen binnen je individueel keuzebudget (IKB).
 • De mogelijkheid om een (elektrische) fiets of auto te lenen. Wij vergoeden geen reiskosten, maar je kunt wel je IKB op een fiscaal aantrekkelijke manier voor je woon-werkverkeer gebruiken.
 • Een goede pensioenregeling.
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, opleidingsmogelijkheden en een individueel keuzebudget van 17,05% van je brutojaarsalaris dat je voor verschillende zaken kunt gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld opleidingen op maat volgen bij onze eigen Enschedese School of bij de Twentse School waarmee we samenwerken.
 • Een veelzijdige functie met veel ruimte en verantwoordelijkheid om op jouw manier bij te dragen aan het algemeen maatschappelijk belang.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging of omzetting naar een vast dienstverband.
 • Op deze functie zijn de cao Gemeenten en aanvullende arbeidsvoorwaarden Enschede van toepassing.

Meer informatie?

Bel of mail met Jannetta van Zwol, clustermanager Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer op 06 10 28 13 47 of via j.v.zwol@enschede.nl voor meer informatie over de functie. Solliciteer vóór maandag 5 september 2022 via de sollicitatiebutton. De gesprekken vinden plaats op maandagochtend 12 september 2022.

Sollicitatieprocedure

Neem contact op

Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact met ons op.

Jannetta van Zwol - van de Pol

06-10281347