Het landelijk gebied is volop in beweging. Grote complexe opgaven en transities landen hier en moeten in samenhang en met behoud van leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit opgepakt worden. Wij staan hier samen voor, met onze partners én de inwoners van Overijssel. En jij kunt hierbij helpen!

Ben jij iemand die:

 • ondernemend en nieuwsgierig is;
 • het leuk vindt om beleid uit te voeren én te ontwikkelen;
 • inhoud en mensen kan verbinden en niet bang is om te opereren – en als nodig hierin het voortouw nemend - in een complex krachtenveld met verschillende belangen?

Dan past deze functie perfect bij jou!

Wat ga je doen?

Als Beleidsontwikkelaar formuleer je mede de ruimtelijke ontwikkeling van het landelijk gebied. Richtinggevend hiervoor zijn opgaven zoals de energietransitie, drinkwaterwinning, klimaatadaptatie, bevorderen van toekomstbestendige landbouw, bescherming van natuur/biodiversiteit en het behoud en versterken van de leefbaarheid. Bij de drinkwateropgave ligt onze wettelijke verplichting om voldoende schoon en veilig drinkwater te leveren. Bij de energiestrategie is de opgave voldoende zonne- en windenergie te accommoderen. In het provinciaal programma landelijk gebied (PPLG) ligt de focus op natuur, waterkwaliteit, klimaat en stikstof.

Wat houdt dit precies in?

 • Je hebt kennis van en ervaring met deze opgaven en vertaalt ze in een brede ruimtelijke context.
 • Je werkt integrerend, zonder de focus te verliezen.
 • Je ziet meer dan belangenverschillen alleen en weet deze binnen de provinciale rollen en -verantwoordelijkheden tot gedragen oplossingen te (bege)leiden.
 • Je hebt een echte spilfunctie. Je houdt het overzicht en neemt indien nodig het voortouw.

Jouw inzet zal liggen op inhoud en proces:

Wat betreft de inhoud zal jij je bezighouden met:

 • het vormgeven van de urgente opgaven van de provinciale Omgevingsvisie.
 • de beleidsmatige vertaling van de (wettelijke) omgevingsvereisten en opgaven in het landelijk gebied (bijvoorbeeld het veenweidegebied).
 • het geven van integraal advies aan college, Staten en de gedeputeerden, en/of IPO of I&W.
 • het opstellen van teksten, bijvoorbeeld als onderdeel van de Omgevingsvisie
 • budgetverantwoordelijkheid.
 • het deelnemen aan externe bijeenkomsten rond het landelijk gebied.

Op het gebied van proces zal jij je inzetten voor:

 • (strategische) beleidsontwikkeling en planvorming, zoals het bepalen van inzet voor het benutten van Europese fondsen en inbreng voor lobbyisten.
 • het mede vormgeven aan de gebiedsgerichte, integrerende aanpak tijdens de gebiedsprocessen van het PPLG.

Jouw team en netwerk

Team Beleidsvorming Fysiek bestaat uit zo’n 35 collega’s die met elkaar op een prettige en constructieve wijze zorgdragen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Overijssel. De oprechte interesse in elkaar, behulpzame collega’s en informele manier van samenwerken zorgt in dit team voor een uitstekende werksfeer. Je werkt samen met teamleden, collega’s van andere teams en externe collega’s aan de beleidsontwikkeling en programmering voor het landelijk gebied. We werken aan onze ruimtelijke opgaven vanuit de brede waaier van onze provinciale verantwoordelijkheden en taken. Dit doen we samen met ons Overijsselse netwerk waaronder de gemeenten en waterschappen, buurprovincies, het Rijk, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Je ontwikkelt en bouwt stevig aan je netwerk!

Wat breng jij mee?

 • Je hebt een afgeronde WO-opleiding op het gebied van (fysische) geografie, ruimtelijke ontwikkeling, planologie of soortgelijk.
 • Je hebt aantoonbare kennis van en tenminste 7 jaar ervaring met de opgaven in het landelijk gebied, (ruimtelijke) procedures, programma- en procesontwikkeling.
 • Je bent aantoonbaar politiek-bestuurlijke sensitief.
 • Je weet wat er speelt bij de (tegengestelde) beleidsopgaven in het landelijk gebied (zowel qua inhoud als proces);
 • Je bent een resultaatgerichte en verbindende beleidsontwikkelaar.
 • Je opereert als samenwerkingspartner in de relevante netwerken.
 • Je combineert verbindingskracht met creativiteit en actiegerichtheid met als doel te komen tot ontwikkelingsgerichte en integrale oplossingen voor het uitvoeren van de (tegengestelde) beleidsopgaven in het landelijk gebied.

Over de afdeling

Je gaat aan de slag bij de afdeling Ruimte en Bereikbaarheid, één van de acht afdelingen binnen de provincie Overijssel. Deze eenheid is verantwoordelijk voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de steden en het landelijk gebied in Overijssel. Belangrijke thema’s zijn ruimte, ondergrond, water, wonen, bereikbaarheid en openbaar vervoer. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.

Wij bieden

Naast een veelzijdige baan in een team waar je met open armen ontvangen en begeleid wordt, ontvang je het volgende:

 • Een mooi maandsalaris van minimaal € 4.094,77 en maximaal € 5.827,98 (schaal 12) bij een 36-urige werkweek. Dit is afhankelijk van je kennis en ervaring.
 • Een ruim Individueel Keuze Budget van maar liefst 22% van je jaarsalaris. Hierin is je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet.
 • Een dienstverband voor 36 uren per week, voor de duur van 1 jaar met de intentie voor een vast dienstverband bij goed functioneren.
 • Een Persoonlijk Ontwikkelbudget van € 5.000 waardoor je tal van mogelijkheden hebt om cursussen en opleidingen te volgen.
 • Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we zoveel mogelijk af op jouw talenten.
 • We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar we hybride werken.

Geïnteresseerd?

Het 1e gesprek vindt plaats op 20 oktober 2022. Het 2e gesprek staat gepland op 24 oktober 2022 en het arbeidsvoorwaardengesprek op 26 oktober 2022. Tijdens de selectie maak je kennis met een aantal medewerkers van het team.

Je kunt solliciteren tot en met 9 oktober 2022 (maak gebruik van de sollicitatieknop op deze pagina).

Voor vragen over de vacature en sollicitatieprocedure kun je contact opnemen via recruitment@overijssel.nl.

Provincie Overijssel maakt voor de invulling van deze vacature geen gebruik van een Werving & Selectiebureau of andere Intermediair. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

 

Sollicitatieprocedure