Platform IVZ Twente

In Twente wordt al sinds meer dan 10 jaar op regionaal niveau structureel en integraal samengewerkt op diverse veiligheidsthema’s en is er gezamenlijk al veel tot stand gebracht. Om dit te bereiken is een gezamenlijke veiligheidsagenda opgezet dat bestuurlijk en ambtelijk wordt gedragen door de 14 Twentse gemeenten, de politie, het OM, het RIEC Oost Nederland, het Zorg -en Veiligheidshuis Twente, Veiligheidsregio Twente, Brandweer Twente en de zorgkolom (OZJT/publieke gezondheid).

Onder het Platform IVZ draait een aantal projecten. Een aantal projecten gaan over inhoudelijke veiligheidsthema’s zoals het programma ondermijning, de aanpak van digitale criminaliteit en jeugd & criminaliteit. Bij een aantal andere, ondersteunende projecten ligt de focus op een goede aanpak en uitvoering van de inhoudelijke veiligheidsthema’s: het informatie gestuurd werken (dashboards veiligheid), communicatie en bestuurlijke bevoegdheden.

Bestuurlijke Bevoegdheden

De bevoegdheden van politie, justitie en vooral die van gemeenten op het terrein van openbare orde en veiligheid veranderen sterk door de komst van nieuwe wet- en regelgeving. Onze rol en verantwoordelijkheden als regisseur op het gebied van veiligheid nemen daarbij toe. Graag willen we de nieuwe en bestaande wet- en regelgeving optimaal gebruiken, correct kunnen toepassen èn ook kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan de Wet Woonoverlast, BIBOB beleid, cameratoezicht, Opiumwet en vele andere bestuurlijke openbare orde bevoegdheden. Hierbij willen we van elkaar kunnen leren, onze expertise vergroten en elkaar kunnen ondersteunen op het vlak van openbare orde bevoegdheden. Hiervoor willen we een regionaal (juridisch) expertisenetwerk optuigen zodat o.a. de inhoudelijke veiligheidsthema’s op juridisch vlak ondersteund kunnen worden. Voor deze klus zoeken we een projectleider.

 

Voor de uitwerking van dit project zoeken we iemand die:

  • Goed thuis is in de gemeentelijke organisatie en zicht heeft op het regionale veiligheidsnetwerk;
  • De verschillende partners in Twente kan verbinden aan een gemeenschappelijk doel;
  • Kennis en ervaring heeft met het (juridisch)veiligheidsdomein;
  • Pro-actief is, overtuigingskracht heeft en weet te sturen;
  • Over bestuurlijke sensitiviteit beschikt;
  • Innovatief is en de grijze gebieden durft te verkennen;
  • Resultaatgericht is en in staat is om anderen aan te zetten tot actie;
  • Bijeenkomsten kan organiseren en beschikt over presentatievaardigheden;
  • De mogelijkheid heeft om zich in deze rol van projectleider vast te bijten.

 

Wat wordt er van je verwacht?

Wij verwachten dat je maximaal 4 uur per week druk zult zijn met deze rol, voor een periode van minimaal twee jaar. Uiteraard is het tijdsbeslag ook afhankelijk van hoe jij je projectleidersrol invult en anderen bij de aanpak weet te betrekken. Je wordt in ieder geval ondersteund door een projectcoördinator vanuit het Platform IVZ.

Als projectleider houd je ontwikkelingen bij, zorg en organiseer jij dat kennis en expertise in Twente gedeeld en bevorderd wordt, onderhoud je een relevant netwerk en ondersteun en adviseer je de bestuurlijk portefeuillehouder Bestuurlijke Bevoegdheden.

Verwacht wordt dat je de rol van projectleider vanuit je bestaande functie en werkgever mag uitvoeren. Het is een onbetaalde rol.

Aanmelden

Ben jij geïnteresseerd (of weet je iemand die mogelijk geïnteresseerd is)? Stuur dan voor 31 mei 2021  een korte motivatie met je CV aan het Platform IVZ (platformivz@vrtwente.nl). 

De kennismakingsgesprekken vinden plaats in de week van 7 juni 2021, via Teams of indien weer mogelijk bij de Veiligheidsregio Twente. Zijn we allen na de gesprekken enthousiast, dan gaan we verdere afspraken maken over de uitvoering/invulling van de rol van projectleider, uiteraard in goede afstemming met je werkgever.

Vragen?

Voor vragen en meer informatie kun je terecht bij Jane Slot (regiocoördinator Veiligheid van het Platform IVZ (j.slot@vrtwente.nl), tel.: 06-13 00 93 89 of Violette van Heek (programmamanager Weerbaar Twente) (v.vanheek@vrtwente.nl, 06-25 74 13 15).

Sollicitatieprocedure