Wie zijn wij?

De gemeente Losser staat voor zelfstandigheid, maar vindt tegelijkertijd samenwerking met andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties van groot belang. Onze gemeente heeft ruim 22.500 inwoners en bestaat uit vijf kerkdorpen: Beuningen, De Lutte, Losser, Overdinkel en Glane(-Beekhoek). Het prachtige riviertje de Dinkel verbindt de dorpen. Onze omgeving behoort tot de mooiste Nationale Landschappen. Wij zijn een vitale en ambitieuze plattelandsgemeente met een gezonde toekomst.

De gemeenteraad van Losser telt 19 raadsleden, aangevuld met 12 commissieleden. De samenstelling van de gemeenteraad is als volgt: Burgerforum, CDA, VVD, D66 en PvdA. Het college wordt gevormd door drie wethouders van CDA, VVD en D66.

De ambtelijke organisatie van de gemeente Losser is in 2011 gaan samenwerken met de gemeente Enschede op de gebieden van dienstverlening, communicatie, veiligheid, financiën, ICT, personeelszaken en burgerzaken. De griffie maakt op onderdelen gebruik van deze diensten. De beleidsambtenaren voor onder meer ruimtelijke ordening, duurzaamheid en sociaal domein zijn in dienst van de gemeente Losser.

De huidige griffier gaat begin 2022 met pensioen. De wens van de gemeenteraad is om de griffie verder te professionaliseren. Zo wordt de griffie, naast een griffiemedewerker, uitgebreid met een raadsadviseur.  

Wie zoeken we?

 • Je bent gesprekspartner van de gemeenteraad, fracties en individuele raads- en commissieleden in hun kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol;
 • Je adviseert over de werkwijze van de raad, onder andere ter bepaling van de positionering van de raad ten opzichte van ontwikkelingen in de samenleving;
 • Je adviseert de griffier, de collegeleden en de ambtelijke organisatie over de inhoud en procedure van raadsvoorstellen en besluiten in relatie tot de raadsbevoegdheid;
 • Je bewaakt de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces en adviseert waar nodig over verbetering;
 • Je initieert en bereidt raadsactiviteiten en informatiebijeenkomsten voor;
 • Je bewaakt de voortgang en de afdoening van raadsbesluiten, amendementen, moties, toezeggingen en schriftelijke vragen;
 • Je denkt actief mee over de verdere ontwikkeling van de raad en de griffie;
 • Je bent sparringpartner en vervanger van de griffier;
 • Je verzorgt de raadscommunicatie;
 • Je treedt op als (commissie)griffier van een of meerdere overleggen;
 • Je verzorgt samen met de griffiemedewerker de digitale ondersteuning van vergaderingen;
 • Je ondersteunt de rekenkamercommissie Dinkelland, Oldenzaal en Losser.

Wat vragen wij van je?

Wat vragen wij van je?

 • Je werkt en denkt op HBO+-niveau;
 • Je hebt affiniteit met/ervaring in het werken binnen een gemeente;
 • Je kunt ideeën voor eigentijdse communicatie omzetten in daden;
 • Je bent bereid om ook in de avonduren te werken;
 • Je kunt uitstekend overweg met digitale systemen;
 • Je bent een teamspeler, met relativeringsvermogen en gevoel voor humor.

Kenmerken:

 • Je bent klantgericht en hebt dienstverlening in je DNA zitten;
 • Je bent politiek neutraal en hebt gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Je bent communicatief sterk, gericht op onder andere sociale media;
 • Je hebt de ambitie om die communicatieve kwaliteiten in te zetten om het werk van de gemeenteraad zichtbaarder te maken voor de inwoners van Losser;
 • Je bent een praktisch ingestelde denker die nieuwsgierig, proactief, onafhankelijk en pragmatisch te werk gaat.

Wat bieden we?

Het betreft een functie van 28 uur, indicatief gewaardeerd in schaal 10 van de CAO Gemeenten met onder bepaalde voorwaarden doorgroeimogelijkheid naar uitloopschaal 10a. Het salaris bedraagt, afhankelijk van de mate waarin wordt voldaan aan de functie-eisen, minimaal € 2.973,- en  maximaal € 4.494,-  bruto per maand, exclusief  IKB (peildatum 1 oktober 2020), op basis van een fulltime dienstverband. Het Individueel Keuze Budget (IKB) bedraagt 17,05% van het salaris (onder andere opgebouwd uit vakantiegeld en eindejaarsuitkering) en kan naar eigen wens flexibel worden ingezet. Daarnaast biedt de gemeente Losser nog diverse andere secundaire arbeidsvoorwaarden zoals betaald ouderschapsverlof, flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden en opleidingsmogelijkheden.

Het betreft een vaste formatieplaats. Er wordt gestart met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar met de intentie om deze om te zetten naar een vast dienstverband.

Meer informatie?

De eerste selectie van de brieven vindt begin januari 2022 plaats. De gesprekken worden in de tweede/derde week van januari gevoerd. Een assessment en referentiecheck kunnen eventueel deel uitmaken van de procedure.

Voor indiensttreding is een Verklaring Omtrent het Gedrag vereist. De startdatum van de werkzaamheden vindt in overleg plaats.

Wil je solliciteren?

Maak daarvoor gebruik van de “solliciteer” knop en vul je gegevens in op het sollicitatieformulier. Stuur je brief en CV als bijlage mee.

De uiterste inzendtermijn is 29 december 2021

Wil je meer weten over deze vacature?

Dan kun je contact opnemen met Ben Pikula, raadsgriffier. Telefoonnummer 06 12504359, emailadres: b.pikula@losser.nl
                                                                                  

Sollicitatieprocedure

Neem contact op

Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact met ons op.

Ben Pikula

06-12504359 Stuur een email