Provincies hebben besloten om de regie te nemen in de ontwikkeling van regionale energie-infrastructuur. Jij zorgt er samen met andere partijen voor dat de energie-infrastructuur en energievraag en -aanbod zich in optimale wisselwerking ontwikkelen. In juli stelt het college van Gedeputeerde Staten het implementatieplan voor de regierol vast (zie kader), aan jou de taak om dit implementatieplan uit te voeren. Uiteraard gebeurt dit in nauwe samenwerking met onze partners, zoals de netbeheerders.

De provinciale rol in regionale energie-infrastructuur
Provincies krijgen een steviger rol binnen de programmering en prioritering van energie-infrastructuur. Dit gaat niet alleen over de ontwikkeling van het energiesysteem, maar in de toekomst óók over slimme positionering en combinaties van energievraag- en aanbod. Zo wordt de bestaande en toekomstige ruimte op het energiesysteem efficiënt benut.

Provincies maken hiervoor een energievisie waarin duidelijk wordt welke ontwikkelingen in vraag en aanbod er zijn en hoe het energiesysteem zich kan ontwikkelen. We hoeven dit in Overijssel niet van de grond af op te bouwen. We hebben al een energiesysteemstudie laten maken en we werken nauw samen met netbeheerders en RES regio’s in ‘SNIP’, dat staat voor Samen naar Integraal Programmeren. In deze SNIP samenwerking zetten we de korte termijn ontwikkelingen in een lange termijn perspectief en andersom.

Daarnaast trek je de ‘werkvloer energie-infrastructuur’. Het programma Nieuwe Energie is uitvoeringsgericht en werkt op zogenaamde werkvloeren aan versnelling van de uitvoering van de energietransitie. Op de werkvloer energie-infrastructuur worden knelpunten geïdentificeerd in het energiesysteem en werken doelgerichte werkgroepen aan oplossingen.

Op dit moment werkt de werkvloer energie-infrastructuur aan de volgende opgaven:

  • inrichten van regionale programmeertafels om aanbod en vraag concreet te maken;
  • het stimuleren van het veilig delen van data voor meer inzicht;
  • het ontwikkelen van Smart Energy Hubs voor het slim combineren van vraag en aanbod;
  • het aanjagen en verder uitwerken van flexibele alternatieven voor netverzwaring;
  • het verder organiseren van regie op energie-infrastructuur.

We zoeken een collega voor 32 tot 36 uren per week. 

Wat breng jij mee?
Je hebt inzicht in maatschappelijke, politiek/bestuurlijke, economische, sociale en technologische ontwikkelingen. Je snapt hoe het bij een overheid werkt. Ook heb je een scherp vermogen om bestuurlijke verantwoordelijkheden en posities van belanghebbende partijen te onderscheiden. Je hebt minimaal een HBO opleiding afgerond. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in realiseren en/of faciliteren van energieprojecten (opwek en/of distributie van elektriciteit) in de periode vanaf 2013 tot heden. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar ervaring met beleidsontwikkeling in de energiesector voor of bij decentrale overheden en/of een netbeheerder. Omdat je in deze functie nauw samenwerkt met de netbeheerders vinden wij het een pré als je ervaring hebt met afstemmingsprocessen tussen overheden en netbeheerders.

We zoeken een projectleider regionale energie-infrastructuur die:

  • energie krijgt van warrige en weerbarstige problemen;
  • sterk analytisch is en theorie in de praktijk weet te brengen;
  • een lange termijnvisie kan vertalen naar wat er nu moet gebeuren;
  • lef heeft om stelling te nemen en buiten de lijntjes te kleuren;
  • een sterke netwerker is (in- en extern) en de belangen snapt van een ondernemer, technicus én bestuurder van verschillende partijen.

Kortom: je bent een proceskunstenaar die de inhoud niet schuwt.

Over de eenheid
Je gaat aan de slag bij het programma Nieuwe Energie Overijssel waarin het opwekken, transporteren, besparen en slim gebruiken van groengas, biomassa, duurzame elektra en warmte centraal staan. Het programmateam Nieuwe Energie bestaat uit circa 25 mensen: projectleiders, programmaleiding en inhoudelijk experts (bijv. windenergie of geothermie). Het programma Nieuwe Energie is er op gericht om in 2023 minimaal 20% van het energiegebruik in Overijssel uit hernieuwbare energie te halen. Het programma werkt samen met een grote diversiteit van externe partijen (van lokale initiatieven tot Enexis) en alle eenheden binnen de provincie.

Het programma Nieuwe Energie Overijssel valt onder de eenheid Economie en Cultuur, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het economische en culturele beleid. Enkele voorbeelden van belangrijke thema’s zijn energie, innovatie, het sociaal-cultureel vestigingsklimaat en de arbeidsmarkt. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.

De eenheid bestaat uit twee teams: Leiding & Strategie en Beleid & Realisatie.

Wij bieden
Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal € 4.094,77 en maximaal € 5.827,98 (schaal 12) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet.

Het betreft een dienstverband voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.

Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we zoveel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken.

Interne mobiliteit

Onze organisatie hecht waarde aan mobiliteit van haar medewerkers en wil dit stimuleren. Medewerkers die nu nog niet aan de functie-eisen voldoen, maar denken daaraan binnen afzienbare tijd wel te kunnen voldoen, worden aangemoedigd te solliciteren. Deze vacature is dan ook uitsluitend gericht op interne medewerkers van deelnemende overheidsorganisaties. Solliciteren vanuit externe wervingssites wordt dan ook niet op prijs gesteld.

Geïnteresseerd?
Het 1e gesprek vindt plaats op vrijdagmiddag 15 juli 2022. Het 2e sollicitatiegesprek is op donderdagochtend 21 juli 2022 en de derde ronde op vrijdagmiddag 22 juli 2022. Alle gesprekken zijn in Zwolle. Tijdens de selectie maak je kennis met een aantal medewerkers van het team.

Je kunt solliciteren tot en met 6 juli 2022.(maak gebruik van de sollicitatieknop onderaan deze pagina).

Voor vragen over de vacature en sollicitatieprocedure kun je contact opnemen via recruitment@overijssel.nl.

 Provincie Overijssel maakt voor de invulling van deze vacature geen gebruik van een Werving & Selectiebureau of andere Intermediair. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

 

Sollicitatieprocedure