In 2050 moeten de gemeenten Tubbergen en Dinkelland energieneutraal zijn. Zo dragen wij bij aan de landelijke doelen die zijn vastgesteld in het Klimaatakkoord 2019. De doelstellingen zijn vertaald en uitgewerkt in het Programma Leefomgeving van de Toekomst. Om onze ambities waar te kunnen maken, hebben wij de krachten gebundeld in Noordoost Twente. Wij werken samen met de gemeenten Losser en Oldenzaal in de projectorganisatie: Energie van Noordoost Twente aan de opgaven die voor ons liggen. Daarin zijn twee belangrijke pijlers te onderscheiden:

 1. Verduurzamen - op weg naar energieneutraal wonen & werken (opgave Aardgasvrije Wijken)
 2. Duurzame opwek – opwek van energie uit duurzame bronnen (invulling opgave RES)

 De doelstellingen zijn ambitieus en hiervoor moeten de komende jaren de nodige inspanningen geleverd worden. Hier staan we gezamenlijk - inwoners, ondernemers én overheid - voor aan de lat. Als gemeenten nemen we hierbij een pro-actieve houding in en nemen inwoners en ondernemers mee in de opgave die er ligt.

 Hiervoor zijn wij op zoek naar een ervaren 

Projectleider energietransitie

(24-36 uur)

 die in samenhang met de projectorganisatie Energie van Noordoost Twente en in samenwerking met de inwoners en werkgroepen duurzaamheid invulling geeft aan de projecten en inspanningen binnen het programma Leefomgeving van de Toekomst, met het accent op de energietransitie.

Wat verwachten we van jou?

Je bent onder aansturing van de programmaregisseur Duurzaamheid , verantwoordelijk voor de realisatie van de duurzaamheidsopgaven van de gemeente Dinkelland en Tubbergen. De opdracht bestaat uit het leiden van projecten en processen die betrekking hebben op de actielijnen binnen het programma Duurzaamheid, met accent op de energietransitie en de wijkaanpak voor het verduurzamen van woningen. Je onderhandelt in verschillende arena’s met het bestuur, directie, management, medewerkers, externe partners en betrokkenen. Je werkt samen met andere projectleiders en medewerkers binnen het team Duurzaamheid van Noaberkracht en de Energie van Noordoost Twente

Wat heb jij?

Jij bent een dwarsdenker. Je bent kritisch, resultaatgericht en ziet nieuwe kansen. Je hebt ervaring op het gebied van projectmanagement. Je hebt een grote, aantoonbare, affiniteit met het thema duurzaamheid in het algemeen en de energietransitie in het bijzonder. Je kunt goed samenwerken en communiceren en bent  doelgericht.

 • HBO/WO opleiding;
 • Ervaring als projectmanager/adviseur in de afgelopen 15 jaar;
 • Ruime ervaring:
  • in complexe samenwerking met andere overheden en stakeholders;
  • politiek- bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • Affiniteit met energie-opwekkingstechnieken (biogas, wind, zon, waterstof) en (beleids)instrumenten met betrekking tot de energietransitie;
 • Flexibele inzet van de uren/dagen;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.

Wat bieden wij?

Een baan in een organisatie die het echt anders doet. Jij krijgt de ruimte om je eigen baan te maken en je te ontwikkelen. Ons arbeidsvoorwaardenpakket is modern. We kunnen maatwerk leveren en rekening houden met jouw persoonlijke omstandigheden. Deze functie is gewaardeerd in functieschaal 10 (max. € 4.671,- bruto per maand). Afhankelijk van je opleiding en ervaring wordt je salaris bepaald.  We kennen een individueel keuzebudget waarbij je 17,05% van je salaris kunt inzetten op momenten waarop jij dat wilt. Daarnaast bieden wij veel ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het volgen van (vaktechnische) opleidingen behoort tot één van de mogelijkheden. Je gaat werken op de Noaberkracht manier. Daarmee bedoelen we dat jij aangeeft hoe jij het beste kunt werken op basis van het principe: “je moet zijn daar waar je nodig bent”. Buiten de dagelijkse overlegmomenten werk je tijd-  en plaatsonafhankelijk. Je maakt afspraken over je aanwezigheid en bereikbaarheid. Uiteraard krijg je van ons de beschikking over moderne communicatiemiddelen.

Sollicitatie

Heb je inhoudelijk nog vragen dan kun je je richten tot Gerjan Kleijssen, teamcoach Fysieke Leefomgeving. Met vragen over de procedure kun je je richten tot Ralph Muller, HRM-adviseur. Telefoonnummer Noaberkracht Dinkelland Tubbergen: 0541-854100. Je motivatiebrief en CV kun je sturen t/m donderdag 1 december naar https://noaberkracht.easycruit.com. Deze sollicitatie wordt gelijktijdig intern als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een interne kandidaat.

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Wij zijn Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Een ondernemende en betrokken organisatie van twee gemeenten die waardevolle en duurzame effecten voor de samenleving wil bereiken. Onze samenleving heeft een grote ambitie en dit willen we graag als overheidspartners ondersteunen. Wij geloven dat je met de gebundelde krachten van samenleving en gemeente veel verder komt. Door te vertrouwen op elkaars kracht, kun je als goede noabers werken aan een fijne leefomgeving. Een daadkrachtig partnerschap tussen samenleving en gemeente waarmee we werken aan een fijne, duurzame en veilige samenleving!”

Noaberkracht is een organisatie met ongeveer driehonderdvijftig medewerkers. Wij hebben een duidelijke visie. Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wil een zakelijke, ondernemende en betrokken organisatie zijn en wil zinvolle en duurzame effecten voor de samenleving bereiken. Deze visie (van de gemeentebesturen) heeft betekenis voor de visie binnen Noaberkracht op de organisatieontwikkeling. Deze visie luidt: “Noaberkracht doorontwikkelen naar een wendbare, toekomstbestendige organisatie die van betekenis is voor de samenleving en meebeweegt met veranderingen in de samenleving. Een organisatie die flexibel is ingericht en inspeelt op de verschillende bestuursstijlen van beide gemeenten.” Wij hebben onze organisatie zo ingericht dat we deze visie kunnen uitdragen en onze doelen kunnen bereiken.

 

Sollicitatieprocedure