Wil jij je graag inzetten voor de natuur in Overijssel? Vind je het leuk om concreet met een gebied én stakeholders bezig te zijn? Houd je van een dynamisch werkveld? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

De provincie Overijssel is voor 20 Natura 2000-gebieden de penvoerder voor het opstellen van de beheerplannen. Met deze beheerplannen is in de afgelopen periode de nodige ervaring opgedaan. De komende jaren lopen de eerste beheerplannen af en is herziening nodig. Veranderingen in het stikstofbeleid worden hierin meegenomen (het eerste jaar stellen we o.a. natuurdoelanalyses op om het doelbereik voor stikstofgevoelige habitattypen te bepalen). Het doel is om samen met onder meer terreinbeheerders, medeoverheden en grondgebruikers de beheerplannen zo te maken, dat de bijzondere natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden in stand blijven en waar nodig te herstellen.

Als projectleider ga jij samen met de projectcoördinator, een tweede projectleider, ecologen en juristen je inzetten voor het tot stand komen van geactualiseerde beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden.

Dit houdt in:

  • Je leidt het planvormingstraject voor een aantal gebieden per jaar. Dit betekent dat je zorg draagt voor de totstandkoming van het totale beheerplan.
  • Je maakt een opzet, vraagt input van specialisten en zorgt voor het aan elkaar schrijven van teksten. Je leidt het planproces. Dit betekent dat je contact onderhoudt met externe stakeholders, dat je interne en externe bijeenkomsten organiseert en voorzit en dat je de procedure met betrekking tot ter inzage legging en behandeling van de zienswijzen organiseert. Ook schrijf je stukken voor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.
  • Je werkt samen met (vertegenwoordigers) van inwoners in Overijssel, terreinbeheerders en agrariërs, gemeenten, andere provincies en waterschappen.

We zoeken een collega voor 32 tot 36 uur per week.

Wat breng jij mee?

Je hebt aantoonbare ervaring met planprocessen op het gebied van natuur of landschap. Je hebt brede kennis van het beleid en wetgeving met betrekking tot Natura 2000. Je hebt inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits. Daarmee heb je gevoel ontwikkeld voor politiek‐bestuurlijke verhoudingen en de politiek-bestuurlijke en technische haalbaarheid van adviezen.

Verder beschik je over een relevante opleiding op academisch/hbo-niveau. Je hebt minstens 5 jaar relevante werkervaring en aantoonbare ervaring als projectleider. Daarnaast heb je het vermogen om je te verplaatsen in de belangen die spelen in het landelijk gebied en deze te verbinden. Je bent probleemoplossend en kunt goed omgaan met weerstand. Je bent resultaatgerichtheid en vult je werk op proactieve manier in.

Over de eenheid

Je gaat aan de slag bij de eenheid Natuur en Milieu, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid op de thema’s natuur, milieu en duurzaamheid. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.

De eenheid bestaat uit zes teams: Leiding, Strategie & Bestuursondersteuning, Natuurbeleid, Landelijk gebied en Milieu, Projectenuitvoering en Contractering.

Je komt terecht in het team Natuurbeleid waarin je samen met ongeveer 20 collega’s werkt aan een mooie en vitale natuur.

Wij bieden

Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een bruto maandsalaris (schaal 11) van maximaal  € 5.119,70  bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet.

Het betreft een dienstverband voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.

Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we zoveel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er volop mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken.

Nieuwsgierig geworden?

… en wil je eerst nog wat meer weten? Bel dan met Herbert Hams (projectleider beheerplannen N2000, tel: 038 499 85 86)

Geïnteresseerd?

Het 1e gesprek vindt plaats op 9 juni 2022. Het 2e sollicitatiegesprek is op 22 juni 2022 en het arbeidsvoorwaardengesprek op 29 juni 2022. Alle gesprekken zijn in Zwolle. Tijdens de selectie maak je kennis met een aantal medewerkers van het team.

Je kunt solliciteren tot en met 27 mei 2022 (maak gebruik van de sollicitatieknop onderaan deze pagina).

Voor vragen over de vacature en sollicitatieprocedure kun je contact opnemen via recruitment@overijssel.nl.

Provincie Overijssel maakt voor de invulling van deze vacature geen gebruik van een Werving & Selectiebureau of andere Intermediair. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

Sollicitatieprocedure