De provincie Overijssel heeft de ambitie om in 2030 10% procent meer bos te hebben. Dit vraagt om visie en het benutten van kansen. Als programmaleider heb je een belangrijke rol om dit resultaat te behalen.
Ben jij een programmaleider die ons weet te prikkelen met nieuwe inzichten en verrassende oplossingen voor de maatschappelijke opgaven in het landelijk gebied?

Wat ga je doen?
Jij gaat leiding geven aan het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s. Je bent breed inzetbaar, een generalist en kunt in principe aan de slag binnen alle aspecten van het provinciale beleid. In de programma’s werk je samen met medewerkers uit de verschillende beleidseenheden van de provincie Overijssel en natuurlijk met inwoners, bedrijven en andere organisaties binnen Overijssel. De eerste jaren werk je voor de beleidsterreinen natuur en milieu.

Je eerste grote klus is invulling geven aan de Overijsselse Bossenstrategie. Enerzijds vraagt dit om het benutten van allerlei kansen die zich voordoen, maar het vraagt ook om visie en strategie hoe dit naar de toekomst toe duurzaam vorm te geven. We werken daarin samen met veel partijen zoals terreinbeherende organisaties, gemeenten, waterschappen en inwoners zelf.

Je bent als programmaleider het boegbeeld richting bestuurlijke omgeving en de partners. Naar verwachting zal een deel van de bosopgave onderdeel zijn van bredere inrichtingsvraagstukken die onderdeel zijn van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Jij zorgt ervoor dat we onze ambitie waarmaken en benut daarvoor meerdere wegen die naar “Rome” leiden.

Samen met het projectteam stel je een programmaplan op en zorg je voor een goede verdeling van taken. Je stuurt niet alleen op realisatie, maar zorgt ook voor een lerende aanpak. Je organiseert team overleggen en betrekt stakeholders die een rol spelen in de realisatie. Je werkt zowel op het Provinciehuis als daarbuiten.

Tot slot draag je als programmaleider bij aan de verder professionalisering van projectmatig- en programmatisch werken bij de provincie Overijssel. Dit doe je bijvoorbeeld door collega’s te coachen, trainingen te geven en door collegiale toetsing.

We zoeken een collega voor 32-36 uren per week.

Wat breng jij mee?
We zoeken een collega die in korte tijd gezag weet op te bouwen bij collega’s, bestuurders en partners, die gewend is verantwoordelijkheid te dragen voor bestuurlijk gevoelige dossiers en die partijen kan enthousiasmeren mee te gaan op onze reis naar een bosrijk Overijssel.

Wij vinden het belangrijk dat je jezelf in de volgende punten herkent:

  • je bent een ervaren programmaleider, een generalist met een zeer goed inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits;
  • je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van meerdere projecten en/of programma’s binnen een overheidsorganisatie. Je bent ondernemend, gericht op resultaat en bereid af en toe de grenzen op te zoeken;
  • je bent in staat mensen aan je te binden en ze het beste uit zichzelf te laten halen; 
  • je hebt voldoende basiskennis van natuurbeleid en ontwikkelingen in het landelijk gebied om hier snel in mee te draaien;
  • je bent in staat om in de Overijsselse Bossenstrategie een aanpak vorm te geven die aansluit op (landelijke) besluitvorming, beleidsvorming en uitvoering. Je werkt integraal en kan moeiteloos aanhaken op andere opgaven in het landelijk gebied;
  • je bent gepokt en gemazeld in het programmatisch werken en hebt er ook lol in om anderen mee te nemen in je aanpak. Je begrijpt het belang van afbakening. Je bent helder over wat je wel en niet doet en wat je van anderen verwacht.

Je bent een verbinder, tussen de verschillende beleidsambities van de Bossenstrategie en andere opgaven van de provincie in het landelijk gebied en tussen de provincie en de partners. Je bent een inspirerend leider. Jouw manier van sturen en communiceren is horizontaal en haalt het beste uit de medewerkers, zowel die van de provincie als van onze partners. Je verwerft snel het vertrouwen van bestuurders, doordat je snapt wat hij of zij nodig heeft en ze daar ongevraagd mee bedient.

Bij de provincie Overijssel werken we “talentgericht”. Dat betekent dat we medewerkers uitdagen om hun talenten verder te ontwikkelen en zich in het dagelijks werk aan te laten vullen door collega’s met complementaire talenten. We verwachten van jou, dat je jouw team ook op deze manier aanstuurt. En we verwachten van jou dat je weet wat jouw talenten zijn en waar jij aanvulling op nodig hebt.

Over de eenheid
Je gaat aan de slag bij de eenheid Project- en Programmamanagement, een van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. Jij en je collega’s zijn dé expert op het gebied van (het opstarten van) processen, projecten en programma’s. Medewerkers kunnen bij jullie terecht met vragen over programmatisch en projectmatig werken en hoe je dat precies doet.

Vanuit de eenheid PPM wordt je intern gedetacheerd bij de eenheid Natuur en Milieu. Het programmateam voor de Bossenstrategie wordt vooral bemand met collega’s van deze eenheid. Naast werving van de programmaleider zijn wij nog op zoek naar een programmasecretaris, -ondersteuner en een allround uitvoerder die helpen bij de realisatie. Het team bestaat verder uit een strategisch adviseur en een projectleider ‘uitvoering en ontwikkeling’ en ad-hoc versterking op het gebied van communicatie. We werken in eerste instantie tot eind 2023 in dit teamverband en zullen bekijken wat een passende vorm is in de volgende coalitieperiode.

Wat wij bieden
Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring maximaal € 6.324,31 (schaal 13) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van 22,37 % van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet.

Het betreft een dienstverband voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.

Geïnteresseerd?
… en wil je eerst nog wat meer weten? Bel met Remco ten Rouwelaar (adjunct-hoofd van de afdeling Natuur en Milieu, 038 499 7829) als je meer wil weten over de Bossenstrategie en met Janet Visser (Adjunct-hoofd van de eenheid Project- en Programma management, 038 499 7035) voor meer informatie over het werken bij de eenheid Project- en Programmamanagement. Je kunt ook op onze website kijken: www.overijssel.nl.

Het 1e gesprek vindt plaats op  maandagmiddag 18 juli 2022. Het 2e sollicitatiegesprek is op vrijdagochtend 21 juli 2022 en de derde ronde op dinsdagmiddag 26 juli 2022. Alle gesprekken zijn in Zwolle. Tijdens de selectie maak je kennis met een aantal medewerkers van het team. Een casus of assessment maken mogelijk deel uit van de procedure.

Je kunt solliciteren tot en 6 juli 2022 (maak gebruik van de sollicitatieknop onderaan deze pagina).

Voor vragen over de vacature en sollicitatieprocedure kun je contact opnemen via recruitment@overijssel.nl.

 Provincie Overijssel maakt voor de invulling van deze vacature geen gebruik van een Werving & Selectiebureau of andere Intermediair. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

 

Sollicitatieprocedure