Wat ga je doen?

Als programma adviseur economie ben je de verbindende schakel tussen ondernemers en de gemeente. Je haalt op proactieve wijze op wat er binnen de diverse economische sectoren speelt en vertaalt dit naar visie en beleid. Via een afgeleide vorm van de MKB-toets stemmen we visie en beleid in samenspraak met onze ondernemers af. Daarnaast denk je mee in de verdere doorontwikkeling van het (interne) bedrijventeam,  die de vraag van de ondernemer centraal stelt vanuit een integrale “ja tenzij” benadering. Je werkt in het team economie nauw samen met de adviseurs recreatie en toerisme en platteland.

Als adviseur economie ligt jouw focus op de doorontwikkeling van de BV Twenterand de daarbij behorende instrumenten zoals bijvoorbeeld het ondernemersfonds en het ondernemershuis. De BV Twenterand is de economische visie van de gemeente Twenterand die samen met ondernemend Twenterand is opgesteld. 
Verder is het jouw rol als adviseur om ideeën van ondernemers en stakeholders te verbinden, projecten aan te jagen en op zoek te gaan naar subsidiemogelijkheden. Jij bent zowel lokaal als regionaal het aanspreekpunt voor onze stakeholders. De samenwerking met aanpalende beleidsterreinen als onderwijs en participatiebeleid krijgt meer en meer aandacht om de aansluiting van bepaalde doelgroepen op de arbeidsmarkt te bevorderen.
Een van de eerste concrete opdrachten die je oppakt is de actualisatie van de Detailhandelsstructuurvisie.  Deze is ook van invloed op de centrumontwikkelingen.

Ook willen we als gemeente meer gaan onderzoeken waar de meerwaarde van samenwerking ligt voor onze inwoners en ondernemers. Daarbij is het streven om ons minder te laten leiden door vastgelegde ‘regio/gemeente grenzen’ omdat als grensgemeente van een regio de sociaal economische binding immers niet stopt bij een grens. Aan jou om deze nieuwe kansen voor samenwerking te onderzoeken en hiervoor een plan van aanpak op te zetten.

We streven als gemeente naar een integrale benadering van vraagstukken. Het leggen van verbindingen tussen domeinen vind je vanzelfsprekend. Daarnaast denk je volop in mogelijkheden en verzilver je graag kansen die voorbij komen.

Waar kom je te werken?

Bij gemeente Twenterand hebben we een open en informele werksfeer, we zijn goed bereikbaar en hebben goede arbeidsvoorwaarden. Wij vinden onderling contact, ook buiten de inhoud om, belangrijk. En dat stimuleren we. Ontdek nu jouw mogelijkheden bij de gemeente Twenterand.

Wat verwachten we van jou?:

 • HBO werk- en denkniveau en een relevante opleiding;
 • 3 tot 5 jaar werkervaring  in een soortgelijke functie op tactisch/strategisch niveau;
 • Kennis van en affiniteit met het beleidsterrein economie, ervaring met het opstellen en actualiseren van visies en beleidsdocumenten;
 • Je bent een netwerker en verbinder, je onderschrijft het belang van participatie en stakeholdermanagement;
 • Goede schriftelijke en mondelinge adviesvaardigheden en uitstekend kunnen omgaan met politiek bestuurlijke wensen en besluitvorming;
 • Projectmatige vaardigheden;
 • Je denkt in kansen en mogelijkheden, durft dingen anders te doen, hebt een onderbouwd eigen mening maar kunt deze ook bijstellen als iemand anders goede argumenten heeft;
 • Je bent samenwerkings- en resultaatgericht, creatief, flexibel en proactief.

Waar kun je op rekenen?

 • Een uitdagende baan binnen een grote plattelandsgemeente met veel ruimte voor eigen initiatief en volop mogelijkheden om jezelf te ontplooien;
 • Een bruto maandsalaris van maximaal € 4.494,- (functieschaal 10) op fulltimebasis (36 uur per week). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring; 
 • Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren volgt daarna een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • Je wordt onderdeel van een gemotiveerd team met enthousiaste mensen waarin ruimte is voor nieuwe initiatieven en ideeën;
 • Werken binnen een gemeentelijke organisatie die volop in ontwikkeling is met korte lijnen en een informele cultuur;
 • Individueel keuzebudget (ruim 17% van je brutosalaris). Hiermee kun je bijvoorbeeld extra verlofuren kopen, bouwen aan een (nog) beter pensioen, of je kunt het gewoon laten uitbetalen. Meer goede secundaire arbeidsvoorwaarden kun je vinden op https://www.twenterand.nl/werken-bij-de-gemeente-twenterand;
 • Alle ruimte en mogelijkheden om tijd- en plaats onafhankelijk te werken, we hebben namelijk flexibele werktijden en een hybride werkomgeving. Je krijgt een eigen laptop en telefoon.  

Wil je meer weten?
Kijk eens op onze website (https://www.twenterand.nl/organisatie) voor meer informatie over het werken in onze gemeentelijke organisatie. Wil je meer weten over de functie, neem dan gerust contact op met de programmaregisseur economie, sport en vrije tijd, Judith Veldman, telefoonnummer 0546-840840.  Heb je vragen over de procedure, neem dan contact op met Simone Hammink, sr. adviseur P&O via telefoonnummer 0546-840840.

Ligt hier voor jou een uitdaging?

Maak dan je enthousiasme kenbaar en upload je sollicitatie (korte heldere motivatie en CV) uiterlijk 24 oktober 2021.

De eerste kennismakingsgesprekken staan gepland op dinsdag 2 november 2021, online via Microsoft Teams.

Voordat je bij ons aan de slag gaat moet je een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.

 

Werving vindt gelijktijdig in- en extern plaats waarbij interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang hebben.

Lorum Ipsum