Professionele strategisch regisseur die goed kan omgaan met de dynamiek tussen bestuur en organisatie (36 upw)

Wat ga je als strategisch regisseur doen?

Als allround strategisch regisseur voer je, samen met je collega-regisseurs, samen actief op de terreinen Sociaal, Ruimte en Economie en Vrije Tijd, de regie op de bestuurlijke opgaven en collegeprogramma waarbij het coalitieakkoord (Coalitieakkoord 2022-2026 overhandigd | Twenterand) het uitgangspunt is. Jouw werkzaamheden bewegen mee met coalitieakkoord en de jaarprioriteiten. De komende periode is gekozen met een economisch profiel met een sociaal accent. Dit wordt momenteel nader uitgewerkt in een collegeprogramma.
Met een integrale, bestuursgerichte blik, voel je je verantwoordelijk voor de realisering van de afspraken in het akkoord, bewaak en stimuleer je de voortgang, stuur je waar nodig bij en evalueert de resultaten van het collegeprogramma. Jouw adviezen zijn behulpzaam voor het bestuur om goede besluiten te nemen.  Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en feedback aan de bestuurders en organisatie op bestuurlijk terrein. Ook geef je de bestuurlijke duiding weer in documenten behorende bij de Planning en Control cyclus, zoals begroting, kadernota, enz.

In deze rol werk je op het grensvlak van bestuur, organisatie en politiek, zowel lokaal als regionaal en landelijk. Je legt contacten en weet de buitenwereld naar binnen te halen.
Je bent een klankbord voor het bestuur, het management en collega’s voor opgaven en ontwikkelingen die domein overstijgend zijn dan wel politiek erg gevoelig. Daarbij ben je alert op verbindingen en integraliteit tussen opgaven en beleidsvelden. Je bevordert en optimaliseert tijdige, scherpe en kwalitatief goede besluitvorming rekening houdend met bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak.

Wie ben je?
Als strategisch regisseur ben je inspirerend, motiverend, verbindend, een kritische sparringpartner met lef om goed te adviseren en kun je de ambities vertalen naar heldere bestuursopdrachten en keuzes in de uitvoering.
Je denkt in scenario’s en kunt strategisch adviseren over de prioritering binnen opgaven en beleidsvelden en dit verder uit (te laten) zetten in de organisatie. Je bent een open en benaderbaar persoon die gemakkelijk feedback kan geven en ontvangen.

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau (bijvoorbeeld bestuurskunde) en kennis van en/of affiniteit met economie of ruimte (landelijk gebied).
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het werken als strategisch adviseur in een politiek bestuurlijke omgeving en bent omgevings-, organisatie- en politiek-bestuurlijk sensitief.
 • Je hebt kennis van bestuurlijke advies- en besluitvormingsprocessen.
 • Je hebt goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je kunt goed omgaan met het politieke krachtenveld en belangentegenstellingen.
 • Je bent in staat opgaven vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen.
 • Je bent analytisch sterk.
 • Je bent flexibel en beschikt over (zelf)reflecterend vermogen.
 • Je bent een stevige persoonlijkheid en empathisch sterke gesprekspartner die tegenwicht durft te bieden en te confronteren als dat nodig is.

 

Wat hebben wij jou te bieden?

 • Een uitdagende baan binnen een grote plattelandsgemeente met veel ruimte voor eigen initiatief en volop mogelijkheden om jezelf te ontplooien.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Een bruto basismaandsalaris van maximaal € 6.103, - (functieschaal 12) op fulltimebasis (36 uur per week). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. 
 • Je wordt onderdeel van een gemotiveerd team met enthousiaste mensen dat bezig is met een doorontwikkeling. Hierin wordt ook nadrukkelijk jouw inbreng gevraagd.
 • Werken binnen een gemeentelijke organisatie die volop in ontwikkeling is met korte lijnen en een informele cultuur.
 • Individueel keuzebudget (ruim 17% van je brutosalaris). Hiermee kun je bijvoorbeeld extra verlofuren kopen, bouwen aan een (nog) beter pensioen, woon-werk kilometers uitruilen of je kunt het gewoon laten uitbetalen. Meer goede secundaire arbeidsvoorwaarden kun je vinden op https://www.twenterand.nl/werken-bij-de-gemeente-twenterand.
 • Ruimte en mogelijkheden om tijd- en plaats onafhankelijk te werken, we hebben namelijk flexibele werktijden en een hybride werkomgeving. Je krijgt een eigen laptop en telefoon.  

Wil je meer weten?
Kijk eens op onze website (https://www.twenterand.nl/organisatie) voor meer informatie over het werken in onze gemeentelijke organisatie. Wil je meer weten over de functie, neem dan gerust contact op met Patrick Rossen (gemeentesecretaris/algemeen directeur), telefoonnummer 06-25436401. Heb je vragen over de procedure, neem dan contact op met het cluster P&O, telefoonnummer 0546-840840.

Ligt hier voor jou een mooie uitdaging?
Maak dan je enthousiasme kenbaar en upload je (korte heldere) motivatie en CV uiterlijk op 26 maart 2023. Wij zien uit naar jouw sollicitatie!

De gesprekken staan gepland op vrijdag 7 april 2023.

Voordat je bij ons aan de slag gaat moet je een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.

Werving vindt gelijktijdig in- en extern plaats.

Sollicitatieprocedure