Wij zijn Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Een ondernemende en betrokken organisatie van twee gemeenten die waardevolle en duurzame effecten voor de samenleving wil bereiken. Onze samenleving heeft een grote ambitie en dit willen we graag als overheidspartners ondersteunen. Om maatschappelijke effecten te bereiken werken wij volgens de principes van doelsturing, project- en procesmanagement en programmamanagement.

 Het team procesmanagers bestaat op dit moment uit twee personen en we zoeken een derde collega voor de functie van 

Procesmanager Sociaal Domein

met focus op de participatie wet, schuldhulpverlening en inburgering ( 32 - 36 uur per week)

Wie ben jij?

Ben jij iemand die midden in de samenleving staat, verbinden bent, verantwoordelijkheid durft te nemen en kan samenwerken. Kun je goed schakelen en ben je bewust van het werken in een politieke omgeving. Als team organiseren we zelf ons werk en staan we gezamenlijk voor de kwaliteit van de inhoud en het proces en hier kun jij je steentje aan bijdragen. Je stelt je flexibel op en je bent in staat je eigen gedrag en handelen te reflecteren.

Waar sta je in onze organisatie?

Je bent samen met twee enthousiaste collega’s verantwoordelijk voor de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden op het terrein van Participatie wet, schuldhulpverlening en inburgering, Jeugd en WMO. Je  bent het eerste aanspreekpunt en opschalingspartner voor interne collega’s bij complexe problematiek. Je bent voor externe ketenpartners een verbinder en creëert draagvlak voor een ketengerichte aanpak. Je focus ligt bij de Participatie wet,  schuldhulpverlening en inburgering. Van jouw vragen we een integrale visie en aanpak, zodat complexe vraagstukken op casus en collectief niveau breed en multidisciplinair worden ontleed en opgepakt. Samenwerking en integraliteit is de sleutel tot verbetering.

Wat ga jij doen?

 • Je voert proces regie op de uitvoering door de samenwerkingspartners op het gebied van zorg, participatie en veiligheid.
 • Je bevordert de ketengerichte samenwerking en hebt oog voor vroeg signalering en preventie.
 • Je hebt te maken met nazorg detentie, tijdelijke huisverboden, woningvervuiling, overlast, personen met onbegrepen gedrag, kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • Je bent gemandateerd om alle interne en externe partijen aan te spreken en hebt doorzettingsmacht naar alle partijen.
 • Je bent voorzitter van diverse overleggen van operationeel/tactische aard, zowel intern en extern.
 • Je coacht en adviseert consulenten gedurende het proces in hun persoonlijke ontwikkeling en geeft vertrouwen in het opbouwen van eigen verantwoordelijkheid.
 • Je bent in samenwerking met je teamcoach verantwoordelijk voor de teamontwikkeling en stuurt op cultuur, houding en gedrag.
 • Je bewaakt werkafspraken en processen binnen het Sociaal Domein en bent betrokken bij de aansturing van de toegang tot het sociaal domein.
 • Je zorgt voor de afstemming met de beleidsadviseurs in het Sociaal Domein en de beleidsmedewerker Openbare orde en Veiligheid.

 Je beschikt over de volgende competenties.

 • Zelfstandig
 • Pionier & ondernemend
 • Gericht op kansen en mogelijkheden in plaats van op belemmeringen en onmogelijkheden
 • Sensitief en resultaatgericht
 • Teambuilder

 Wat heb jij?

 • Je hebt een relevante HBO/WO-opleiding afgerond die afgestemd is op deze functie.
 • Je hebt een aantal jaren aantoonbare ervaring op het gebied van de aanpak van multiprobleem casuïstiek en veiligheidsvraagstukken en bent bij voorkeur SKJ geregistreerd danwel bereid hier in te investeren.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart en denkt domein overstijgend.
 • Je hebt een eigen visie en kunt deze vertalen naar de visie van Noaberkracht.
 • Je bent in staat om strategisch te denken en handelen.
 • Je bent creatief in het zoeken naar oplossingen.
 • Je kunt optreden als coach en procesbegeleider.
 • Je hebt overwicht en bent daarbij besluitvaardig.
 • Je hebt geen 9-17 mentaliteit.

Wat bieden wij?

Een zeer afwisselende en uitdagende baan waarin je mag groeien in een organisatie die het echt anders doet. Voor een fulltime functie bedraagt het maximaal salaris € 4.671 bruto per maand (exclusief een individueel keuzebudget van 17,05%). Je gaat werken op de Noaberkracht manier. Daarmee bedoelen we dat jij aangeeft hoe jij het beste kunt werken op basis van het principe: “je moet zijn daar waar je nodig bent”. Buiten de dagelijkse overlegmomenten werk je tijd- en plaats onafhankelijk. Je maakt afspraken over je aanwezigheid en bereikbaarheid. Uiteraard krijg je van ons de beschikking over moderne communicatiemiddelen.

Sollicitatie

Heb je inhoudelijk nog vragen dan kun je je richten tot Derk van Wolde, teamcoach a.i. Sociaal Domein. Met vragen over de procedure kun je je richten tot Danielle Hanste, HRM-adviseur. Telefoonnummer Noaberkracht Dinkelland Tubbergen: 0541-854100. Je motivatiebrief en CV kun je sturen t/m 30 november naar vacatures@noaberkracht.nl. De kennismaking gesprekken vinden plaats op 6 december aanstaande in de ochtend.

Sollicitatieprocedure