Centraal gelegen in Twente ligt Hengelo, een stad met 80.000 inwoners en veel evenementen. Hengelo is een stad in beweging die hard werkt aan haar toekomst, zoals de binnenstad en de transformatie van het sociaal domein. De gemeente Hengelo vindt het belangrijk dat mensen kunnen blijven meedoen aan de samenleving en gaat daarbij uit van de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen. Daarnaast is de gemeente een vangnet, die zorgt voor ondersteuning voor mensen die dat al dan niet tijdelijk nodig hebben.

Bij gemeente Hengelo zetten we ons in voor alle Hengelose inwoners en bedrijven. Dat doen we vanuit onze vier leidende motieven: persoonlijk, duidelijk, betrouwbaar en respectvol. Ze zijn de basis voor onze dienstverlening en geven richting aan de manier waarop we met onze inwoners, maar ook met elkaar willen omgaan. Want: prettig contact zorgt voor meer waardering, begrip en een positieve ervaring met onze dienstverlening.

Bij het team Sociaal domein hebben we een vacature voor een Ontwikkelmanager sociaal.  Tevens programmamanager van het programma sociaal.

Wat is het speelveld?
In Hengelo volgen we de landelijke ontwikkelingen nauwgezet en zetten we met andere gemeenten in op actieve beïnvloeding van het Rijksbeleid. Daarnaast sturen we lokaal actief op de doorontwikkeling van het Sociaal Domein met een nadrukkelijke focus op transformatie en kostenbeheersing.

Hengelo streeft naar een goede sociale balans, een inclusieve stad waarin iedereen een volwaardige plek heeft. Dat zijn veel opgaven tegelijk. Er moet goed onderwijs zijn. Inwoners moeten goede kansen op een baan hebben. We werken aan een krachtig front tegen armoede en schulden. Werk is daarin een belangrijke schakel. Gezondheid en overige zorg moeten goed georganiseerd zijn. Dit moet aansluiten bij de praktijk van alledag in onze wijken, maar ook bij de professionals (stedelijk netwerk) en bij onze partners. 

Wij willen, via een preventieve, integrale en wijkgerichte aanpak, de komende jaren komen tot een inhoudelijke transformatie van het sociaal domein, die uiteindelijk leidt tot een sluitende begroting. Het afgelopen jaar is gebleken dat de financiële middelen voor het sociaal domein van Hengelo in de toekomst ontoereikend zijn om alle kwetsbare doelgroepen goed en vertrouwd te ondersteunen. De organisatie bereidt zich daarom voor op een transformatie om het Sociaal Domein toekomstbestendig te houden: een betekenisvol en betaalbaar Sociaal Domein. 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een transformatieplan waarmee we de financiële houdbaarheid van het sociaal domein op de langere termijn kunnen borgen. Dat vraagt om vergaande keuzes. In september en oktober vindt hierover naar verwachting de bestuurlijke besluitvorming plaats.  Via het programma Sociaal Domein wordt dit aangestuurd. Het programma is een van de 9 strategische opgaven in de gemeente Hengelo waar het Concern Managementteam (directie) direct opdrachtgever van is. Jouw opdrachtgever is de concernmanager sociaal die je vrijheid en vertrouwen geeft. 

Wat ga je doen?
De belangrijkste opgave van de ontwikkelmanager sociaal is om de komende jaren uitvoering te geven aan het transformatieplan sociaal. Je stuurt op strategisch niveau het geheel van samenhangende projecten, processen en activiteiten aan om de doelstellingen van de gemeente Hengelo te realiseren. Je opereert als "een spin in het web" tussen het bestuur (wethouders), directie, organisatie en de samenleving. Je bent verantwoordelijk voor de rapportages naar het bestuur en directie, je voedt en doet de voorbereiding van besluitvormingstrajecten richting gemeenteraad en college.

Daarnaast ben je als geen ander op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende rol van de lokale overheid. Jij zorgt ervoor dat externe ontwikkeling in het brede speelveld van het sociaal domein gematched worden op onze strategische ambities en vertaald worden naar de interne organisatie. Uiteraard doe je dit vanuit een integrale blik en verbind je de opgaven van het sociale domein met alle andere strategische opgaven waar wij als stad voor staan.

Je bent het gezicht van de gemeente naar externe stakeholders. Je hebt je blik naar buiten en haalt daar de verwachtingen op bij de inwoners, ondernemers en instellingen. Bij hen zoek je de samenwerkingsverbanden, verbindt of initieert ze juist als ze er nog niet zijn.

Het programmagericht werken binnen het Sociaal Domein van de gemeente Hengelo is nog relatief nieuw. Belangrijke opgaven voor de komende periode vanuit jouw rol als programmamanager: 

 • Je gaat de programma-organisatie binnen de organisatie verder borgen waarmee een stevig fundament ontstaat voor integrale sturing op en uitvoering van de ontwikkelopgaven in het Beleidskader en het transformatieplan.
 • Als programmamanager draag je, gezamenlijk met het lijnmanagement, een belangrijke verantwoordelijkheid in het feitelijk tot stand brengen van de veranderopdracht en transformatie die onderdeel is van het programma.
 • Je geeft functioneel sturing aan de 4 opgave coördinatoren binnen het programma sociaal en je schept de voorwaarden waarin de transformatie opgaven en projecten tot realisatie kunnen komen. Je zorgt voor strategische, integrale en inhoudelijke afstemming. Samen met je collega’s bouw je aan een betekenisvol en betaalbaar Sociaal Domein.
 • Je houdt totaaloverzicht en weet wat er speelt. Je stuurt op resultaat; monitort de voortgang en stuurt bij waar nodig. Als programmamanager stuur je op het behalen van concrete en tastbare resultaten en je weet deze te duiden in het licht van brede opgave binnen het sociaal domein.
 • Je werkt hierbij vanuit de sturingsfilosofie van ‘Hengelo’s werken’ en helpt dit verder vorm te geven. De besturingsfilosofie van onze organisatie is gebaseerd op de zogenaamde ‘omgekeerde piramide’: hier staat de medewerker in zijn/haar kracht en heeft hij/zij vrijheid om als professional te handelen, binnen de heldere koers en kaders vanuit het CMT. Je zet in op cultuurverandering.

 Wie ben jij?
Je bent ervaren, een senior op HBO+/WO-niveau. Daardoor straal je rust en zelfvertrouwen uit. Je bent resultaatgericht, daadkrachtig en schuwt een discussie niet. Je geeft ruimte en luistert goed naar de mensen en hun bijdragen in jouw speelveld. Op de juiste momenten kun je afstand nemen en reflecteren op de gebeurtenissen en waar jullie staan. Je kunt visie vormen en concreet maken. Je beseft als geen ander dat jullie elkaar binnen het team aanvullen en nodig hebben om het maximale uit de ambities voor het sociaal domein te halen. Samenwerken is daarmee een van je kernkwaliteiten.

Je brengt (lopende) projecten bij elkaar, verbindt mensen en thema’s in de breedte van het sociaal domein, bent voortdurend in contact met de afdelings- en teammanagers binnen het domein en de betrokken opdrachtgever vanuit het CMT, zorgt voor aansluiting bij de andere domeinen in de organisatie en houdt de lange termijn altijd in beeld. Ook weet je de samenhang tussen beleid en uitvoering te vergroten en de samenwerking te verstevigen. Feitelijk ben jij de smeerolie tussen alle projecten die op dat moment lopen.

Je hebt gevoel voor (politieke) belangen en verhoudingen. Je hebt te maken met uiteenlopende partijen. Denk aan bestuurders, collega’s, inwoners, zorgaanbieders, ondernemers en maatschappelijke partners. Voor hen ben je zichtbaar en benaderbaar. Je zoekt ze op, kent en begrijpt hen, spreekt hun taal, past je snelheid en stijl op hen aan. Je bent aanstekelijk enthousiast en je blijft vasthoudend positief, ook als het soms even tegenzit. Daardoor krijg je zaken voor elkaar.

 Daarnaast beschik je over:

 • Een afgeronde HBO/ WO opleiding
 • Aantoonbare ervaring met programma management
 • Aantoonbare ervaring met complexe bestuurlijke processen
 • Aantoonbare ervaring in het Sociaal Domein.

Herken jij je in bovenstaand profiel? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren!

Wat bieden wij?
Een veelzijdige baan voor een enthousiaste, gedreven collega in een gezellig team waar veel ruimte is voor persoonlijke groei, initiatief en innovatie.

 • De gemeente Hengelo biedt een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden. Je kunt vakantiedagen kopen of verkopen. Er wordt volop ingezet op de ontwikkeling van de individuele medewerker.
 • Een dienstverband voor 32-36 uur per week.
 • Een jaarcontract dat bij goed functioneren na 1 jaar wordt omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd.
 • Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 7.098,- bruto per maand (schaal 14) bij een fulltime aanstelling in een 36-urige werkweek (exclusief 17,05% Individueel Keuze Budget).

Sollicitatie
Ben je enthousiast geworden? Solliciteer dan vóór 26 augustus 2022. De eerste gesprekken zullen begin september plaatsvinden. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Meer informatie over de vacature kun je krijgen bij Willemijn Groot (concernmanager sociaal) telefoonnummer 06-30381391. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Femke Ezendam (HR adviseur) telefoonnummer 06-39075626. 

Voor indiensttreding bij de gemeente is een verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig.

Sollicitatieprocedure