Onafhankelijk voorzitter commissies bezwaarschriften en klachten

Verdwalen in juridische procedures? Bij ons dus niet. De provincie Overijssel is op zoek naar 2 onafhankelijke voorzitters voor de bezwaar- en klachtencommissies.

Wij streven er naar om geschillen tussen het bestuur en de inwoners, bedrijven en instellingen in onderling overleg op te lossen. Dit doen we door toepassing van de ‘Methode Overijssel’. Dit lukt in meer dan de helft van de gevallen. Voor de resterende gevallen is het nodig de juridische procedures voor bezwaarschriften en klachten van de Algemene wet bestuursrecht te volgen. De bezwarenprocedure is gericht op volledige heroverweging van genomen besluiten. Niet alleen de rechtmatigheid, maar ook politiek-bestuurlijke overwegingen spelen een rol. Het bestuur is daarom nauw betrokken bij de procedure.

Jouw uitdaging

Je maakt samen met een gedeputeerde, de Commissaris van de Koning of een aantal Statenleden deel uit van de commissie die bij bezwaarschriften of klachten de hoorzitting houdt. De lijnen zijn kort. Het vizier is gericht op het vinden van oplossingen voor het probleem. Ook tijdens hoorzittingen.

Bij bezwaarschriften tegen besluiten van Gedeputeerde Staten of de Commissaris van de Koning brengt de commissie géén advies uit. Wel geeft de hoorcommissie aan de ambtelijk secretaris van het team Juridische Zaken een uitwerkingsrichting mee en kunnen leerpunten worden geformuleerd voor de ambtelijke organisatie. Bij bezwaarschriften tegen Statenbesluiten en klachten over Statenleden brengt de commissie ook een advies uit aan de Staten.

Je zit de hoorzittingen voor vanuit een onafhankelijke positie als procesbegeleider. Je bepaalt de orde van de vergadering. Belangrijk is dat bezwaarmakers en andere belanghebbenden zich daadwerkelijk gehoord voelen. Je bewaakt dat de commissie voldoende geïnformeerd raakt om zich een mening te vormen over de bezwaren of klachten. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Deze maakt voor de commissie een notitie met een samenvatting van de stukken, een voorlopige conclusie en mogelijke vraagpunten.

Jouw profiel

  • Je hebt een academische rechtenopleiding en beschikt over aantoonbaar grote deskundigheid in het bestuursrecht;
  • Bestuurlijke ervaring bij een decentrale overheid en ervaring als mediator zijn een pré; 
  • Je hebt een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met het openbaar bestuur;
  • Je beschikt over uitmuntende communicatieve vaardigheden;
  • Belangrijke competenties zijn ook oordeelsvorming en besluitvaardigheid.

Gelet op het zittingenschema moet je één keer per maand beschikbaar zijn op maandagmiddag tijdens kantooruren. Soms worden in overleg ook zittingen gepland op andere tijdstippen. De voorzitters hebben ieder ongeveer 11 zittingen per jaar.

Wij bieden

Je ontvangt een vergoeding per zitting á € 384,66 en daarnaast een vergoeding voor reis- en verblijfskosten. De twee voorzitters worden na de Statenverkiezingen van maart 2023 benoemd voor een periode van vier jaar.

Interesse? 

Het sollicitatiegesprek vindt plaats op donderdag 13 april tussen 14.30 en 18.30 uur. Het gesprek vindt plaats in het provinciehuis in Zwolle. Tijdens het gesprek maak je kennis met de Commissaris van de Koning, een lid van Provinciale Staten, de teamleider Juridische Zaken en een medewerker van het cluster Bezwaarschriften en klachten.

Heb je inhoudelijke vragen over de vacature? De heer mr. G. (Gerben) Knuttel, teamleider Juridische Zaken beantwoordt graag jouw vragen via 06 10 79 49 42 of g.knuttel@overijssel.nl

Wil je meer weten over de wervings- en selectieprocedure? Neem dan contact op met Nicolette Wolters - adviseur arbeidsmarkt & recruitment via 06 29 65 78 31 of nm.wolters@overijssel.nl. Een berichtje sturen via sms of WhatsApp kan ook. 

Enthousiast? Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton op deze pagina.  

Solliciteren kan tot en met 2 april 2023.

Sollicitatieprocedure