Medewerker Terugvordering en Verhaal (0,8 fte)

Wat ga je doen?
Je verricht werkzaamheden op het terrein van terugvordering maar ook in het kader van verhaal wegens onderhoudsplicht vanuit de participatiewet. Dit doe je voor de gemeenten Hengelo, Borne en Haaksbergen. Daarnaast voer je het debiteurenbeheer uit voor de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) in het kader van het besluit Bijstandsverlening zelfstandigen.

Wanneer een inwoner een uitkering volgens de Participatiewet, de BBZ of TOZO toegekend heeft gekregen en deze persoon hier toch geen recht op blijkt te hebben, zal deze uitkering (gedeeltelijk) terugbetaald moeten worden. Je doet een onderzoek, om te zorgen dat er een passende betaalafspraak gemaakt wordt en houdt rekening met de individuele situatie van de betreffende persoon. Daarnaast beoordeel je of er een onderhoudsbijdrage kan worden gevraagd van een inwoner van wie de ex-partner en/of kinderen een uitkering in het kader van de Participatiewet ontvangen.

Onze missie is om voor de schulden die zijn ontstaan, betalingsregelingen te treffen zodat de schuldenlast van de inwoner vermindert. We willen als resultaat een betaalafspraak die haalbaar is voor de inwoner. Maatwerk dus. Je doet dossieronderzoek en je werkt met vertrouwelijke en financiële gegevens. Je gaat in gesprek met ketenpartners, maakt met de klant een passende betaalafspraak en je draagt zorg voor de administratieve afhandeling. Daarnaast vinden wij het belangrijk om te beoordelen of er in alle redelijkheid een (onderhouds)bijdrage geleverd kan worden op de uitkering in het kader van de Participatiewet die wij verstrekken.

Waaruit bestaan je taken?

 • Onderzoeken, rapporteren en adviseren over te nemen terugvordering- en verhaalsbesluiten,
 • Het terugvorderen van te veel ontvangen uitkeringen, vaststellen van aflossingscapaciteit, incasseren van de opgelegde aflossingsverplichting/verhaalbijdrage en het monitoren van ontvangsten van opgelegde terugvorderingen/verhaalsbijdragen,
 • Het volgen van de voortgang van incassotrajecten en het opstellen van beschikkingen,
 • Onderhouden van contacten met klanten, bedrijfsadviseurs, bewindvoerders, schuldhulpverlenende instanties en deurwaarders,
 • Beoordelen van kwijtscheldingsverzoeken en treffen van betalingsregelingen,
 • Het opstellen van aanmaningen, ingebrekestellingen en dwangbevelen,
 • Berekenen van de beslagvrije voet en van de draagkracht. Indien noodzakelijk beslag leggen/uitvoeren.

Wat vragen wij?
Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal MBO-niveau, in financieel economische en/of juridische richting; enkele jaren ervaring met werkzaamheden op het gebied van terugvordering is een pré. Je pakt zaken snel op, kunt goed zelfstandig werken maar weet ook tijdig je collega’s te betrekken wanneer je er niet uit komt. Je uitstekende sociale vaardigheden blijken uit goede luistervaardigheden, inlevingsvermogen en overtuigingskracht. Je bent in staat om aan de hand van gesprekken en gegevens een evenwichtig oordeel te vormen en besluitvaardig op te treden. Stressbestendigheid, een klantgerichte instelling, vaardig in het werken met systemen en een heldere en duidelijke rapportagestijl maken je onze droomkandidaat. Ervaring in dit vakgebied is een pré.

Wat bieden wij?

 • een bruto salaris van maximaal € 3.732,- per maand (schaal 8) op basis van 36 uur per week;
 • een individueel keuze budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris;
 • een contract van een jaar met bij wederzijds goed bevallen wordt dit omgezet in een vaste aanstelling;
 • een interessante en afwisselende functie;
 • veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en initiatief;
 • werken in een organisatie waar de doorgroeimogelijkheden ongekend groot zijn. We zijn eigenlijk 50 bedrijven in 1;
 • elke dag vers fruit van lokale ondernemers;
 • hybride werken/thuis werken en flexibele werktijden;
 • een prachtig stadskantoor in het centrum waar je in een flexibele, moderne en inspirerende omgeving werkt.

Over ons
Bij de gemeente Hengelo zetten we ons in voor alle Hengelose inwoners en bedrijven. Dit doen we vanuit onze vier leidende motieven: persoonlijk, duidelijk, betrouwbaar en respectvol. Deze zijn de basis voor onze dienstverlening en geven richting aan de manier waarop we met onze inwoners, maar ook met elkaar willen omgaan. Want: prettig contact zorgt voor meer waardering, begrip en een positieve ervaring met onze dienstverlening.
Wil je graag meer weten over Hengelo? Klik dan hier! https://youtu.be/o1vcO4R2n8c

In de sector Sociaal van de gemeente Hengelo vindt alle beleidsontwikkeling en uitvoering plaats op het gebied van Werk & Inkomen, Wmo, jeugd, sport en cultuur. De gemeente Hengelo kent één centrale toegang voor alle hulpvragen binnen het sociale domein en een belangrijk uitgangspunt is één gezin, één plan. Dit vraagt, naast specialistische kennis op het gebied van Werk & Inkomen, om een integrale blik op het sociale domein.

De afdeling Werk & Inkomen geeft uitvoering aan de Participatiewet in de brede zin van het woord. Naast de aandacht voor toeleiding naar werk en inkomensondersteuning (uitkeringsverstrekking), zijn ook bijzondere regelingen, kinderopvang en terugvordering & verhaal in deze afdeling ondergebracht.

Het team
Het team Terugvordering & Verhaal bestaat op dit moment uit twee medewerkers. Zij werken samen met de twee collega’s van het team Incasso. Het teamonderdeel terugvordering en verhaal is onderdeel van het team DKB (Debiteuren, Kinderopvang en Bijzondere regelingen) en valt onder de afdeling Werk & Inkomen.

Sollicitatie
Nadere informatie over deze functie kun je verkrijgen bij Marlot Lurvink, teammanager Team Debiteuren, Kinderopvang en Bijzondere Regelingen, telefoon 06-51587683.

Wil je informatie over de procedure, dan kun je bellen met Lia van Dijk, HR-adviseur, telefoon 06-39013800.

Wil je ons team graag versterken? Stuur jouw sollicitatiebrief en cv dan uiterlijk 28 maart 2023 naar ons toe en maak hierin duidelijk waarom jij de geschikte kandidaat bent voor deze vacature.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 6 april 2023 op het stadhuis.

Sollicitatieprocedure