Binnen het cluster Control spelen meerdere ontwikkelingen. We noemen de komst van de rechtmatigheidsverantwoording en de uitbesteding van de VIC. Daarbij is het de bedoeling om meer procesmatig en proactief in te steken in goede afstemming met het cluster Financieel Advies en Beleid. Daarnaast zijn de auditwerkzaamheden van de CISO en FG ondergebracht bij Control.

Wat ga je doen?
Als adviseur control ben je onder meer verantwoordelijk voor de regie en uitvoering van de verbijzonderde interne controle. Je bent de linking pin tussen proceseindverantwoordelijken en proceseigenaren enerzijds en de externe partij van de (3e lijns) VIC anderzijds. Je bent opdrachtgever en aanspreekpunt voor de externe partij die de VIC uitvoert. Je voert afstemmingsgesprekken met de accountant.
Je levert een essentiële bijdrage aan de rechtmatigheidsverklaring nieuwe stijl. Het ‘Plan van Aanpak rechtmatigheidsverklaring realiseren/implementeren’ is gereed. Hiervan ben jij de projectleider. Je onderzoekt periodiek bedrijfsprocessen (onder meer door audits) op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Aan de hand van jouw bevindingen rapporteer je over de uitkomsten en afwijkingen en doe je verbetervoorstellen aan management en bestuur. Je stelt risicoanalyses op en bewaakt de follow-up van verbeterregistraties. Je adviseert procesverantwoordelijken en proces-eigenaren over de inrichting en uitvoering van de 1e en 2e lijns VIC.
Tot slot zorg je voor het organiseren en uitvoeren van de autdit/controlwerkzaamheden die behoren tot de CISO en FG, op de aspecten informatieveiligheid, privacy en gegevensverwerking. Dit betreft o.a. ENSIA en Vensters voor Bedrijfsvoering en de meldingen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Kortom, je houdt toezicht op toepassing, naleving en verantwoording van de BIO en de AVG.

Wat neem je mee?

  • Minimaal een afgeronde relevante opleiding op HBO of WO niveau;
  • Kennis van en ervaring met Control en Audit werkzaamheden;
  • Kennis van regelgeving op het gebied van AVG en BIO;
  • Ervaring met verandertrajecten en de implementatie hiervan;
  • Je bent zowel schriftelijk als mondeling goed in staat te communiceren;
  • Je bent analytisch, hebt een brede blik en legt gemakkelijk verbinding tussen verschillende vakgebieden;
  • Je bent goed in staat te schakelen tussen inhoud en proces;
  • Je bent een onafhankelijk, stevige maar ook hulpvaardige gesprekspartner. Je brengt scherpte aan en blijft in verbinding door de juiste toon aan te slaan.

Waar kun je op rekenen?
Je krijgt een arbeidsovereenkomst  voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij goed functioneren. Het bruto maandsalaris  bedraagt tussen de € 2.973,- (aanloopschaal 10) en € 4.831 ,- (functieschaal 10a) op fulltimebasis (36 uur per week). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.  Daarnaast ontvang je jaarlijks 17,05% Individueel Keuzebudget en stellen we een laptop en een mobiele telefoon ter beschikking.
Wij werken (veelal) digitaal en daar waar het werk is; vanuit huis of op kantoor. Dit betekent ook dat er ruimte is voor flexibele werktijden en daarmee voor een goede werk – privé balans. 
Je wordt onderdeel van een gemotiveerd team met enthousiaste mensen waar ruimte is voor nieuwe initiatieven en ideeën. Je gaat werken binnen een gemeentelijke organisatie die volop in ontwikkeling is met korte lijnen en een informele cultuur.  Je krijgt daarnaast de ruimte om je eigen ontwikkeling vorm te geven.

Wil je meer weten?
Kijk eens op onze website (https://www.twenterand.nl/organisatie) voor meer informatie over het werken in onze gemeentelijke organisatie.
Wil je meer weten over de functie, neem dan gerust contact op met Dick Lammertink, manager Bedrijfsvoering, te bereiken via 0546-840840. Voor inlichtingen over de werving- en selectieprocedure kun je contact opnemen met Gerdy Koers, personeelsadviseur, te bereiken via 06-21368276.

Ligt hier voor jou een uitdaging?
Maak dan je enthousiasme kenbaar en upload je sollicitatie (korte heldere motivatie en CV) uiterlijk 21 juni 2021.

De kennismakingsgesprekken staan gepland op dinsdag 29 juni 2021, online via Microsoft Teams.

Voordat je bij ons aan de slag gaat moet je een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.

Sollicitatieprocedure

alt

Neem contact op

Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact met ons op.

Gerdy Koers (Personeelsadviseur)

06 21368276 Stuur een email