Lobbyist

32-36 uur per week

Prachtige rol waar jij als lobbyist van de gemeente Almelo kansen maximaal benut voor de groei en realisatie van onze ontwikkelingen. Jij weet de gezamenlijke ambities te koppelen en te versterken waardoor onze bijdrage aan regionale en landelijke doelen nog krachtiger wordt!

De regio Twente bruist van vernieuwing. Kijk alleen al naar onze ambities voor de gezamenlijke woningbouwopgave inclusief de verduurzamingsopgave van de bestaande woningvoorraad. Wij zoeken een lobbyist voor thema’s gerelateerd aan dit stedelijke ontwikkelingsvraagstuk: leefbare wijken en warmtetransitie. Tevens is de lobby voor grote gebiedsontwikkelingen (waar ook woonbouwopgaven in zitten) onderdeel van het werk. Deze opgaven zijn samengebracht in drie kernlobbydossiers: Energiearmoede, Verstedelijking- en bereikbaarheidsopgave en Kansengelijkheid. Op deze kernlobbydossiers werkt de gemeente Almelo nauw samen met de andere twee Twentse steden, Hengelo en Enschede. De lobby wordt gezamenlijk gevoerd door de drie gemeenten.

 

Wat ga jij doen?

Je hebt een directe adviserende rol naar het college van B&W van de drie gemeenten. De lobbyist heeft een frequent overleg met vertegenwoordigers uit de samenwerkende gemeenten. De samenwerking tussen de gemeenten kenmerkt zich als professioneel, informeel met korte onderlinge lijnen vanuit een positieve en constructieve houding.

Als lobbyist werk je op het grensvlak tussen bestuur, organisatie en de externe omgeving. Je bent een spin in het relatienetwerk in Twente. Je weet wat er landelijk speelt en zorgt voor inbreng vanuit het Twentse belang. Je hebt een persoonlijk netwerk lokaal, regionaal en landelijk en investeert daarin met warmte en nieuwsgierigheid. Je zorgt voor versterking van (de inhoud van) het netwerk.

Specifiek
In Twente opereert ook de Twente Board, waar alle 14 Twentse gemeenten deel van uitmaken. De Twente Board hanteert een lobby-focus op “talent, treinen en techniek”. Twente als regio is door het Rijk echter niet benoemd als verstedelijkingsregio, wat maakt dat we niet vanzelfsprekend vooraan zitten als het gaat om aandacht en (Rijks)financiering van onze plannen. Hiervoor dienen we de kansen die er zijn bij de provincie en in Den Haag, maximaal benutten. Dit betekent meer investeren in onze relaties bij verschillende ministeries en bij de provincie Overijssel en meer pro activiteit om de kansen ook te verzilveren.

De lobbyist heeft een strategisch belangrijke positie in de verbinding met de buitenwereld. Aan de ene kant gericht op contacten met het Rijk en de provincie en aan de andere kant op in verbinding blijven met de verschillende organisatie-eenheden en de samenwerking maatschappelijke partners (b.v. de woningcorporaties, schoolbesturen, etc.). Voor alle organisaties is een optimale invulling van de rol van lobbyist van groot belang bij het waarmaken van de gemeenschappelijke doelstellingen, stimuleren van samenwerking intern en extern en het onderhouden en stimuleren van een actieve relatie met de politieke besluitvorming.

Jij bent dus onze schakel naar de Provincie Overijssel en het Rijk en Den Haag en bouwt verder aan de afspraak die wij als gemeenten hebben gemaakt om samen de verantwoordelijkheid te nemen voor de drie kernlobbydossiers. We gaan hier met een gezamenlijke agenda als één front in optrekken en jij bent onze koploper!

 

Wat breng je mee?

Als lobbyist binnen onze gemeente weet je dat je gaat werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. Dat vraagt om een hoge mate van politieke en bestuurlijke sensitiviteit, oftewel oog voor de verschillende belangen in de organisatie en de omgeving. Daarnaast krijg je te maken met gevoelige en complexe thema’s, dit vraagt om affiniteit en stevigheid op inhoud en op het verbinden en netwerken. Ook ben je communicatief en redactioneel goed onderlegd. Als ‘selfstarter’ kun je niet alleen goed organiseren, maar ook vooral zelf uitvoeren. Je weet hoe je onderhandelt voor het beste resultaat. Tot slot herken je jezelf in het volgende: analytisch, samenwerkend, proactief, eigen visie en doelgericht. Bovendien ben je niet bang om buiten systemen te denken en functie-overstijgend te handelen. Het is jouw taak om de realisatiekansen van initiatieven en plannen van de drie gemeenten te vergroten.

 • Je kijkt mee en denkt mee over de aanpak van de opgaven waar gemeenten voor staan, wat partijen daarbij te bieden hebben en wat zij aan steun nodig hebben om hun doelen dichterbij te kunnen brengen;
 • Je geeft een gestructureerd overzicht wat er, gelet op de opgaven waar gemeenten voor staan de belangrijkste ontwikkelingen zijn in de Tweede Kamer, bij de departementen én bij de Provincie Overijssel;
 • Je doet suggesties voor de mogelijke lobbykansen gelet op deze ontwikkelingen;
 • Je ontwikkelt beleidsaanbevelingen en opiniering en deelt deze binnen de gemeenten;
 • Je maakt contacten en overleggen mogelijk met Tweede Kamerleden, Provinciale Statenleden en provinciale en rijksambtenaren;
 • Je doet voorstellen voor concrete lobbystrategie en daarop aansluitende lobbyacties en ‑initiatieven, ziet toe op de effectuering en stelt zo nodig de strategie bij;
 • Je formuleert adviezen voor inrichting van de brede lobbycoalitie en wie wanneer waar een rol dient te spelen;
 • Je formuleert adviezen wanneer ‘hands on’ moet worden geacteerd en wanneer weer kan worden teruggeveerd;
 • Je bouwt een breed maatschappelijk netwerk op bij verscheidene organisaties en instanties en onderhoudt deze.
 • Daarnaast neem je deel aan diverse werkgroepen en plenaire vergaderingen van aan het onderwerp gerelateerde samenwerkingsverbanden (o.a. VNG, G40, etc.) in afstemming met bestuurders en ambtelijke deelnemers van deze werkgroepen.
 • De rol van lobbyist is een strategische rol in een dynamische omgeving. Het karakter van de rol vraagt om een visiegerichte benadering die waar nodig gekoppeld wordt aan een hands-on houding. Je bent en voelt je verantwoordelijk voor de lobby en het interne samenspel dat hiervoor vereist is.

 

Wie ben jij?

We zoeken een professional met een strategische visie op public affairs. Je bent in staat deze visie uit te werken en uit te voeren. Je hebt een authentieke en verbindende persoonlijkheid die extern de handen op elkaar krijgt en intern de belangen bijeen kan brengen om een gedeeld standpunt over de bühne te brengen. Ook kan je omgaan met verschillende strategische snelheden: je bent wendbaar, kan snelheid maken en bent tevens een doener die zelf in beweging komt en anderen in beweging krijgt. Met een natuurlijk oog voor de kwaliteit van de processen en informatievoorziening richting colleges van B&W en de directie en sterk ontwikkelde communicatievaardigheden ben je in staat om in een complex veld van belanghebbenden met verschillende en soms tegenstrijdige belangen te opereren en het overzicht te houden.

Op onze checklist staan verder:

 • Academisch werk- en denkniveau met relevante ervaring in een rol als lobbyist.
 • Een breed (inter)nationaal netwerk dat relevant en goed onderhouden is.
 • Kennis van en ervaring in de combinatie van een maatschappelijk doel gekoppeld aan een commerciële omgeving (snijvlak publiek domein en bedrijfsleven) zijn een pre.
 • Een analytisch sterk onderlegd persoon die overzicht heeft en probleemoplossend is.
 • Je kan in het stakeholdermanagement zowel binnen als buiten de organisatie creatieve oplossingen bedenken die alle belanghebbenden ten goede komen.

 

Ons aanbod

 • Een uitdagende, veelzijdige functie in een organisatie die vooruitstrevend en volop in ontwikkeling is.
 • Een zeer aantrekkelijke werkomgeving en een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket zoals het Individuele Keuze Budget (IKB) van 17,05%. Dit budget kun je naar eigen inzicht besteden, bijvoorbeeld aan extra salaris of verlofdagen.
 • Afhankelijk van je kennis en ervaring bedraagt het salaris voor deze functie minimaal
  € 3.701,- bruto per maand (aanloopschaal 11) tot maximaal € 6.103,- bruto per maand (functieschaal 12) bij een 36-urige werkweek (salaristabel per 1 april 2022).
 • Het betreft een vaste formatieplaats. Het dienstverband is in eerste instantie voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.

 

De organisatie en collega's: voor elkaar én voor onze inwoners

Bij de gemeente Almelo werken ruim 800 medewerkers aan het verder ontwikkelen van een prettige leefomgeving. Samenwerken staat centraal binnen de organisatie en richting de buitenwereld. We staan dichtbij onze inwoners en bouwen verder aan een vitale stad met meer kansen en ontwikkelmogelijkheden voor iedereen. We willen voorzien in voldoende woningen, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven creëren en investeren in kansengelijkheid. Dat draagt bij aan de welvaart van onze stad en aan het welzijn van al onze inwoners. Binnen de organisatie zijn de lijnen bewust kort; zowel bestuurlijk als ambtelijk. Iedere medewerker krijgt volop de ruimte om zich voortdurend te ontwikkelen. De algemeen directeur vormt samen met de twee adjunct-directeuren de directie van de gemeente Almelo. Daarnaast kent de organisatie zes eenheden: vier daarvan zijn uitvoerend en twee vormen de centrale stafeenheden. Onder de stafeenheid Concernzaken verenigen een aantal teams waaronder ook team Bestuursadvies de krachten om de organisatie, het bestuur en de raad op een zo effectief mogelijke manier te faciliteren, zodat zij op basis van inzicht en overzicht bewuste keuzes kunnen maken.

 

 

Meer weten

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie, maar ook als je je afvraagt of deze functie iets voor jou is, bel dan met Henk ten Brinke, hoofd Concernzaken via telefoonnummer 06-227 911 04. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Narin Alici, HR-adviseur via telefoonnummer 06-501 949 68.

 

Solliciteer vóór 8 december 2022

Zie jij het helemaal zitten als Lobbyist? Solliciteer dan vóór 8 december 2022 door op de sollicitatiebutton te klikken.
De vacature staat open tot en met 7 december 2022. In de week van 12 december 2022 staan de gesprekken gepland. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Sollicitatieprocedure