Ben jij een jurist met een passie voor Natuur en Milieu? En wil jij met jouw kennis en kunde zorgen dat provinciale regelgeving klopt om bijvoorbeeld houdbare vergunningen of subsidies te verlenen? Dan is de rol van juridisch adviseur Natuur en Milieu iets voor jou!

Wat ga je doen?
Als juridisch adviseur Natuur en Milieu ben je samen met 3 andere juridische collega’s verantwoordelijk voor alle eerstelijns juridische advisering over onderwerpen binnen de eenheid Natuur & Milieu. Dit houdt in dat jij je specifiek bezig houdt met de beleidsvelden natuurbescherming en milieu- en natuurbeheer (o.a. Natura 2000, stikstof, Omgevingswet, MER procedures, en subsidies natuurbeheer), interbestuurlijk toezicht en het beleid voor vergunningverlening, handhaving en toezicht. Daarnaast stel je provinciale regelgeving, zoals beleidsregels en subsidieregelingen op over de hiervoor genoemde onderwerpen. Je staat als juridisch adviseur Natuur en Milieu dus ook écht aan de voorkant!

Wat de functie interessant maakt, is het belang en de afwisseling. Er speelt op dit moment veel op natuur- en milieugebied en het belang ervan is groot. De ene dag houd je je samen met juristen van andere provincies op nationaal niveau bezig met de wetgeving, de andere dag heb je te maken met een boeiend proces op lokaal niveau omdat iemand in de provincie bijvoorbeeld geraakt wordt door de natuurwetgeving. Je werkt veel samen met interne collega’s van bijvoorbeeld vergunningverlening, handhaving en juridische zaken en met collega’s van andere provincies.

Met jouw deskundigheid en professionaliteit ben je een vraagbaak voor collega’s uit het team. Je hebt gedegen kennis over het vakgebied en houdt landelijke ontwikkelingen en jurisprudentie bij en vertaalt dit naar de opgaven die spelen binnen onze eenheid. Je kijkt en denkt vooruit op middellange en soms lange termijn en springt proactief in op nieuwe ontwikkelingen. In complexe processen zoals het stikstofdossier en het Provinciaal Programma Landelijk Gebied probeer je samen met betrokken partijen te zoeken naar een goede oplossing die juridisch stand houdt. Je houdt hierbij rekening met tegengestelde belangen en politiek bestuurlijke gevoeligheden. Hiervoor heb je ook inzicht en sensitiviteit nodig in aanpalende vakgebieden (bijv. ecologie of milieubeheer). Je onderhandelt met en vertegenwoordigt de organisatie vanuit je eigen vakgebied bij in-en externe stakeholders op tactisch niveau. Vanuit jouw kennis adviseer je ook over organisatie brede processen en de aanpak van juridische opgaven.

We zoeken een collega voor 32-36 uren per week.

Wat breng jij mee?

  • Als juridisch adviseur Natuur en Milieu heb je een hbo of universitaire rechtenopleiding afgerond en een passie voor natuur en milieu.
  • Je hebt een aantal jaren werkervaring met één of meer van deze relevantie rechtsgebieden.
  • Je beschikt over vaardigheden om oplossingsgericht te kunnen werken binnen een complexe omgeving met tegengestelde belangen: Proactief, een open houding, een empathisch en analytisch vermogen en overtuigingskracht.
  • Wij verwachten van jou als collega gevraagd en ongevraagd advies. Je hebt een goed gevoel voor de timing van juridisch noodzakelijke interventies bij de uitvoering van de werkzaamheden als het gaat om de verschillende opgaven.
  • Je bent in staat je de Overijsselse context snel eigen te maken en hebt oog voor de politiek-bestuurlijke omgeving waarin je komt te werken.
  • Je bent in staat om verbindingen te leggen met andere partijen en een netwerk op te bouwen.

Kortom: Ben jij een jurist met een groen hart, zoek jij oplossingen daar waar anderen knelpunten zien en breng jij een vasthoudende en inspirerende aanpak mee? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat bieden wij jou?
Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring minimaal €3.598,96 en maximaal €5.119,70 (schaal 11) bij een 36-urige werkweek. Het betreft een functie van 32-36 uur. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van 22,37 % van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet.

Het betreft een dienstverband voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.

Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we dan ook zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen vanuit een Persoonlijk Ontwikkelbudget. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl(verwijst naar een andere website)

Jouw plek binnen onze organisatie
Je komt terecht in het team natuurbeleid. De juristen binnen het team werken voor de gehele eenheid Natuur en Milieu. Je werkt samen met  projectleiders en specialisten op het gebied van ecologie, milieu en landschap en met juristen van andere eenheden.

Het team maakt onderdeel uit van de eenheid Natuur en Milieu, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid op de thema’s natuur, milieu en duurzaamheid. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.

De eenheid werkt aan een breed scala aan opgaven gericht op Natuur en Milieu. Voorbeelden hiervan zijn de realisatie van de Natuurvisie ‘Natuur voor elkaar’, de herziening van de provinciale Omgevingsvisie, de gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek, de tweede generatie beheerplannen Natura 2000, het Programma Natuur, het Provinciaal Programma Landelijk Gebied en het Schone Luchtakkoord. Het opstellen en uitwerken van diverse plannen, projecten en regelingen op de genoemde onderwerpen maakt daarvan deel uit.

Daarnaast richt de eenheid zich op de implementatie van nieuw beleid op het gebied van natuur en milieu. Denk bijvoorbeeld aan de implementatie van de Omgevingswet en het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering.

Geïnteresseerd?
Het 1e gesprek vindt plaats op 6 oktober 2022. Het 2e sollicitatiegesprek is op 20 oktober 2022 en de derde ronde op 26 oktober 2022. Alle gesprekken zijn in Zwolle. Tijdens de selectie maak je kennis met een aantal medewerkers van het team.

 

Je kunt solliciteren tot en met 8 september 2022 (maak gebruik van de sollicitatieknop onderaan deze pagina).

Voor vragen over de vacature en sollicitatieprocedure kun je contact opnemen via recruitment@overijssel.nl

Provincie Overijssel maakt voor de invulling van deze vacature geen gebruik van een Werving & Selectiebureau of andere Intermediair. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

 

 

Sollicitatieprocedure