Jeugdconsulent voor 32 uur per week

Wat ga je doen?

Als consulent en casusregisseur bezoek je inwoners: ouder(s) en kinderen/jongeren. Je gaat met hen in gesprek over hun zorgbehoeften. Je leert ze kennen vanuit een breed perspectief (alle levensgebieden) en probeert zo goed mogelijk met hen samen een oplossing te vinden die recht doet aan hun eigen verantwoordelijkheid. Dit leidt niet zelden tot een ondersteuningsplan waarvan de inwoner zoveel mogelijk zelf regisseur is, maar waarin jij hen ondersteunt of waar je zelf regie moet voeren. Zelf lever je geen hulp, maar probeer je samen met de inwoner anderen, liefst uit het eigen netwerk van de inwoner, te activeren om die hulp wel te leveren.

In het uiterste geval, wanneer eigen kracht en voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn regel je professionele ondersteuning waarvoor een indicatie nodig is. In deze gevallen geef je een beschikking af (die doel- en rechtmatig dient te zijn) en die je evalueert met de inwoner en aanbieder.

Je bent in staat om zowel de eenvoudige meldingen af te handelen als de meer complexe situaties op te pakken. In complexe situaties, waarbij veiligheid een rol kan spelen, weet je samen met de inwoner door middel van bijvoorbeeld multidisciplinaire bijeenkomsten vorm en inhoud te geven aan een ondersteuningsplan. Je vindt het leuk om outreachend te werken en creatief om te gaan met uiteenlopende situaties.

Je werkt binnen het cluster consulenten naast de andere jeugdconsulenten nauw samen Wmo-consulenten, consulenten werk- en inkomen en de onderwijsconsulenten (leerplicht en leerlingenvervoer). Daarnaast is sprake van een samenwerking met collega’s van een aantal ketenpartners in het voorliggend veld zoals: welzijn, algemeen maatschappelijk werk, vrijwilligersorganisaties, etc.

Ons team
Wij zijn team jeugd: Sander, Milou, Desiree, Lieke, Lamina, Renske, Pieter, Gerlin en Marjel. Samen met onze teamleider Hanneke zijn we op zoek naar een nieuwe jeugdconsulent vanwege het vertrek van een collega. Wij zijn een hardwerkend team dat kwaliteit wil leveren. We zijn kritisch naar elkaar en onszelf. Tegelijkertijd hebben we oog voor elkaar, staan we voor elkaar klaar en vinden we een goede sfeer en humor ook belangrijk.

Onze ideale collega

 • beschikt over een afgeronde opleiding op HBO-niveau in één van de sociale studies;
 • heeft kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • is SKJ-geregistreerd;
 • heeft werkervaring als jeugdconsulent bij een gemeente (is een pré);
 • heeft een brede kennis van (en ervaring met) de ontwikkeling van jeugdigen;
 • beschikt over coachende en communicatieve vaardigheden waardoor je in staat bent inwoners te activeren en te regisseren;
 • benadert moeilijke en complexe situaties vanuit een breed perspectief en geeft diverse oplossingsrichtingen aan;
 • is in staat om goed samen te werken met ketenpartners uit het voorliggend veld en andere gespecialiseerde hulpverlening;
 • is zelfstandig, resultaatgericht, doortastend, een teamspeler, communicatief vaardig, analytisch sterk en heeft een proactieve werkhouding;
 • is in staat om te gaan met weerstand;
 • is stressbestendig, kan goed omgaan met werkdruk en is goed in staat om prioriteiten te stellen;
 • gaat gemakkelijk en flexibel om met nieuwe en onvoorziene ontwikkelingen;
 • werkt en denkt in resultaten in een sociale, dynamische, complexe en innovatieve omgeving;
 • ontdekt tendensen en levert op die manier input voor de koersbepaling binnen het onderdeel Samenleving van onze gemeente;
 • kan het eigen werk goed plannen en is administratief vaardig (schrijven verslagen, bijhouden registratiesysteem);

Het kunnen spreken en verstaan van de Twentse taal is een pré.

Ons aanbod

 • Een dienstverband voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren;
 • Een bruto maandsalaris tussen de € 2.581,- (aanloopschaal 8) en € 4.208,- (functieschaal 9) op fulltimebasis (36 uur per week). Dit is exclusief 17,05% individueel keuzebudget (IKB). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring;
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • Een uitdagende baan binnen een gemeente die volop in ontwikkeling is;
 • Je wordt onderdeel van een gemotiveerd team met enthousiaste mensen waar ruimte is voor nieuwe initiatieven en ideeën;
 • Ruimte en kansen voor je professionele en persoonlijke ontwikkeling;
 • Werken binnen een ondernemende organisatie met korte lijnen en een informele cultuur.

Wij werken (veelal) digitaal en daar waar het werk is; vanuit huis of op kantoor. Dit betekent ook dat er ruimte is voor flexibele werktijden en daarmee voor een goede werk – privé balans.

Meer informatie
Heb je nog vagen over de functie? Neem dan gerust contact op met Renske Redeker, jeugdconsulent via 0546-840840. Voor inlichtingen over de werving- en selectieprocedure kun je contact opnemen met een van onze medewerkers van het cluster P&O tel.nr.: 0546-840840

Sollicitatie
Enthousiast geworden om als Jeugdconsulent bij ons aan de slag te gaan? Je kunt tot en met woensdag 31 augustus 2022 solliciteren. Je CV en motivatiebrief waarin je ingaat op jouw kwaliteiten in relatie tot de functie kun je als bijlage meesturen. Een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor benoeming.

De selectiegesprekken vinden donderdagmorgen 8 september 2022 plaats.                  .

Over ons
De gemeente Twenterand is een actieve gemeente, waar veel gebeurt op het gebied van duurzaamheid, groei en evenementen. De inwoners dragen actief bij aan de dynamiek in de gemeente en hebben oog voor elkaar. Het is een gemeente waar jong en oud goed kunnen leven.

Bij de gemeente Twenterand werken betrokken en klantgerichte medewerkers die goed zijn in hun vak. Samenwerken voor en met de samenleving van Twenterand met oog voor alles wat er leeft onder onze inwoners.

We blijven onszelf ontwikkelen om beter in te spelen op de veranderende samenleving. Het gaat over anders denken, opener communiceren en meer gebruik maken van de eigen kracht van inwoners. Het is belangrijk om te weten welke rol wanneer nodig is. Dit vraagt duidelijkheid, flexibiliteit en wendbaarheid van zowel de organisatie als de medewerkers.

Overheid en betrouwbaar zin synoniem, integer werken is bij ons een belangrijke waarde. Onze werksfeer is nuchter, informeel, collegiaal en met humor op zijn tijd. We gaan voor resultaat.

Eén van de grootste uitdagingen is de ontwikkeling en uitvoering van ons beleid binnen het sociaal domein. Het beleid gericht op zaken die mensen betreffen, van jong tot oud, met diverse behoeften, in verschillende omstandigheden. Eind 2018 hebben wij daarom een integrale nota sociaal domein vastgesteld met een vernieuwende aanpak. We kijken over grenzen heen, werken integraal, ontschotten en benaderen zaken anders. Vanuit onze visie hebben wij opgaven binnen vier thema’s geformuleerd: “Omkijken naar elkaar, Economisch vitale inwoners, Iedereen doet mee en Thuis is het fijn en veilig”. In de komende jaren werken we hard om de acties binnen deze thema’s vorm te geven.

Sollicitatieprocedure