Wil jij bijdragen aan de ambities van de gemeente Haaksbergen ten behoeve van onze samenleving? Wil jij werken voor een ambtelijke organisatie die volop in ontwikkeling is met ongeveer honderdveertig medewerkers? Wil jij werken vanuit een platte netwerkstructuur, bij een ondernemende en betrokken ambtelijke organisatie? Ja, lees dan gauw verder!

Wie zijn we?

De gemeente Haaksbergen telt ongeveer 25.000 inwoners. Behalve de hoofdkern Haaksbergen behoren ook de kerkdorpen Buurse en St. Isidorushoeve tot de gemeente. De gemeenschap is actief en dynamisch. De gemeente heeft een uitgestrekt, 10.550 hectare, groot buitengebied met een schitterend coulisselandschap en fraaie natuurgebieden. Er komen elk jaar veel toeristen.

Haaksbergen ligt in de zuidoosthoek van Twente (provincie Overijssel) aan de Duitse grens. De Twentse steden Enschede en Hengelo zijn directe buren. De Duitse buurgemeente Stadt Ahaus is partnergemeente. Haaksbergen en Ahaus vormen samen de as van de Euregio, een grensoverschrijdend samenwerkingsverband.

De gemeente Haaksbergen heeft de ambitie een toekomstbestendige, zelfstandige netwerkgemeente te worden.  Dit betekent dat Haaksbergen sterk inzet op het voeren van de eigen regie, met de uitvoering zoveel mogelijk op afstand. Het doel naast de wettelijke opgaven is de “Visie Haaksbergen 2030” te realiseren.

Met een veranderende omgeving beweegt ook de gemeente Haaksbergen mee. Wij bewegen ons richting een toekomstbestendige netwerkorganisatie. Onderzoek heeft aangetoond dat de gemeentelijke organisatie beter functioneert wanneer verbeteringen worden doorgevoerd in de structuur en aansturing van de organisatie, cultuur, bedrijfsvoering en werkprocessen. Met het doorvoeren van deze verbeteringen is de gemeente al druk bezig.

Op dit moment zijn we bijvoorbeeld bezig met het ontwikkelprogramma ‘Sterker Haaksbergen’. Een van de belangrijke onderdelen van het ontwikkelprogramma is het opzetten van een ‘robuuste organisatie’ die toekomstbestendig, flexibel en wendbaar is. Onderdeel hiervan is het project ‘uitplaatsing bedrijfsvoering’.

Om hier verder stappen in te nemen is onze organisatie op zoek naar een energieke, daadkrachtige en vooral een mensgerichte:

INTERIM TEAMMANAGER BEDRIJFSVOERING M/V 32 – 36 uur per week

Bedrijfsvoering is binnen de organisatie onderverdeeld in twee teams. Binnen deze twee teams zijn ruim 30 medewerkers werkzaam binnen de werkvelden: communicatie, financiën, juridisch advies, inkoop, personeel en organisatie, facilitair, ICT en informatievoorziening. Op dit moment zijn we bezig om te onderzoeken of we het onderdeel bedrijfsvoering kunnen uitplaatsen naar de gemeente Hengelo of dat we het onderdeel bedrijfsvoering gaan versterken in ‘eigen huis’.

Dit betekent dat je afhankelijk van de uitkomst bijdraagt aan de verdere stappen die we gaan zetten. De duur van je inzet is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek. Bij uitplaatsing zal het anderhalf jaar zijn bij het versterken in eigen huis gaan we uit van een half jaar.

 

Wie ben jij?

Jij staat midden in de samenleving, je bent verbindend, durft verantwoordelijkheid te nemen en kunt

samenwerken. De teams organiseren zelf het werk en staan gezamenlijk voor de inhoud. Aan het

proces en de kwaliteit draag jij je steentje bij. Je hebt van nature een oprechte interesse in mensen.

Je maakt gemakkelijk contact, je coacht en spiegelt. Je bent gewend om teams en individuen in hun

rol te krijgen. Verder zal je de medewerkers die werkzaam zijn binnen de twee teams van Bedrijfsvoering begeleidingen naar hun nieuwe rol binnen de organisatie. Mocht de uitplaatsing van de twee teams Bedrijfsvoering doorgaan, dan zal je de medewerkers binnen deze twee teams begeleiden naar de bedrijfsvoeringsorganisatie Hengelo.

 

Wat ga jij doen?

 • Je voert de regie over het organisatieonderdeel bedrijfsvoering. De inhoud ligt bij de professionals en de kwaliteit moet door jou bij je medewerkers worden gewaarborgd.
 • Jij bent de teammanager die een rol speelt in de borging van processen, je werkt en denkt vanuit integraliteit en stimuleert procesgericht denken en werken (proceseigenaarschap). Jij hebt beeld bij de veranderende rol van de overheid en visie op de betekenis hiervan voor onze bedrijfsvoering. Je kunt “van buiten naar binnen denken”.
 • Je maakt je teams bewust van maatwerk in rolneming en zorgt ervoor dat je medewerkers dit ook waarmaken.
 • Je bent een coachende leider en daarbij in staat om situationeel te handelen. Dit alles zodat de medewerkers van je organisatieonderdeel in staat zijn de afgesproken resultaten te behalen, met aandacht voor het speelveld waarin zij zich bewegen. Je creëert hiervoor de juiste (rand)voorwaarden.
 • Jij bent verantwoordelijk voor de personele componenten van je organisatieonderdeel. Dat betekent dat je je bezighoudt met de ontwikkeling van medewerkers, het zorgen voor een veilige werkomgeving en met aandacht voor ziekteverzuimpreventie.
 • Je vindt goed werkgeverschap belangrijk en je hebt oog voor vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en het welbevinden van het individu met oog voor het organisatiebelang.
 • Jij helpt als teammanager mee aan de professionalisering van de teams. Jij ziet wat nodig is om resultaten te behalen om deze professionaliseringsslag te kunnen maken.
 • Je draagt bij aan het behouden van een open en informele cultuur, met een professioneel zakelijke houding en veel eigen verantwoordelijkheid.
 • Jij bent verantwoordelijk voor het opstellen van teamplannen en het realiseren van de daarin opgenomen doelstellingen en activiteiten.
 • Je bent als teammanager verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding en de kwaliteit van de voorstellen en besluiten vanuit jouw teams. Integraliteit is daarbij een speerpunt.
 • Je bent zowel verantwoordelijk voor het toewijzen van de juiste capaciteit aan de interne teamprocessen, als ook voor de projecten.
 • Je zorgt dat talenten en kwaliteiten van medewerkers gezien, gewaardeerd, ontwikkeld en ingezet worden.
 • Je bent lid van het managementteam dat bestaat uit 1 directeur, een concerncontroller, een programmamanager en 4 collega teammanagers. In het managementteam vervul je een initiërende, inspirerende en verbindende rol mede ten aanzien van de ontwikkeling van de organisatie.

  Wat heb jij?

 • Je werkt op academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt affiniteit met gemeentelijke beleidsvelden, lokale overheid/ bestuur.
 • Je hebt ervaring met coaching van professionals.
 • Je hebt ervaring in veranderprocessen;
 • Je bent mensgericht en een stevige persoonlijkheid met empathische kwaliteiten.
 • Je beweegt gemakkelijk binnen het strategisch niveau van beleid en besluitvorming.
 • Je bent toegankelijk en je hebt een goed invoelingsvermogen, je kunt verschillen overbruggen, over individuele belangen heen kijken en je weet te verbinden.
 • Je bent analytisch, stelt kritische vragen en je kunt sturen op kwaliteit.
 • Je bent integer en wekt vertrouwen bij je gesprekspartners op alle niveaus.
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en je kunt gevoelige kwesties bespreekbaar maken zonder te veroordelen of partij te kiezen.

 

Wat bieden wij?

Een baan in een organisatie die volop in ontwikkeling is en je krijgt de ruimte om jou talenten en competenties in te zetten. De functieschaal die hoort bij de functie van teammanager is schaal 12 Cao-gemeenten op fulltime basis (exclusief een individueel keuzebudget van 17,05%). Detachering behoort tot de mogelijkheden.

 

Sollicitatie

Heb je inhoudelijk nog vragen dan bel je met Rob Toet, gemeentesecretaris / algemeen directeur gemeente Haaksbergen. Met vragen over de procedure kun je bellen met Henriëtte Hogebrink, P&O adviseur.

Je mag je sollicitatie mailen naar H.Hogebrink@Haaksbergen.nl.

De vacature wordt gelijktijdig intern als op Twentse Kracht gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat de voorkeur (sluitingsdatum is 31 mei 2021).

Sollicitatieprocedure