voor 36 uur per week

Gemeente Hellendoorn
De gemeente Hellendoorn ligt midden in Overijssel op de grens van Twente en Salland. Onze gemeente heeft ongeveer 36.000 inwoners. Waardevolle natuurgebieden zoals het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug en het dal van de rivier de Regge zijn beeldbepalend. Onze gemeente is steeds meer in trek bij toeristen en (sportieve) recreanten. Binnen de gemeente Hellendoorn is een grote onderlinge sociale betrokkenheid. Vrijwilligerswerk staat op een hoog niveau en er is een rijk verenigingsleven, wat wij als gemeente graag stimuleren. Wij staan voor samenwerken, raads- en collegeleden, medewerkers van de gemeente, inwoners en ondernemers willen we het verschil maken.

De gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert elke dinsdagavond. Er zijn drie soorten vergaderingen: informatierondes, debatrondes en raadsvergaderingen. Voor meer informatie over de gemeenteraad en het coalitieakkoord kijk op https://raad.hellendoorn.nl/ De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad en schept voorwaarden voor een goed en vlot besluitvormingsproces.

Wat ga je doen?

 • De visie op de verdere professionalisering van de raad werk je gezamenlijk uit tot een strategie. Kernwoorden in de visie zijn elk gremium zijn rol, interventies, fine tunen van het BOB-model.
 • Daarnaast ben je natuurlijk de eerste (strategisch) adviseur van de gemeenteraad en vervul je een centrale en verbindende rol binnen een politiek en bestuurlijk krachtenveld.
 • Je adviseert en ondersteunt de raad bij communicatie met inwoners en je participeert in netwerken binnen en buiten de gemeente.
 • Je zorgt voor de juiste uitvoering van de bestuurlijke (besluitvormings)procedures, zowel voorafgaand, tijdens als na de vergaderingen.
 • Je adviseert de raadsleden over hun bestuurlijke mogelijkheden en werkwijzen en geeft feedback.
 • Op basis van gelijkwaardigheid voer je overleg met de burgemeester en de gemeentesecretaris in een driehoeksoverleg, in het belang van de gemeente én van de raad.
 • Je geeft op een coachende en inspirerende manier leiding aan de raadsadviseur en de griffiemedewerker. Samen vormen jullie de griffie en pakken jullie strategische en ontwikkelingszaken op.

Wie zoeken wij?

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Je bent initiatiefrijk en innovatief en neemt van nature het voortouw.
 • Je hebt een heldere visie op openbaar bestuur en het functioneren daarvan en komt vanuit deze visie met vernieuwende ideeën.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, bent een bruggenbouwer en een verbinder. Je bent benaderbaar en straalt gezag uit.
 • Je hebt breed inzicht in en ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen en bij voorkeur ervaring met een griffie.
 • Je beschikt over strategisch vermogen en weet de analyse om te zetten in actie.
 • Analytisch en organiserend vermogen, flexibiliteit en overtuigingskracht, neem je als vanzelfsprekende bagage mee bij alles wat je doet.

Ons aanbod
Wij verwachten veel van jou, maar jij mag ook veel van ons verwachten. Je kunt rekenen op een prettige, professionele werkomgeving met aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Afhankelijk van opleiding en ervaring verdien je, op basis van een 36-urige werkweek, maximaal € 6.616,-- bruto per maand (functieschaal 13). Daarnaast ontvang je 17,05% individueel keuzebudget, te besteden naar eigen inzicht. In overleg met je collega’s kun je plaats- en tijdonafhankelijk werken. Hiervoor zijn goede thuiswerkvoorzieningen beschikbaar. Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor één jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Benieuwd?
Bel voor meer informatie met Margreeth Krommendijk, voorzitter werkgeverscommissie, telefoon 06-24742304.

Enthousiast geworden?
Solliciteer dan uiterlijk 15 februari 2023 via de sollicitatiebutton. De eerste gespreksronde is gepland op woensdagmiddag 8 maart 2023. Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Sollicitatieprocedure