Wie zijn wij?

Organisaties zijn in bepaalde situaties verplicht een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In Twente zijn er verschillende manieren waarop gemeenten met elkaar willen samenwerken. Zo ook op het gebied van één gezamenlijke arbeidsmarkt. Bij deze gezamenlijke wervingsprocedure gaat het om de invulling van de functie Functionaris Gegevensbescherming (FG). De intentie is uitgesproken om een aantal FG’s te werven die voor meerdere gemeenten worden ingezet, in deze specifieke situatie voor de gemeenten Enschede, Losser en Almelo. Een groep organisaties mag en kan een gezamenlijke FG benoemen. De voorwaarde voor een gezamenlijke FG is dat deze persoon goed bereikbaar is vanuit elke organisatie en daadwerkelijk in staat is om de wettelijke taken van een FG in de praktijk uit te voeren.

Wie zoeken we?

Als FG ben je werkzaam voor een aantal gemeentelijke organisaties in Twente. Je bent verantwoordelijk voor advies m.b.t. de uitvoering van de wettelijke taken en het houden van toezicht zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat je onder andere de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker of medewerkers die verwerken, informeert en adviseert over de gegevensbeschermingsbepalingen uit de AVG. Je bent het contactpunt voor, en werkt samen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Op verzoek geef je advies met betrekking tot de Data Protection Impact Assessments (DPIA) en zie je toe of de uitvoering daarvan in overeenstemming is met de AVG. Bij het uitvoeren van je werk houd je rekening met het aan verwerken verbonden risico, en met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden.

Afhankelijk van de organisatie waar je voor werkzaam bent zijn er verschillende andere relevante taken/werkzaamheden die door de FG worden opgepakt. Een greep uit de diverse werkzaamheden:

 • introductie van de FG in de organisatie;
 • Structureel overleg met voor de FG belangrijke functionarissen zoals de Chief Information Officer (CIO), privacy officers, Chief Information Security Officer (CISO), direct leidinggevende en je rapporteert aan de gemeentesecretarissen;
 • Controleren van het interne beleid en externe privacy uitingen;
 • Awareness activiteiten;
 • Toezicht en controle op datalekkenregister en register van verwerkingsactiviteiten;
 • Monitort compliance en is betrokken bij compliance review;
 • Monitort en updatet documentatie, notificaties en communicaties met betrekking tot inbreuken en kan optreden als woordvoerder;
 • Brede AVG gerelateerde adviseringstaken, bijvoorbeeld over inzageverzoeken;
 • Bijdragen leveren aan de ontwikkeling van privacybeleid, procedures en processen;
 • Verrichten van periodieke onderzoeken met betrekking tot naleving van de AVG;
 • Verzorgen van cursussen en opleidingen voor de medewerkers.

Wat vragen wij van je?

Je beschikt over een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau, aangevuld met ervaring op het gebied van de AVG. Als FG zal je het niveau en de vaardigheden moeten bezitten die horen bij een directe rapportagelijn aan de gemeentesecretarissen. Je bent ook de medewerker die bij eventueel toezicht door de Autoriteit Persoonsgegevens wordt geraadpleegd bij specifieke vragen. Je bent onafhankelijk in de uitvoering van je toezichtstaken. Je bent communicatief zeer vaardig, zowel mondeling maar ook schriftelijk. Je beschikt over bovengemiddelde vakkennis van privacywetgeving en van de praktijk van gegevensbescherming.

De vereiste expertise en vaardigheden omvatten in ieder geval:

 • kennis van nationale en Europese privacywet- en regelgeving over gegevensbescherming;
 • begrip van de gegevensverwerking die de organisatie uitvoert;
 • begrip van IT en informatiebeveiliging;
 • kennis van de gemeentelijke organisatie en de bestuurlijke context;
 • vaardigheden om binnen de organisatie een cultuur van gegevensbescherming verder te ontwikkelen.

Wat bieden we?

 • Wij bieden je een uitdagende functie binnen organisaties en een vakgebied dat volop in beweging is.
 • Afhankelijk van je opleiding en ervaring bedraagt het salaris minimaal € 3.701,- en maximaal € 5.372,- bruto per maand bij een volledige werkweek.
 • Het betreft een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met een proeftijd van een maand. Verlenging behoort tot de mogelijkheden.
 • Op deze vacature zijn de Cao gemeenten en de Aanvullende Arbeidsvoorwaardenregeling Enschede (AAE) van toepassing.
 • Naast een goed salaris kent de gemeente Enschede interessante arbeidsvoorwaarden, zoals flexibiliteit in arbeidstijden, een uitstekende pensioenvoorziening en Individueel Keuze Budget om naar eigen inzicht te besteden, bijvoorbeeld aan extra vakantiedagen.
 • Het stadhuis van Almelo, het gemeentehuis van Losser en het stadhuis van Enschede zijn uitstekend bereikbaar.

Meer informatie?

Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Alfons de Vries via 06 53421386 (weken 27&28 bereikbaar) en Willem Geessink via 06 22726125 (vanaf week 29 bereikbaar).

Je sollicitatie kun je richten aan Willem Geessink p/a afdeling P&O/Matchpoint. Maak daarvoor gebruik van de "solliciteer" knop en vul je gegevens in, in het sollicitatieformulier. Stuur je brief en CV als bijlage mee.  

Sollicitatieprocedure

Neem contact op

Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact met ons op.

Willem Geessink

06-22726125