Een lid en een plaatsvervangend lid voor de Commissie Bezwaarschriften algemene zaken

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van twee commissieleden zoeken wij een lid en een plaatsvervangend commissielid die ons willen helpen de juistheid van onze besluiten te toetsen. Lijkt je dat interessant? Ben jij een juridisch probleemoplosser, maar bekijk je (juridische) geschillen ook van een praktische kant? Adviseer jij graag over bezwaarschriften op verschillende rechtsgebieden zoals omgevingsrecht, handhaving, openbare orde en veiligheid, verkeersbesluiten en subsidies? Van eenvoudige bezwaren over overlast gevende airco’s tot complexe bezwaren over het vervallen van vergunningen voor coffeeshops. Dan zoeken wij jou.

Wat wij je bieden

  • De commissie vergadert 1 à 2 keer per maand. De hoorzittingen vinden standaard plaats op woensdagmiddag vanaf 15.30 uur en bij uitzondering op donderdagmiddag.
  • Voor het bijwonen van een hoorzitting ontvang je een vergoeding van € 177,50. Daarnaast ontvang je een reiskostenvergoeding afhankelijk van de reisafstand.

Wat ga je doen

Wij zoeken een lid en een plaatsvervangend lid voor de Commissie Bezwaarschriften algemene zaken. Deze commissie adviseert het betrokken bestuursorgaan over bezwaarschriften op verschillende rechtsgebieden zoals omgevingsrecht, handhaving, openbare orde en veiligheid, verkeersbesluiten, subsidies etc. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming voor vier jaar.

De commissie bereidt de hoorzitting nauwkeurig voor aan de hand van stukken. Deze worden digitaal aangeboden via iBabs. Tijdens de hoorzitting bestaat de commissie uit een voorzitter en twee leden. De commissie wordt ondersteund door een secretariaat van de gemeente. Tijdens de zitting heeft de commissie een actieve rol en probeert op vragende wijze helder te krijgen wat de partijen verdeeld. Partijen krijgen de gelegenheid om tijdens de hoorzitting hun standpunten nader toe te lichten.
Na de zitting brengt de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie advies uit waarna het betrokken bestuursorgaan een beslissing op bezwaar neemt.

Wie jij bent

  • Je kunt goed overtuigen en bent daarin niet te formeel;
  • Je streeft naar consensus, maar bent ook besluitvaardig;
  • Je zoekt naar oplossingen, ook buiten het (juridisch) geschil;
  • Je hebt uitgebreide kennis van - en ervaring met algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht;
  • Je hebt affiniteit met het openbaar bestuur en inzicht in bestuurlijke besluitvorming;
  • Je bent communicatief sterk en sociaal vaardig richting belanghebbenden, bestuur en medecommissieleden;
  • Gelet op de expertise van de zittende leden is kennis van openbare orde en veiligheid een pré.

Meer weten?

Wil je graag eerst wat meer informatie? Bel gerust met Antoine Leijdekkers, secretaris van de Commissie Bezwaarschriften algemene zaken, hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-31997567.

Solliciteer uiterlijk 12 februari 2023!

Reageer uiterlijk 12 februari 2023 door de button ‘Solliciteren’ te gebruiken.

Sollicitatieprocedure