Beleidsontwikkelaar Stedelijk Gebied

Werk jij graag in een dynamische omgeving, waarin je met verstand van zaken mensen en inhoud verbindt? Heb je dat al eens gedaan in een Woonkeuken? Vind je het leuk om te werken aan ontwikkelingsgericht woonbeleid en onze partners daarin mee te nemen? Zowel binnen als buiten het provinciehuis? Dan zoeken wij jou.

OrganisatieProvincie Overijssel
PlaatsZwolle
OpleidingHBO
VakgebiedenAdvies/beleid/bestuurlijk
UrenGeen uren bekend
SalarisGeen salaris bekend
Plaatsingsdatum10-09-2019
Sluitingsdatum22-09-2019

De functie

Je hebt binnen de eenheid ruimte en bereikbaarheid een sleutelpositie op het thema wonen. Daarbij schakel je tussen de concrete uitvoering van bijvoorbeeld woonafspraken enerzijds, en het inrichten van een samenwerking met het ministerie van BZK anderzijds. Met de woningbouwcorporaties ga je een slimme strategie op de energietransitie formuleren, en gaat in gesprek met handhavers en eigenaren over de mogelijkheden voor recreatieparken. Met je bestuurder ontwikkel je een lange termijnvisie en strategie, die je met je collega’s in het provinciehuis en je partners daarbuiten uit gaat voeren. Het netwerk van de woonkeuken is daarbij een onmisbare schakel, dat je met de ontwikkelingen op de woningmarkt mee laat ontwikkelen. 

  • Je brengt kennis in en volgt ontwikkelingen in verwante beleidsterreinen, bijvoorbeeld de Stadsbeweging, zorg en gebiedsontwikkeling.
  • Je bent een aanspreekpunt en sparringpartner voor bestuurders en externen (makelaars, ontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers e.a.).
  • Je stemt af met bestuurlijke en maatschappelijke doelgroepen waarbij mogelijk sprake is van tegenstrijdige belangen.
  • Je zorg voor ontwikkelingsgerichte kwalitatieve woonafspraken met de inliggende gemeenten op basis van samenwerking met externe partijen.
  • Je voert de regie en geeft sturing aan de provinciale ambities op het gebied van wonen; je vertaalt daarbij het beleid op het gebied van woningbouw naar de praktijk.
  • Je draagt zorg voor vernieuwend proces met de partners voor de woonafspraken.

Wij werken iedere dag aan een mooi, bereikbaar en duurzaam Overijssel. De grote (ruimtelijke) ontwikkelingen die op ons af komen, vragen een nieuwe manier van werken van de overheid. De samenwerking met onze partners is de afgelopen jaren geïntensiveerd in verbanden als de Stadsbeweging, Woonkeuken en Overijssel Op Streek. Om deze samenwerking voort te zetten uit te bouwen gaan we als eenheid steeds meer opgave- en talentgericht werken. Klassieke thema’s als ruimte, ondergrond, water, wonen en bereikbaarheid komen bij elkaar in complexe ruimtelijke opgaven. Daar staan wij als eenheid midden in. Door steeds de juiste aansluiting te zoeken tussen de opgave en de mensen willen we ons als eenheid mee blijven ontwikkelen met de vragen opgaven die op ons af komen.

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar een collega die verstand heeft van wonen op verschillende schaalniveaus; samenwerking in netwerken, ontwikkelen van beleid en bijbehorende ruimtelijke processen. Iemand die verbindingskracht combineert met creativiteit en actiegerichtheid met als doel ontwikkelingsgericht en integraal woonbeleid.

Organisatie

Je gaat aan de slag bij de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de steden en het landelijk gebied in Overijssel. Belangrijke thema’s zijn ruimte, ondergrond, water, wonen, bereikbaarheid en openbaar vervoer. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.
De eenheid bestaat uit vijf teams: Leiding & Secretariaat, Beleidsstrategie, Beleidsvorming Fysiek, Beleidsvorming Mobiliteit, Beleidsrealisatie. We zoeken een collega voor 36 uur per week. Je komt terecht in het team Beleidsvorming Fysiek.
Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.
 

Solliciteren

Reageren of vragen

Het 1e gesprek vindt plaats op dinsdag 1 oktober 2019 en het arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats op donderdag 3 oktober 2019. Alle gesprekken zijn in Zwolle. Tijdens de selectie maak je kennis met een aantal medewerkers van het team.
Je kunt solliciteren tot en met 22 september 2019 via onderstaande link:
https://provincieoverijssel.easycruit.com/intranet/intranet/vacancy/2369707/83695?iso=nl
 Voor vragen over de vacature en sollicitatieprocedure kun je contact opnemen via het contactformulier
Deze vacature is uitsluitend gericht op interne medewerkers van deelnemende overheidsorganisaties. Solliciteren vanuit externe wervingssites wordt dan ook niet op prijs gesteld.
 

Onze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor informatie over ons cookiebeleid en privacy statement. Accepteer om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies.Accepteer cookies