Wie zijn wij?

Het cluster Werk en Inkomen voert voor de gemeente Enschede een aantal wettelijke regelingen uit. Het cluster is in ontwikkeling en bestaat per 1-1-2022 uit acht afdelingen.

Afdeling Handhaving en debiteuren bestaat uit 3 teams: Team handhaving voert handhavingsonderzoeken uit en bepaalt de hoogte van sancties en maatregelen, Team debiteuren voert het debiteurenbeleid uit en draagt zorg voor verhaal. Daarnaast is in de nieuwe organisatiestructuur het Team Procesondersteuning onderdeel van de afdeling. Zij hebben als doel meer samenhang, synergie en efficiency te brengen in de administratieve processen binnen het cluster. De afdeling bestaat in totaal uit circa 50 medewerkers en werkt nauw samen met andere afdelingen van het cluster Werk en Inkomen:

 • Afdeling Claimbeoordeling beoordeelt aanvragen voor uitkeringen (Participatiewet, de IOAW en de IOAZ).
 • Afdeling Inkomensvoorziening zorgt voor de tijdige en correcte betaling van uitkeringen en verwerkt mutaties.
 • Afdeling Werkzoekendenbegeleiding zorgt dat werkzoekenden arbeidsfit blijven of worden gemaakt en begeleidt de werkzoekenden richting de arbeidsmarkt.
 • Dat gebeurt in samenwerking met de Afdeling Werkgeversdienstverlening en Detacheringen die zorgt voor de matching van mensen met een uitkering op (regulier) werk en voor de detachering van circa 700 SW-medewerkers bij werkgevers (inleners).
 • Afdeling Inburgering en Participatie houdt zich bezig met de Inburgering van statushouders en de participatie van uitkeringsgerechtigden met een lange afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Afdeling Onderwijs investeert – ook in regionaal verband – in de jeugd door o.a. het voorkomen van schoolverzuim en schooluitval (uitvoering van de Leerplichtwet en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Vroegtijdig Schoolverlaters).
 • Afdeling Bedrijfsbureau adviseert en ondersteunt de uitvoerende afdelingen op het terrein van procesinrichting, kwaliteit (rechtmatigheid en doelmatigheid), informatievoorziening en ICT-ondersteuning.

Team debiteuren

Team debiteuren zorgt er onder meer voor dat de uitstaande vorderingen daadwerkelijk worden geïncasseerd. Bijstand die te veel of ten onrechte is ontvangen moet namelijk worden terugbetaald. Dat geldt ook voor de bijstand die als geldlening is verstrekt.

Op basis van het nieuwe kwijtscheldingsbeleid zullen er een groot aantal vorderingen beoordeeld moeten worden. Jouw rol is om het team te versterken en de overige collega’s te ondersteunen met hun dagelijkse werkzaamheden.

Wie zoeken we?

Als consulent vorderingenbeheer ondersteun je het team. Je controleert en verdeelt werkprocessen en zet je in voor het incasseren van vorderingen in het kader van de Participatiewet. Hiervoor onderzoek en bereken je of de debiteur aflossingsruimte heeft. Hierbij houd je rekening met de beslagvrije voet. Wanneer er sprake is van meerdere (problematische) schulden verwijs je de inwoner naar een schuldhulpverleningsorganisatie.

Ook spoor je debiteuren zonder vaste woon- of verblijfadres op en moedig je deze aan tot betaling. Daarnaast controleer je de aangeleverde gegevens, voer je intakegesprekken en rapporteer je de bevindingen en (eventuele) afspraken. Kortom, een afwisselende functie met veel persoonlijk contact!

Taken en verantwoordelijkheden consulent vorderingenbeheer

 • registreert en muteert gegevens;
 • verdeelt, plant en faseert het werkproces en de daarbij horende aard verzoeken en fasen;
 • incasseert vorderingen;
 • berekent de aflossingscapaciteit door rekening te houden met de beslagvrije voet;
 • onderzoekt en beoordeelt kwijtscheldingen en schuldhulpverleningstrajecten;
 • legt vereenvoudigd derdenbeslag en adviseert over beslag op zaken;
 • adviseert, ondersteunt en maakt een uitgebreide rapportage.

Wat vragen wij van je?

 • HBO werk- en denkniveau;
 • klant- en doelgerichte werkhouding en gevoel voor kwaliteit en integriteit;
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • probleemoplossend, initiatiefrijk, flexibel en weet van aanpakken;
 • inzicht in administratieve werkprocessen;
 • teamspeler die beschikt over daadkracht en zelfstandigheid om een eigen oordeel te kunnen vormen;
 • kennis van:
  • wet- en regelgeving sociale zekerheid, vooral op het gebied van de Participatiewet, terug- en invordering, waaronder de beslagvrije voet;
  • de sociale kaart;
  • applicatie ‘suites voor het sociale domein’.

Wat bieden we?

 • Een aantrekkelijk salaris in schaal 7, afhankelijk van je opleiding en ervaring tussen € 2.255,- en € 3.301,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek.
 • Een werkweek van 36 uur met flexibele werktijden in een hybride werkomgeving.
 • 22 vakantiedagen (bij een fulltime dienstverband). Ook heb je de mogelijkheid om verlofdagen te (ver)kopen binnen je individueel keuzebudget (IKB).
 • De mogelijkheid om een (elektrische) fiets of auto te lenen. Wij vergoeden geen reiskosten, maar je kunt wel je IKB op een fiscaal aantrekkelijke manier voor je woon-werkverkeer gebruiken.
 • Een goede pensioenregeling.
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, opleidingsmogelijkheden en een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto-jaarsalaris dat je voor verschillende zaken kunt gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld opleidingen op maat volgen bij onze eigen Enschedese School of bij de Twentse School waarmee we samenwerken.
 • Een veelzijdige functie met veel ruimte en verantwoordelijkheid om op jouw manier bij te dragen aan het algemeen maatschappelijk belang.
 • Goede carrièrekansen met doorgroeimogelijkheden naar andere functies binnen de gemeente Enschede.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging of omzetting naar een vast dienstverband.
 • Op deze functie zijn de CAO Gemeenten en aanvullende arbeidsvoorwaarden Enschede van toepassing.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Kim Cooper, senior debiteuren, tel 0613780306

Solliciteren

Solliciteren kan via de sollicitatiebutton. Overtuig ons in je brief van jouw enthousiasme. Met een geschikte kandidaat gaan we meteen het gesprek aan.

Je sollicitatie kun je richten aan Kim Cooper p/a afdeling P&O/Matchpoint. Stuur je brief en CV als bijlage mee. Heb je geen inloggegevens? Schrijf je dan eerst in door op dezelfde button te klikken en vervolgens te kiezen voor inschrijven.

Sollicitatieprocedure

Neem contact op

Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact met ons op.

Ilse ter Beek

06-43438786