Provincie Overijssel verzorgt de ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid binnen onze mooie provincie. Resultaatgericht, betrokken en met een open houding wil de provincie natuur goed beschermen, maar ook beter benutten en beleven. We zoeken een enthousiaste beleidsontwikkelaar met verstand van soortenbeleid en bescherming die ons daarbij wil helpen!

Wat ga je doen?
Wij zoeken een beleidsontwikkelaar die binnen het werkterrein van de eenheid Natuur en Milieu zijn of haar expertise omzet in beleidsadviezen op bestaande en nieuwe thema's op het gebied van soortenbeleid en soortenbescherming in Overijssel. Een van de uitdagingen waarvoor we staan, is het thema natuur te verbinden aan economische ontwikkelingen en kansen. Denk hierbij aan de gevolgen van de energietransitie voor (beschermde) diersoorten en het verbinden van de woonopgave met de opgave voor biodiversiteit. Je bent in staat een initiërende en leidende rol binnen het team te vervullen, waarbij jij de juiste verbindingen kunt maken en ontwikkelingen verder op gang brengt. We verwachten dat je:

 • het natuurbeleid mee vormt geeft, waarbij het zwaartepunt ligt bij een concrete uitwerking van koppelkansen tussen natuur en andere maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie;
 • in staat bent om projecten te initiëren en daarvoor draagvlak te zoeken;
 • de verbinding zoekt met andere provinciale opgaven;
 • opdrachten kan formuleren en de uitvoering daarvan kan begeleiden op het gebied van soortenecologie;
 • projectvoorstellen kan beoordelen zowel op inhoud als op benodigde inzet;
 • beleid ontwikkelt om de Wet Natuurbescherming en de soortenbescherming in de praktijk goed uit te kunnen voeren;
 • inhoudelijke bijdragen kan leveren aan het faunabeleid;
 • een extra impuls kan geven aan de ontwikkeling en de inzet van Soorten Management Plannen;
 • monitoringsresultaten kunt interpreteren en analyseren en op basis daarvan adviezen kunt geven voor het te volgen beleid.

Deze functie doet een sterk beroep op je adviesvaardigheden. We vragen iemand met kennis van zaken en een goede antenne voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je schrijft regelmatig stukken voor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Daarnaast heb je een goed gevoel voor ontwikkelingen in de samenleving. Je staat in contact met (vertegenwoordigers) van inwoners in Overijssel, gemeenten, waterschappen en andere in- en externe doelgroepen. We zoeken een collega voor 32-36 uur per week.

Wat breng jij mee?
Heb jij passie voor de natuur in Overijssel en ben jij een vasthoudend en doelgericht adviseur met flair? Dan zijn we op zoek naar jou! We zoeken iemand met een aantal jaren ervaring op het gebied van soortenbescherming. Als beleidsontwikkelaar Natuur en Soorten beschik je over ten minste:

 • minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring (ervaring met advisering voor of binnen bestuurlijk complexe organisaties);
 • aantoonbaar wo werk- en denkniveau door relevante opleiding en/of werkervaring;
 • relevante ervaring met de nationale wetgeving en de internationale kaders op dit beleidsterrein, met name op het terrein van soortenbescherming;
 • het vermogen om, en aantoonbaar in staat om, de verschillende economische, maatschappelijke en ecologische belangen in de advisering te verbinden;
 • aantoonbare resultaatgerichtheid en proactieve houding en gedrag;
 • persoonlijke eigenschappen waarmee je gemakkelijk verbindingen legt in- en extern, en ook weet te overtuigen.

Over de eenheid
Je komt terecht in het team Natuurbeleid waar je samen met ongeveer 20 collega’s werkt aan de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale natuurbeleid. Dit team maakt deel uit van de eenheid Natuur en Milieu, een van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid op de thema’s natuur, milieu en duurzaamheid.


Vanaf 1 januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor het natuurbeleid in Nederland. De provincie Overijssel grijpt dit aan om het natuurbeleid meer te richten op het beleven en benutten van natuur. Dit biedt volop kansen en uitdagingen. De provincie werkt aan een omvangrijk uitvoeringsprogramma om het Nationale Natuur Netwerk in Overijssel vorm te geven. Samen met je collega’s analyseer je de effecten van verschillende beleidsterreinen op het natuurbeleid en vice versa en adviseer je over te nemen maatregelen. Van strategisch tot operationeel. Je werkt intensief samen met vertegenwoordigers uit de samenleving en je speelt zoveel mogelijk in op initiatieven van anderen die aansluiten bij provinciale ambities. De eenheid bestaat uit de teams Strategie & Bestuursondersteuning, Beleidsontwikkeling & Realisatie, Contractering en Projectuitvoering. Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.

Wij bieden
Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal 2.998,98 Euro en maximaal 4.284,28 Euro (schaal 10) bij een 36-urige werkweek. We zoeken een collega voor 32-36 uur per week. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van maar liefst 22,37% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet. Het betreft een dienstverband voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.


Provincie Overijssel is beoordeeld als World-class Workplace. Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we dan ook zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen vanuit een Persoonlijk Ontwikkelbudget. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Geïnteresseerd?

 • Het 1e sollicitatiegesprek is op 16 november 2021
  16
  nov
  2021
 • Het 2e sollicitatiegesprek is op 22 november 2021
  22
  nov
  2021
 • Het arbeidsvoorwaardengesprek is op 29 november 2021
  29
  nov
  2021

Meer weten?
Alle gesprekken zijn in Zwolle of online. Tijdens de selectie zul je kennismaken met een aantal teamleden en een casus zal onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Voor vragen over de functie en procedure kun je contact opnemen via werkenbijprovincie@overijssel.nl.


Je kunt solliciteren tot en met 4 november 2021 (maak gebruik van de sollicitatieknop op deze pagina).Provincie Overijssel maakt voor de invulling van deze vacature geen gebruik van een Werving & Selectiebureau of andere Intermediair. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

Lorum Ipsum