24 uren per week

 

Wat ga je doen?
Je gaat aan de slag met kunst en cultuur in de stad. Met het vaststellen van de kunst- en cultuurnota 2021-2024 is er ruimte om meer te investeren in subsidierelaties en beeldende kunst. Het doel is om het zakelijk partnerschap met de culturele instellingen te verstevigen en te komen tot een meer prestatiegerichte subsidieverlening. Tevens dient in de komende jaren de waarde van beeldende kunst voor de stad Hengelo en haar inwoners zichtbaar te worden.

In deze rol schakel je zowel intern als extern met collega’s en partners. Als gesprekspartner van culturele organisaties werk jij vanuit de kernwaarden van de kunst- en cultuurnota (waaronder aansluiten op vraag van inwoners, toetsen op artistiek-inhoudelijke en maatschappelijke kwaliteit en leggen van lokale en regionale verbinding) en leg je verbinding met doelstellingen in het sociaal domein en de binnenstad. Met jouw tactische en operationele kwaliteiten zorg jij er met directe collega’s voor dat de culturele sector in Hengelo bloeit en de beeldende kunst daarin een waardevolle positie krijgt.

Concreet betekent dit dat je:

 • accounthouder bent van culturele instellingen;
 • ambtelijk ondersteuner van de adviescommissie Beeldende kunst en vormgeving bent, waarbij je de herijking van de taakstelling van de commissie realiseert;
 • het toekomstige kunstpodium in de binnenstad verder vormgeeft, samen met relevante partners en collega’s;
 • het atelierbeleid uitwerkt;
 • de noodzakelijk verbindingen legt voor beeldende kunst in de (binnen)stad;
 • het aanspreekpunt bent voor beleidsvorming en de beleidsuitvoering van beeldende kunst;
 • zorgt voor de beleidsmatig noodzakelijke acties ten aanzien van de gemeentelijke kunstcollectie.

Wie ben jij?

Jij hebt lef en daadkracht. Je weet tegenstellingen te overbruggen en draagvlak voor oplossingen te organiseren. Je denkt vanuit de inwoner en vertaalt dit door in voorstellen en acties. Je bent resultaatgericht en een natuurlijke verbinder. Jij haalt er voldoening uit om binnen spanningsvelden een optimaal resultaat te bereiken met draagvlak van alle belanghebbenden.  

Jij hebt bij voorkeur ervaring in de cultuursectoren en kent en herkent de uitdagingen die kenmerkend zijn voor de cultuursector. Je bent in staat om vanuit een goede relatie het zakelijk partnerschap vorm te geven en uit te voeren. 

Jij bent denker en doener en weet je creativiteit in te zetten om met beperkte middelen te werken aan concrete oplossingen. Strategisch, tactisch en operationeel, jij beseft dat dit de pijlers zijn van goed werkend beleid. Je adviseert management en bestuur en bent een sparringspartner voor collega’s.

Daarnaast vragen wij:

 • een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau;
 • een heldere visie op de rol van gemeenten bij kunst- en cultuurbeleid;
 • affiniteit met kunst- en cultuurbeleid, in het bijzonder beeldende kunst;
 • iemand die in staat is snel en netwerk op te bouwen en te onderhouden;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • een flexibele omgang met je werktijden, aangezien dit noodzakelijk is in het werken in een politiek bestuurlijke omgeving en het opereren binnen meerdere externe netwerken.

Ons aanbod
We bieden een boeiende functie voor 24 uren per week in een gedreven team. De vacature is voor 24 uur per week, voor de periode tot 1-1-2025. We bieden in eerste instantie een jaarcontract aan, wat bij goed functioneren verlengd wordt voor de periode tot 1-1-2025. De functie is gewaardeerd in schaal 10 (min. €3.090,- en max. €4.671,- bij een fulltime dienstverband van 36 uur). Inschaling vindt plaats op basis van jouw kennis en ervaring. Daarnaast is er een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% waarmee je de arbeidsvoorwaarden aanpast op jouw eigen omstandigheden.

Waar kom je te werken?
Centraal gelegen in Twente ligt Hengelo, een stad met 80.000 inwoners en veel evenementen. Hengelo is een stad in beweging die hard werkt aan haar toekomst, zoals de binnenstad en de transformatie van het sociaal domein. De gemeente Hengelo vindt het belangrijk dat mensen kunnen blijven meedoen aan de samenleving en gaat daarbij uit van de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen. Daarnaast is de gemeente een vangnet, die zorgt voor ondersteuning voor mensen die dat al dan niet tijdelijk nodig hebben.

De gemeentelijke organisatie hecht veel waarde aan het in contact zijn met de inwoners en partners. Dit doen we vanuit onze vier leidende motieven: persoonlijk, duidelijk, betrouwbaar en respectvol. Deze zijn de basis voor onze dienstverlening en geven richting aan de manier waarop we met onze inwoners, maar ook met elkaar willen omgaan. Want: prettig contact zorgt voor meer waardering, begrip en een positieve ervaring met onze dienstverlening.

Enthousiast geworden?
Reageer dan uiterlijk 8 juni 2022 en laat in je sollicitatie weten waarom jij vindt dat je de juiste persoon bent voor deze functie. Meer informatie over deze functie kun je verkrijgen bij Manouk Visser, (teammanager maatschappij en partnerschap), telefoon 06–18969883. Voor aanvullende informatie over de procedure kun je terecht bij Karin Janssen (HR adviseur), telefoon 06-4834 2106.

De eerste gesprekken vinden plaats op 14 juni 2022. 

Voor indiensttreding moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.

 

Sollicitatieprocedure