Het landelijk gebied is volop in beweging. Grote complexe opgaven en transities landen hier en moeten in samenhang én met behoud van leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit opgepakt worden. Wij staan hier samen voor, met onze partners én de inwoners van Overijssel. En jij kunt hierbij helpen!

Ben jij iemand die:

 • ondernemend en nieuwsgierig is;
 • het leuk vindt om beleid te ontwikkelen en adviseren;
 • inhoud en mensen kan verbinden en niet bang is om te opereren – en zo nodig hierin het voortouw te nemen - in een complex krachtenveld?

Dan past deze functie perfect bij jou! 

Jouw uitdaging

Als beleidsadviseur Ruimte formuleer je mede de ruimtelijke ontwikkeling van het landelijk gebied. Richtinggevend hiervoor zijn opgaven zoals de energietransitie, drinkwaterwinning, klimaatadaptatie, bevorderen van toekomstbestendige landbouw, bescherming van natuur/biodiversiteit en het behoud en versterken van de leefbaarheid. Bij de drinkwateropgave ligt onze verplichting om voldoende schoon en veilig drinkwater te leveren. Bij de energiestrategie is de opgave voldoende zonne- en windenergie te accommoderen. In het provinciaal programma landelijk gebied (PPLG) ligt de focus op natuur, waterkwaliteit, klimaat en stikstof.

Je gaat onder andere aan de slag met:

 • het vormgeven van de urgente opgaven van de provinciale Omgevingsvisie;
 • de beleidsmatige vertaling van de (wettelijke) omgevingsvereisten en opgaven in het landelijk gebied (bijvoorbeeld het veenweidegebied);
 • het geven van integraal advies aan college, Staten en de gedeputeerden, en/of IPO of I&W;
 • het opstellen van teksten, bijvoorbeeld als onderdeel van de Omgevingsvisie;
 • budgetverantwoordelijkheid;
 • het deelnemen aan externe bijeenkomsten rond het landelijk gebied;
 • (strategische) beleidsontwikkeling en planvorming, zoals het bepalen van inzet voor het benutten van Europese fondsen en inbreng voor lobbyisten;
 • het mede vormgeven van de gebiedsgerichte, integrerende aanpak tijdens de gebiedsprocessen van het PPLG.

In de functie van beleidsadviseur heb je een echte spilfunctie. Je zorgt ervoor dat je het overzicht houdt en neemt waar nodig het voortouw. Kortom: een veelzijdige functie, waarin je jouw creativiteit goed kwijt kunt in een organisatie waarin je kunt meewerken aan onze complexe opgaven binnen het landelijk gebied.

Jouw plek in de organisatie

Team Beleidsvorming Fysiek bestaat uit zo’n 35 collega’s die met elkaar op een prettige en constructieve wijze zorgdragen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Overijssel. De oprechte interesse in elkaar, behulpzame collega’s en informele manier van samenwerken zorgt in dit team voor een uitstekende werksfeer.

Je werkt samen met teamleden, collega’s van andere teams en externe collega’s aan de beleidsontwikkeling en programmering voor het landelijk gebied. We werken aan onze ruimtelijke opgaven vanuit de brede waaier van onze provinciale verantwoordelijkheden en taken. Dit doen we samen met ons Overijsselse netwerk waaronder de gemeenten en waterschappen, buurprovincies, het Rijk, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Je ontwikkelt en bouwt stevig aan je netwerk!

Jouw profiel

Naast een afgeronde wo-opleiding (bij voorkeur op het gebied van fysische geografie, ruimtelijke ontwikkeling, planologie of soortgelijk), heb je aantoonbare kennis van en tenminste 7 jaar ervaring met de opgaven in het landelijk gebied, (ruimtelijke) procedures, programma- en procesontwikkeling.

Verder herken je je in het volgende:

 • je bent aantoonbaar politiek-bestuurlijke sensitief;
 • je weet wat er speelt bij de (soms tegengestelde) beleidsopgaven in het landelijk gebied (zowel qua inhoud als proces);
 • je bent een resultaatgerichte en verbindende beleidsadviseur;
 • je opereert als samenwerkingspartner in de relevante netwerken;
 • je combineert verbindingskracht met creativiteit en actiegerichtheid met als doel te komen tot ontwikkelingsgerichte en integrale oplossingen voor het uitvoeren van de (tegengestelde) beleidsopgaven in het landelijk gebied.

Wij bieden

Samen werken aan een mooi Overijssel? In een inspirerende werkomgeving haal jij het beste uit jezelf. Uiteraard belonen we je voor je inzet. In geld, kansen en persoonlijke ontwikkeling:

 • een maandsalaris van minimaal €4.466,67 en maximaal €6.323,27 (schaal 12) inschaling per 1-1-2023) bij een 36-urige werkweek. Dit is afhankelijk van je kennis en ervaring; 
 • een ruim Individueel Keuze Budget van maar liefst 22,37% van je jaarsalaris. Hierin is o.a. je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet;
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 100% loondoorbetaling bij ouderschapsverlof in het eerste geboortejaar en diversiteitsverlof waardoor jij je eigen feestdag kunt kiezen;
 • een Persoonlijk Ontwikkelbudget van €5.000,- per 5 jaar, waardoor je tal van mogelijkheden hebt om cursussen en opleidingen te volgen;
 • een dienstverband voor 32-36 uur per week, voor de duur van 1 jaar met de intentie voor een vast dienstverband bij goed functioneren;
 • we hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar we hybride werken. Om ook je thuiswerkplek goed in te richten kennen wij een regeling voor thuiswerkmiddelen. 

Meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden vind je hier.  

Interesse?

Het 1e gesprek vindt plaats op donderdag 19 januari 2023 (middag). Het 2e gesprek is op dinsdag 24 januari 2023 (middag) en het arbeidsvoorwaardengesprek op 31 januari 2023, 16.00 uur.

Alle gesprekken zijn in Zwolle. Tijdens de selectie maak je kennis met een aantal medewerkers van het team


Heb je inhoudelijke vragen over de vacature? Willemijne Moes, teamleider Fysiek- Ruimte en Bereikbaarheid, beantwoordt graag jouw vragen. Dit kan via 06-10539297 of WS.Moes@overijssel.nl  Wil je meer weten over de wervings- en selectieprocedure? Neem dan contact op met Nicolette Wolters, adviseur arbeidsmarkt & recruitment via 06- 29657831 of NM.Wolters@overijssel.nl. Een berichtje sturen via sms of WhatsApp kan ook.

Enthousiast? Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton op deze pagina.

Je kunt solliciteren tot en met 18 december 2022.

Provincie Overijssel maakt voor de invulling van deze vacature geen gebruik van een Werving & Selectiebureau of andere Intermediair. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

Sollicitatieprocedure