Hengelo is vanwege zijn menselijke maat en het hoge voorzieningenniveau een fijne woonstad in een prachtige groene omgeving.

De strategie van Hengelo – als onderdeel van het stedelijk gebied in Twente – richt zich enerzijds op versterking van de sociaaleconomische ontwikkeling en structuur, met een focus op hightech (maak) en anderzijds op een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor kenniswerkers, creatieve werkers, jongeren en vakmensen met een goede balans tussen de verschillende inkomensgroepen. Met deze strategie versterken wij onze internationale concurrentiepositie als stedelijke regio en stimuleren wij de voor ons zo belangrijke groei van de (beroeps)bevolking en de daarmee samenhangende woningvraag.

Bij ongewijzigd beleid krimpt de beroepsbevolking immers als gevolg van vergrijzing. De groei van de beroepsbevolking is dus ook nodig om de bestaande economie te kunnen waarborgen.

Om tot een top technologische regio te behoren is het, naast een uitstekende bereikbaarheid, van belang om de werklocaties die daaraan een bijdrage leveren te laten floreren en het juiste woonmilieu te bieden voor het aantrekken en binden van talent aan de stad en de regio. Binnen Hengelo wordt de focus gelegd op de twee prioritaire gebieden binnenstad en Hart van Zuid.

We zoeken een (ervaren) beleidsadviseur voor 20 uur per week
Als adviseur economie draag je bij aan de ontwikkeling van ‘ruimte voor de stad’ en verbind je  ontwikkelingen op korte termijn met perspectief op lange termijn. In een sfeer van professionaliteit, openheid, respect, en collegiale en inspirerende samenwerking intern en met onze buurgemeenten, omdat wij geloven dat onze toegevoegde waarde op die manier het best tot z´n recht komt.

De projecten waar we aan werken doen er toe. Hengelo heeft een woningbouw ambitie van meer dan 4000 woningen in de komende 10 jaar. Dat betekent woningbouw mogelijk maken, maar ook investeren in infrastructuur en de ruimtelijke kwaliteit. Daarbij willen we graag talent behouden in de regio en onze stad om ons als stad te kunnen blijven ontwikkelen. Verdichting combineren we met vergroening en verduurzaming. Van gebiedsontwikkelingen in de Binnenstad en Hart van Zuid met unieke woonmilieus en verdere versterking van kwaliteit in de bestaande stad en van visie tot realisatie: jouw bijdrage brengt de ontwikkeling van Hengelo naar een hoger plan.

We zetten volop in op het behouden en versterken van de Hengelose retail-structuur (horeca, detailhandel en vrijetijdsvoorzieningen). Hiermee houden we het voorzieningenpeil voor onze inwoners en bezoekers op niveau en werken we aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven. Specifieke aandacht heeft hierbij de Hengelose binnenstad waar we sinds 2017 volop werken aan het compacter maken van het stadshart en het vitaliseren van de binnenstadfuncties. Dit doen we in goede en nauwe samenwerking met onze partners in de binnenstad. De beleidsadviseur economie heeft ook een belangrijke rol bij de visieontwikkeling op de winkelcentra.

Je taken zijn:

 • Beleidsvoorbereiding en –advisering op het terrein van economie, met nadruk op de vakgebieden detailhandel, horeca en vrijetijd (analyseren trends en ontwikkelingen, vraagstukken en data en zet deze om naar beleid en strategieën);
 • Als beleidsadviseur ben je onderdeel van één of meer multidisciplinaire projectteams waar je de economische inbreng bij projecten, processen en beleidsprogramma’s die binnen een gebiedsteam worden opgepakt – van visievorming tot uitvoering – verzorgt;
 • Samen met andere collega’s lever je input voor bestemmingsplannen voor stedelijke ontwikkelingen en denk je na over het inrichten van een omgevingsplan op het moment dat de Omgevingswet van kracht is;
 • Je werkt met een team aan integrale visies en uitvoering van gebiedsontwikkelingen. Zoals een visie voor Hart van Zuid en de Binnenstad;
 • Je verzorgt een goede in- en externe communicatie;
 • Je bent de accounthouder voor Stichting Hengelo Promotie. Vanuit die rol ben je het eerste aanspreekpunt namens de gemeente over de gemeentelijke subsidieverstrekking. Daarnaast denk je mee over ontwikkelingen op het gebied van stadspromotie, citymarketing en evenementen;
 • Je bent de accounthouder voor de BIZ (Bedrijveninvesteringszone) organisatie in de binnenstad, de stichting Centrummanagement Hengelo. Je ziet toe op het naleven van de afspraken uit de uitvoeringsovereenkomst BIZ 2020 t/m 2025 en de verordening. Vanuit die rol ben je aanspreekpunt voor de BIZ organisatie, het GBTwente en de interne organisatie.

Wie ben jij en wat kun je?

 • Je bent een energieke adviseur die beschikt over een hbo/wo-opleiding, bij voorkeur een studie economie of Ruimtelijke ordening, planologie of (sociale) geografie;
 • Relevante werkervaring in het vakgebied is een pré;
 • Je bent overtuigend bent een natuurlijke verbinder;
 • Je bent gedreven en hebt passie voor gebiedsontwikkeling;
 • Je durft en kunt verantwoordelijkheid nemen;
 • Feedback kunt geven en ontvangen;
 • Beschikt over een flinke dosis organisatie-sensitiviteit;
 • Houdt van dynamiek en snel kunt schakelen;
 • Vanuit je vakkundigheid kun je goed samenwerken, bent prestatiegericht maar kan zelfstandig net zo goed resultaten voor elkaar krijgen;
 • De Nederlands taal uitstekend beheerst, zowel mondeling als schriftelijk.

Wat bieden wij?
Je bent onderdeel van het verder ontwikkelen en maken van de stad Hengelo! Wij maken ruimte voor de stad, maar ook voor mensen die bij ons werken. Dat levert jou de kans op om samen met anderen een stempel te drukken op de toekomst van Hengelo. Wij bieden een uitdagende en gevarieerde functie in een dynamische omgeving.

 • De gemeente Hengelo biedt een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden. Je kunt vakantiedagen kopen of verkopen. Er wordt volop ingezet op de ontwikkeling van de individuele medewerker.
 • Een dienstverband voor 20 uur per week.
 • Een jaarcontract met de mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar.
 • Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 5.372,- bruto per maand (schaal 11) bij een fulltime aanstelling in een 36-urige werkweek (exclusief 17,05% Individueel Keuze Budget).
 • Korting op je zorgverzekering.

Spreekt deze functie je aan? Reageer dan uiterlijk 10 juli en laat in je sollicitatie weten waarom jij vindt dat je de juiste persoon bent voor deze functie. Bij vragen kun je contact op nemen met Willy van Diepen, teammanager Stad en Regie telefoonnummer 06-10481822.

 

Sollicitatieprocedure