Wie zijn wij?

De gemeente Losser staat voor zelfstandigheid maar vindt tegelijkertijd samenwerking met andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties van groot belang. De Losserse samenleving kent een zeer sterk verenigingsleven en heeft veel te bieden op gebied van recreatie, natuur en landschap. De gemeente Losser heeft ruim 22.500 inwoners en bestaat uit vijf fraaie woonkernen verslingerd aan de Dinkel in het Twentse landschap. De Schatkamer van Twente! Door de ligging aan de A1 is de gemeente goed en snel te bereiken.

De gemeente Losser werkt aan mooie en uitdagende opgaven. De opgaven zijn verwoord in het coalitieakkoord ‘Met opgestroopte mouwen vooruit. En noe verdan!’ Onze collega’s werken hier dagelijks met grote betrokkenheid en veel enthousiasme aan. We werken mét en vóór de samenleving, we stellen ‘de bedoeling’ centraal en blijven scherp op de vraag of we nog steeds de juiste dingen toevoegen. Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, verantwoordelijkheid, flexibel en verbonden.

Wie zoeken we?

 • Je bent de spin in het web en vast aanspreekpunt van de gemeente voor beleidsmatige en strategische ontwikkelingen in ons fantastische buitengebied.
 • Je onderhoudt contact met betrokken partijen (zoals ondernemers, ontwikkelaars, belangenorganisaties, particulieren, andere overheden), faciliteert en voert regie, waarbij je helder bent over de mogelijkheden.
 • Je vertegenwoordigt de gemeente en neemt deel aan regionale en andere externe overleggen en bent daarin een stevige gesprekspartner met de focus op behartiging van de lokale belangen en de afstemming met lokale projecten en beleid.
 • Je zorgt op tactisch en strategisch niveau voor afstemming en samenhang van het beleid voor het buitengebied met andere beleidsterreinen, alsmede met regionale ontwikkelingen. De Omgevingswet is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
 • Je signaleert en analyseert beleidsontwikkelingen in ons buitengebied en vertaalt deze pro actief in beleidsvoorstellen en projecten, in samenhang met andere beleidsterreinen (b.v. recreatie en toerisme, economische zaken, duurzaamheid, klimaatadaptatie, natuurbeheer) en in samenspraak met de samenleving.
 • Je voert regie op programma’s en projecten in het buitengebied.

Wat vragen wij van je?

 • Je bent communicatief vaardig, benaderbaar en in staat het vertrouwen te winnen en te behouden van betrokken partijen.
 • Je bent politiek sensitief, creatief en bent een echte verbinder.
 • Je werkt integraal, doel- en resultaatgericht en toont je omgevingsbewust.
 • Je kunt goed afstand nemen van de dagelijkse praktijk en hebt het analytisch vermogen vraagstukken in een breder verband te zien waarbij je in staat bent je op de langere termijn te richten.
 • Je hebt ruime werkervaring in een soortgelijke functie, met name gericht op integrale gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en/of werkzaamheden binnen het buitengebied.
 • Je bent bekend met de transitie en de ontwikkelingen in het landelijke gebied (zoals verduurzaming agrarische sector, stikstof-problematiek, VAB-beleid, energietransitie, gebiedsgerichte aanpak).
 • Je hebt kennis van projectmatig werken.
 • Je hebt HBO+/WO werk- en denkniveau.

Wat bieden we?

Je werktijd kun je bij ons flexibel indelen. Ook kun je in overleg gedeeltelijk thuis werken. Afhankelijk van je opleiding en ervaring bedraagt het salaris voor deze functie maximaal € 4.831, - bruto bij 36-urige werkweek (salarisschaal 10A, salaristabel juli 2021). Vooralsnog kun je onder voorwaarden uitloopschaal 11 bereiken. Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) ter hoogte van 17,05% van je salaris. Dit kun je maandelijks laten uitbetalen, maar ook inzetten voor onder andere de aankoop van verlof. Na een arbeidsovereenkomst van 1 jaar bepalen we of dit omgezet wordt in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Losser (AGL) is op deze functie van toepassing.

Meer informatie?

Heb je interesse in deze vacature of wil je meer informatie, reageer dan uiterlijk maandag 4 oktober 2021. De eerste gesprekken vinden plaats op woensdag 13 oktober 2021.

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Gerard Kwekkeboom (projectleider Eenheid Ontwikkeling en Strategie) op 06-12703580 of Aant de Jong (adjunct directeur) op 06-12661329.

Lorum Ipsum

Neem contact op

Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact met ons op.

Aant de Jong

06-12661329 Stuur een email