18 uur per week

De ruim 800 medewerkers werken voortdurend samen aan het ontwikkelen en het behouden van een prettige leefomgeving. Ook staat de OR aan de lat voor de medezeggenschap voor de ruim 400 SW-medewerkers, waarvan een groot gedeelte naar Stichting Ontplooj gedetacheerd is. Samenwerken staat centraal binnen de organisatie, maar ook richting de buitenwereld. We staan dichtbij de gemeenschap. De lijnen binnen de organisatie, zowel bestuurlijk als ambtelijk, zijn kort en er is volop ruimte om jezelf verder te ontwikkelen. Als ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad val je organisatorische onder het team HR. 

De visie van de OR in Almelo voor 2020-2024 is:

 • We willen als OR de belangen van de werknemers in onze organisatie vertegenwoordigen
 • We willen als OR bijdragen aan een gezonde organisatie met betrokken medewerkers 

Als speerpunten zijn benoemd:

 • Tevredenheid en veiligheid van de medewerkers.
 • Rol management: hoe wordt er gestuurd en gecommuniceerd met medewerkers?
 • Grote veranderingen en hun impact op continuïteit. 

Wat is jouw rol?

Ondersteunende activiteiten

 • Je begeleidt bij de uitvoering van gemaakte afspraken.
 • Je schrijft samen met de OR het jaarverslag.
 • Je signaleert wijzigingen in wet- en regelgeving.
 • Je adviseert en begeleidt bij het opzetten en uitvoeren van de communicatie met de medewerkers (achterban), waaronder website.
 • Je begeleidt het proces en adviseert bij de inhoudelijke meningsvorming bij de behandeling van onder meer advies- en instemmingsaanvragen.
 • Je schrijft reacties op de advies- en instemmingsverzoeken van de bestuurder.
 • Je treft de voorbereiding van vorming en scholing, zowel logistiek als inhoudelijk als ook het inwerken van nieuwe OR-leden.
 • Je organiseert samen met de OR de vierjaarlijkse verkiezingen. 

Correspondentie, post en archief

 • Je zorgt voor continuïteit in de medezeggenschap.
 • Je bewaakt afspraken en procedures.
 • Je regelt de organisatie, de voorbereiding van en deelname aan de vergaderingen van de ondernemingsraad.
 • Je verzamelt en verstrekt documentatie en informatie en geeft zo nodig richtlijnen ter zake.
 • Je onderhoudt de contacten met de adviseur van de bestuurder en het Lokaal Overleg. 

Wie wij zoeken

 • Je hebt ervaring met het ondersteunen en begeleiden van medezeggenschapsorganen.
 • Je hebt analytisch vermogen en bent accuraat.
 • Je hebt interesse in de wetgeving rondom de medezeggenschap of je hebt de bereidheid om je dit snel eigen te maken.
 • Je het communicatieve vaardigheden met hierbij een vlotte pen. 
 • Kennis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is een pré. 

Wat wij bieden

 • Een bruto maandsalaris van minimaal € 3.090,- tot € 4.671,- (functieschaal 10) bij een 36-urige werkweek. De inschaling is onder andere afhankelijk van opleiding én ervaring.
 • Naast het salaris ontvang een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05%, dat bovenop je bruto maandsalaris komt. Hiermee pas je de arbeidvoorwaarden aan je eigen omstandigheden. Bijvoorbeeld het kopen of verkopen van verlof.
 • We bieden je opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden om je vakgebied eigen te maken. 
 • Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Na de OR-verkiezingen van 2024 wordt bepaald of deze functie definitief ingevuld kan worden. 
 • In overleg is er ruimte om deze functie flexibel in te vullen.

Wil je meer weten?

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie, bel dan gerust met Lies Kamphuis (voorzitter OR). Zij is telefonisch te bereiken via telefoonnummer 06-31997626. 

Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure, dan kun je bellen Ruud Denekamp (HR-medewerker). Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-29650930.

Solliciteren

Solliciteer uiterlijk vrijdag 27 mei 2022 via de button 'Solliciteren', zodat wij met elkaar in gesprek kunnen gaan! De brievenselectie vindt plaats op donderdag 2 juni en de sollicitatiegesprekken staan gepland voor donderdagmiddag 16 juni.

Sollicitatieprocedure