Afdelingsmanager Ondersteuning & Zorg

Wat ga je doen?
Meer dan 150 gedreven professionals, die vol gaan voor een vitaal en sociaal Hengelo, zoeken een inspirerende afdelingsmanager met visie en doorzettingskracht op transformatie en uitvoering in het sociaal domein. Vier teams maken samen de afdeling Ondersteuning & Zorg. Dit zijn Team WMO, Team Jeugd & Gezin, Team BudgetAlert & Zorgloket en Team Twentebad & Hengelo Sport. Overal in Hengelo maakt jouw afdeling het verschil. Preventie, zorg en ondersteuning aan de ene kant en plezier, sport en ontmoeting aan de andere kant. Jij geeft ruimte vanuit vertrouwen en jij bent een strategische sparringpartner voor collega-managers, directie en bestuur.

Je stuurt op strategisch niveau het geheel van samenhangende projecten, processen en activiteiten aan om de doelstellingen van de gemeente Hengelo te realiseren. Je zorgt voor strategische, integrale en inhoudelijke afstemming. Samen met je collega’s bouw je aan een betekenisvol en betaalbaar Sociaal Domein.

Daarnaast ben je als geen ander op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende rol van de lokale overheid. Jij zorgt ervoor dat externe ontwikkeling in het brede speelveld van het sociaal domein gematched worden op onze strategische ambities en vertaald worden naar de interne organisatie. Uiteraard doe je dit vanuit een integrale blik en verbind je de opgaven van het sociale domein met alle andere strategische opgaven waar wij als stad voor staan.

Wat breng jij mee?
Als (afdelings-) manager ben je een innovatieve, zakelijke en gedreven professional met duidelijke affiniteit met het Sociale Domein. Je bent een koers- en rolvaste strateeg en een verbinder, succesvol in het bouwen van teams. Veranderen zit in jouw DNA, waarbij samenwerken, écht met elkaar, voor jou vanzelfsprekend is.

Je bent resultaatgericht, doortastend en daadkrachtig. Je draagt bij aan het scherp krijgen en houden van de strategische koers van de organisatie en het Sociale Domein. Je begrijpt hoe een overheidsorganisatie werkt en je weet op basis van ervaring en natuurlijk gezag snel overzicht te krijgen.

Je bent een ervaren manager, ook bekend met verandertrajecten waarbij je jouw kwaliteiten als een zakelijke opstelling, inhoudelijke kennis en mensgerichtheid op natuurlijke wijze inzet. Je kent jezelf, je weet waar jouw kracht ligt maar je weet ook wat jouw valkuilen zijn. Je zorgt voor een omgeving waarin het veilig is om elkaar aan te spreken. Voor jou is feedback geven en krijgen de normaalste zaak van de wereld.

Wat bieden wij?
We verwachten veel van je, maar bieden je nog meer:

  • een bruto salaris van maximaal €7.269,- per maand (schaal 14) op basis van 36 uur per week;
  • een individueel keuze budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris;
  • een interessante en afwisselende functie in een enthousiast team;
  • veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en initiatief;
  • elke dag vers fruit van lokale ondernemers;
  • hybride werken/thuis werken en flexibele werktijden;
  • een prachtig stadhuis in het centrum waar je in een flexibele, moderne en inspirerende omgeving werkt.

Je wordt ingeschaald op basis van je kennis en ervaring. De kans bestaat dat je in de aanloopschaal van de functie wordt geplaatst (schaal 13, maximaal €6.616,- bruto per maand op basis van 36 uur per week).

Het speelveld
In Hengelo volgen we de landelijke ontwikkelingen nauwgezet en zetten we met andere gemeenten in op actieve beïnvloeding van het Rijksbeleid. Daarnaast sturen we lokaal actief op de doorontwikkeling van het Sociaal Domein met een nadrukkelijke focus op transformatie en kostenbeheersing.

Hengelo streeft naar een goede sociale balans, een inclusieve stad waarin iedereen een volwaardige plek heeft. Dat zijn veel opgaven tegelijk. Er moet goed onderwijs zijn. Inwoners moeten goede kansen op een baan hebben. We werken aan een krachtig front tegen armoede en schulden. Werk is daarin een belangrijke schakel. Gezondheid en overige zorg moeten goed georganiseerd zijn. Dit moet aansluiten bij de praktijk van alledag in onze wijken, maar ook bij de professionals (stedelijk netwerk) en bij onze partners.

Wij willen, via een preventieve, integrale en wijkgerichte aanpak, de komende jaren komen tot een inhoudelijke transformatie van het sociaal domein, die uiteindelijk leidt tot een sluitende begroting.

Het afgelopen jaar is gebleken dat de financiële middelen voor het sociaal domein van Hengelo in de toekomst ontoereikend zijn om alle kwetsbare doelgroepen goed en vertrouwd te ondersteunen. De organisatie bereidt zich daarom voor op een transformatie om het Sociaal Domein toekomstbestendig te houden: een betekenisvol en betaalbaar Sociaal Domein. De afgelopen maanden is er door de organisatie hard gewerkt aan een transformatieplan waarmee we de financiële houdbaarheid van het sociaal domein op de langere termijn kunnen borgen. Dat vraagt om vergaande keuzes.   

Het transformatieplan is vastgesteld en zijn we gestart met de uitvoering via programma Sociaal. Als afdelingsmanager heb jij een belangrijke rol in de realisatie van het programma en is commitment op het programma een must. Een groot deel van de uitvoering vindt de komende jaren plaats binnen de afdeling O&Z. Dit vraagt van jou als afdelingsmanager i.s.m. de teammanagers realisatiekracht. We zoeken iemand die in staat is om in korte tijd deze processen in teamverband zo neer te zetten dat de uitvoering conform planning verloopt.

Over ons
Hengelo is een stad in beweging die hard werkt aan haar toekomst, zoals de binnenstad en de transformatie van het sociaal domein. De ruim 750 medewerkers van de gemeente Hengelo werken met inzet en ambitie voor de Hengelose inwoners en bedrijven. Dat doen we vanuit onze leidende motieven persoonlijk, respectvol, duidelijk en betrouwbaar. Dat is de wijze waarop we vanuit houding en gedrag onze dienstverlening vormgeven en hoe we met elkaar samenwerken. Wil je graag meer weten over Hengelo? Klik dan hier! https://youtu.be/o1vcO4R2n8c

Sollicitatie
Meer informatie over deze functie kun je krijgen bij Willemijn Groot, Concernmanager, via w.groot@hengelo.nl. Voor aanvullende informatie over de procedure kun je terecht bij Rianne ter Bekke, HR-adviseur, r.terbekke@hengelo.nl.

Graag in je sollicitatie een zo goed mogelijk beeld geven van jezelf als persoon, met argumentatie waarom juist deze functie goed aansluit bij jouw persoonlijke eigenschappen!

Je sollicitatie dient uiterlijk 26 maart 2023 bij ons binnen te zijn. 

Sollicitatieprocedure