Als adjunct hoofd eenheid bij Bestuurs- en Concernzaken, geef je leiding vanuit verbinding. Doet het openbaar bestuur er voor jou toe en wil je hier jouw bijdrage aan leveren, in Overijssel? Lees dan verder!

Jouw uitdaging

In de functie van adjunct hoofd eenheid binnen Bestuurs- en Concernzaken heb je twee voornaamste rollen:

Je bent de rechterhand, sparringpartner en plaatsvervanger van het afdelingshoofd en verantwoordelijk voor de coördinatie van de bedrijfsvoering binnen de eenheid. Daarnaast ben je teamleider van het team Bestuur. In beide rollen draag je in onze dynamische werkomgeving bij aan de kwaliteit van het openbaar bestuur van de provincie Overijssel. Als teamleider Bestuur beweeg jij je soepel in het bestuurlijk politiek krachtenveld. Je houdt je o.a. bezig met onderwerpen als: bestuurlijke samenwerking, financieel toezicht, archief- en informatievoorziening, ondermijning/integere overheid.

Jij hebt een belangrijk aandeel in het vertalen van de uitdagingen naar bestuurlijke advisering en een goede uitvoering daarvan.

Als Provincie bereiden we ons voor op een nieuwe beleidsperiode. In je rol als adjunct hoofd eenheid werk je nauw samen met de directeur Bestuurs- en Concernzaken Josée Woertman en draag je bij aan de gezamenlijke focus op de kwaliteit van het openbaar bestuur. Ook maak je deel uit van het organisatie brede bedrijfsvoeringsoverleg. Daarbij ga je uit van de belangen van de hele organisatie in een steeds complexere omgeving. Je vertaalt de besluiten die daar worden genomen naar werkprocessen voor je eenheid.

Binnen de eenheid ben je verantwoordelijk voor het proces om te komen tot samenhangende en afgewogen producten voor de Planning & Control- cyclus. Voorbeelden hiervan zijn de voorbereiding van de Perspectief Nota, de Begroting en de Jaarrekening.

Als teamleider ben je sparringpartner voor je medewerkers, collega’s en samenwerkingspartners en niet in de laatste plaats adviseur voor het bestuur. Ook ben je verantwoordelijk voor het (doen) uitvoeren van de taken die bij het team zijn belegd, en de benodigde mensen en middelen daarvoor. Daarnaast horen personele aangelegenheden, sturing en coaching van de medewerkers en de rapportage daarover tot jouw takenpakket.

Kortom: een veelomvattende rol waarin je een mooie bijdrage kunt leveren aan onze complexe maatschappelijke opgaven.

Jouw plek binnen de organisatie

Samen met je collega’s van de teams Communicatie, Strategie en Kabinet en met de directeur Bestuurs- en Concernzaken, ben je lid van het managementteam (MT) van de eenheid. Je signaleert, adviseert en informeert als adjunct het management team over eenheidsbrede aspecten van de bedrijfsvoering (mensen en middelen).

Momenteel zijn we als MT een ontwikkeltraject gestart. Jij hebt als adjunct en teamleider een belangrijke rol in dit proces. Denk daarbij aan de verbinding met de P&C-cyclus, en ook om de medewerkers hierin een belangrijke plek en betrokkenheid te geven. Team Bestuur binnen de eenheid Bestuurs- en Concernzaken is verantwoordelijk voor het bestuurlijke advisering, over kwaliteit van het openbaar bestuur (KOB), het vormgeven van samenwerking met Rijk, gemeenten (o.a. VNG Overijssel) en waterschappen.

Het team heeft een scherp oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor ons bestuur. Jouw uitdaging is om met deze talentvolle teamleden ons bestuur zo goed mogelijk te adviseren.

Jouw profiel

Door jouw ruime overheidservaring heb jij oog én gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Ook werk je proactief samen met onze partners bij het realiseren van de opgaven. Je werkt vanuit goed georganiseerd overzicht en neemt je collega’s en medewerkers hierin mee.

Verder breng je mee:

 • natuurlijk leiderschap. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie en doet dit vanuit verbinding. Je weet je effectief te schakelen tussen verschillende leiderschapsstijlen. Je geeft ruimte aan mensen, maar houdt tegelijkertijd resultaten en doelen voor ogen;
 • kennis van het werkveld. Je weet wat verwacht mag worden van de adviseurs en medewerkers in je team en kent op hoofdlijnen hun werkveld. Je geeft van daaruit met goed gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen richting aan het team. Daarnaast heb je op hoofdlijnen overzicht over de beleidsvelden van de provincie;
 • creativiteit. Je weet bestaande patronen te doorbreken door middel van een creatieve blik.
 • je hebt een mensgerichte stijl van leidinggeven en combineert talenten en competenties binnen je team.
 • analytisch vermogen. Je kent de politiek-bestuurlijke, en maatschappelijke ontwikkelingen en kunt de relevantie daarvan inschatten. Ook kun je de gevolgen van provinciaal beleid en bestuurlijk handelen goed duiden en omzetten in beleid of nieuwe manieren van werken.

Daarnaast ben je in het bezit van een hbo- of wo-diploma. Ook weet jij uitvoering te geven aan de personele- en de financiële taken en verantwoordelijkheden binnen de eenheid.

Wij bieden

Samen werken aan een mooi Overijssel? In een inspirerende werkomgeving haal jij het beste uit jezelf. Uiteraard belonen we je voor je inzet. In geld, kansen en persoonlijke ontwikkeling:

 • een salaris van minimaal € 5.464,93 en maximaal € 7.749,39 (schaal 14, inschaling per 1-1-2023) bij een 36-urige werkweek. Dit is afhankelijk van je kennis en ervaring; 
 • een Individueel Keuze Budget van maar liefst 21,82% van je jaarsalaris. Hierin is o.a. je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet;
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 100% loondoorbetaling bij ouderschapsverlof in het eerste geboortejaar en diversiteitsverlof waardoor jij je eigen feestdag kunt kiezen;
 • een Persoonlijk Ontwikkelbudget van € 5.000,- per 5 jaar, waardoor je tal van mogelijkheden hebt om cursussen en opleidingen te volgen;
 • een dienstverband voor 32-36 uur per week, voor de duur van 1 jaar met de intentie voor een vast dienstverband bij goed functioneren.
 • we hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar we hybride werken. Om ook je thuiswerkplek goed in te richten kennen wij een regeling voor thuiswerkmiddelen. 

Wil je meer weten over onze arbeidsvoorwaarden? Kijk dan hier.

Interesse?

De gesprekken vinden plaats op donderdag 15 december 2022 (hele dag). Dit zijn gesprekken met zowel de selectiecommissie als de adviescommissie. Het arbeidsvoorwaardengesprek is op 20 december 2022 om 16:00 uur. Alle gesprekken zijn in Zwolle. Tijdens de selectie maak je kennis met een aantal medewerkers van het team. 

Heb je inhoudelijke vragen over de vacature? Josée Woertman, directeur Bestuurs- en Concernzaken beantwoordt graag jouw vragen. Dit kan via Monique Amptmeijer-Mackay (management assistent), telefoonnummer 06 10705420.

Wil je meer weten over de wervings- en selectieprocedure? Neem dan contact op met Nicolette Wolters, adviseur arbeidsmarkt & recruitment via 06- 29657831. Een berichtje sturen via sms of WhatsApp kan ook.

Enthousiast? Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton op deze pagina. Je kunt solliciteren tot en met 8 december 2022.

 

Sollicitatieprocedure