De commissie bestaat momenteel uit 5 leden. De commissie is op zoek naar versterking in de vorm van 2 leden, waarvan 1 lid dat werkzaam is als professioneel kunstenaar in Hengelo en 1 lid met een kunsthistorische achtergrond.

De gemeentelijke Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving adviseert het college van B en W over onder andere de gemeentelijke subsidieregeling, het kunstbeleid en kunstopdrachten. De commissie bestaat uit maximaal zeven leden: minimaal twee professioneel beeldend kunstenaars uit Hengelo, één lid met een kunsthistorische achtergrond en één lid werkzaam bij een kunstinstelling niet in Hengelo. De commissie wordt ondersteund door een medewerker van de gemeente Hengelo.

Wij zijn op zoek naar:

De commissie bestaat momenteel uit vijf leden. De commissie is op zoek naar versterking in de vorm van twee leden, waarvan één lid dat werkzaam is als professioneel kunstenaar in Hengelo en één lid met een kunsthistorische achtergrond.

Wij vragen:

  • Ruime kennis van de ontwikkelingen van de hedendaagse kunst en vormgeving en in het bijzonder die van Hengelo
  • Kennis en ervaring met opdrachtverstrekking voor kunst in de openbare ruimte
  • Het vermogen om objectief een oordeel te vellen en gefundeerd de uitslag van de beoordeling over te brengen
  • Ervaring met het adviseren van overheden en kennis van de gemeentelijke overheid is een pré

Werkzaamheden en vergoeding

De vergaderfrequentie wordt door de commissieleden bepaald (circa 6 x per jaar). De leden ontvangen een vergoeding.

Benoeming

Het college van B&W benoemt de leden van de adviescommissie. De benoeming is op persoonlijke titel voor de periode van twee jaar, met een uitloopperiode van nog eens twee jaar.

Informatie

Meer weten? Neem dan contact op met Sarah Medas via telefoon 14 074 of e-mail s.medas@hengelo.nl.

Reageren

De motivatiebrief met cv kan vóór 1 november 2021 gestuurd worden naar de gemeente Hengelo. t.a.v. S. Medas, postbus 18, 7550 AA Hengelo, of mailen naar gemeente@hengelo.nl met als onderwerp ‘Sollicitatie Adviescommissie BKV’.

Lorum Ipsum