Blog

Elke twee weken beantwoordt een trainee op zijn of haar eigen manier een van de volgende vragen:
  • Waar staat de gemeente als organisatie over 2 jaar?
  • Wat heeft de traineeship tot nu toe gebracht?
  • Van welke collega leer jij het meest?
  • Wat zou jij doen als je een dag burgemeester van jouw gemeente bent?
Blog
Elke acht maanden een nieuwe uitdaging

De Trainees 2021 - 2023 stellen zich graag aan je voor...

Oud trainees aan het woord

We hebben enkele oud trainees vragen voorgelegd, om terug te blikken op hun tijd als trainee bij Twentse Kracht. Zo laten we zien, waar een kickstart als dit Traineeship je kan brengen. Maar ook, wat een trainee aan een organisatie toevoegt! Want inmiddels leveren onze trainees al jaren een erg waardevolle bijdrage aan onze partners.
Jelly van der Weerd bijt de spitst af, ze was trainee in de jaren 2013 - 2015. Fijn om te zien dat ze nog steeds een bijdrage levert aan ons mooie Twentse Overheidslandschap!
Welke organisaties heb je tijdens je trainee periode gezien en op welke onderwerpen heb je je ingezet?
Jelly: "Ik heb vier opdrachten gedaan.
Bij gemeente Hengelo heb ik de strategische personeelsplanningscyclus opgezet. Leuk detail hierbij is dat dat nu opnieuw op onze HR-agenda staat. .. Welkom in gemeenteland ;-)
Bij gemeente Rijssen-Holten was ik de pilot trainee voor gemeente Rijssen-Holten en ik ondersteunde daar alle afdelingsmanagers, en de directie met hun organisatieontwikkeling.
Bij gemeente Hengelo was ik projectleider maatschappelijke takenverkenning bij de afdeling financiën.
En bij Regio Twente heb ik meegewerkt aan onze gezamenlijke traineeopdracht, het doorontwikkelen van het traineeship Netwerkstad Twente tot het traineeship Twentse Overheid."
Hoe heb je je periode als trainee ervaren en wat heeft het je gebracht?
"Ik vond het een enorm waardevolle periode! Terugkijkend heeft het me een brede basis gegeven op al het werk wat de gemeente doet. Daarnaast heeft het me organisatiesensitiviteit gegeven doordat je in sneltreinvaart kennismaakt met verschillende organisaties. Tot slot is mijn netwerk in Twente door het traineeship echt heel goed, dat maakt dat ik me er enorm thuis voel ondanks dat ik hier niet woon."
Wat doe je nu en wat is je kijk als young professional op de Twentse Overheid?
"Ik werk sinds 1 september als teammanager HRM bij gemeente Hengelo. Iemand heeft mij ooit een mooi advies gegeven: 'sta altijd in je werk alsof je 35 bent: oud genoeg om je voldoende ervaren te voelen en je te laten horen (als je jonger bent dan 35) en jong genoeg om te weten dat je de waarheid niet in pacht hebt (als je ouder bent dan 35)'."


Elke acht maanden een nieuwe uitdaging

door Kalina Vrieze
Elke acht maanden start ik mijn nieuwe werk op een bijzondere manier. Absoluut niet zoals ik had verwacht, maar uitdagend is het zeker.
En dat is precies wat ik zocht in het traineeship: ik wilde elke dag uitgedaagd worden, steeds wat nieuws leren, me verrijken met kennis en perspectieven en verrast worden. Als trainee heb ik mezelf ontwikkeld als professional: zowel wat betreft vaardigheden als op het persoonlijke vlak..

Q&A op de communicatie-afdeling bij gemeente Rijssen-Holten

Trainee Manon Koopman interviewde Karlijn Schabbink (oud trainee), die genomineerd is voor de Twentse Jonge Ambtenaar van het jaar.
"Karlijn, gefeliciteerd! Sinds januari heb je het traineeship bij Regio Twente ingeruild voor de functie ‘strategisch communicatieadviseur’ bij gemeente Rijssen-Holten.
In je eerste jaar bij de gemeente heb je een communicatiecampagne opgezet voor jongeren in de gemeente. Deze campagne heeft het geschopt tot –inmiddels- meerdere landelijke communicatieprijzen.
Ik als nieuwe trainee bij de afdeling communicatie van de gemeente Rijssen-Holten ben nu natuurlijk erg geïnteresseerd. Wat was de aanleiding van de campagne?
Karlijn: “Dat was de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Arco Hofland afgelopen jaar. Hij riep jongeren op om terug te komen naar gemeente Rijssen-Holten nadat ze hun studie elders hadden gedaan. Vanuit die oproep gingen we aan de slag met de vraag: hoe blijft de gemeente toekomstbestendig? De verbinding tussen jongeren en de gemeente is daarbij heel belangrijk. Vaak moeten jongeren zelf met de gemeente in contact komen. Maar wij wilden juist als gemeente met jongeren in contact komen. We zijn echt op zoek gegaan: waar zijn de jongeren in onze gemeente? Hoe bereiken we ze? We zijn gaan denken vanuit de jongeren zelf en kwamen uit bij een campagne met online en offline aanpak. Ik denk dat gemeentes dat sowieso veel moeten doen: vanuit de inwoners denken.”