Veiligheidsregio Twente

Missie
Onze missie is: ‘Samen werken aan een veilig Twente’. Door samen te werken creëren we meer veiligheid in Twente en hebben we aandacht voor meer veiligheidsrisico’s. Dit sluit goed aan bij de lange traditie van samenwerken in de regio Twente.
Visie
Iedereen is tot op zekere hoogte zelf verantwoordelijk voor een veilig en gezond leven. Dat geldt voor individuele personen en voor (overheids-) organisaties. Daarom zorgen we samen voor veiligheid, burger én overheid.
Veiligheidsregio Twente
Job alert

Wil je nooit een vacature missen? Meld je aan voor een Job Alert!