Gemeente Oldenzaal

Binnen de gemeente Oldenzaal werken we vanuit de volgende kernwaarden:
  • Betrokkenheid:
We kennen de stad, weten de weg en we horen wat er leeft. Maar bovenal hebben we hart voor Oldenzaal.
  • Verantwoordelijkheid:
We nemen onze verantwoordelijkheid en proberen onze dienstverlening steeds te verbeteren. De resultaten van ons werk laten we zien: we zijn open over wat we doen.
  • Samenwerking en samenhang:
We beseffen dat we samen een beter resultaat bereiken. Daarom respecteren we de inbreng van collega's en andere deskundigen. Door inhoudelijk zaken met elkaar af te stemmen, verbeteren we ons werk.
Job alert

Wil je nooit een vacature missen? Meld je aan voor een Job Alert!